En titt på insidan av en lögnares hjärna

En titt på insidan av en lögnares hjärna
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 22 april, 2023

När någon ljuger om och om igen så slutar personen att reagera på sina egna lögner känslomässigt sett. Denna brist på känsla gör det också lättare att fortsätta ljuga. För det mesta blir det till en återkommande vana. Neurologer har kommit till slutsatsen att en lögnares hjärna fungerar annorlunda. Det verkar som om hans eller hennes hjärna blir formad just för detta.

En fundamental egenskap hos den mänskliga hjärnan är formbarhet. Därför är det inte konstigt att se på ljugande som en egenskap som vilken annan som helst. Det innebär att du måste öva varje dag för att egenskapen ska utvecklas till sitt yttersta. Människor som är passionerade för matematik, design, skrivande eller något annat, formar sina hjärnor efter dessa ändamål.

“Om du talar sanning blir det en del av ditt förgångna. Om du ljuger blir det del av din framtid.”

-John Spencer-

Psykologi och sociologi har alltid intresserat sig för världen av lögner och svek. Men under de senaste årtiondena är det neurovetenskapen som gett oss den mest värdefulla informationen. Detta tack vare enorma framsteg inom den diagnostiska tekniken. Informationen är oroande. Varför är den så oroande? Om vi talar om för dig nu att en oärlig person kommer från konsekvent träning och vanebildande, kanske det förvånar dig.

Det börjar med små lögner som sedan blir till en vana. Sedan börjar din hjärna långsamt bli okänslig för dem. Sakta men säkert kommer det inte att besvära dig att dra större lögner och de blir i stort sett en hörnsten i ditt liv.

Hur fungerar en lögnares hjärna?

En lögnares hjärna och amygdalan

Du kan förmodligen upptäcka lögner hos kändisar eller andra välkända figurer. Det finns till exempel politiker som klamrar sig fast vid sina lögner. De försvarar sin ärlighet och normaliserar handlingar som ibland är rent ut sagt kriminella. Är detta bara del av deras jobb som offentliga tjänare eller finns det en annan aktiv biologisk faktor.

Tali Sharot, professor i neurovetenskapUniversity College London, har någonting att säga här. Hon menar att det finns en biologisk komponent, men att det även finns en träningsprocess.

En del av hjärnan har ett väldigt tydligt och direkt förhållande till oärliga beteenden – denna del är amygdalan. En lögnares hjärna går igenom en mycket sofistikerad process av självträning, och den här träningen hjälper personen att trycka undan de naturliga skuldkänslorna.

Det finns en väldigt intressant artikel från 2017 i tidskriften Nature Neuroscience, där de verkligen går in på djupet. Men vi kan hjälpa dig med ett eget exempel.

Föreställ dig för ett ögonblick en ung person som har nått en maktposition i sitt företag. Hon vill förmedla ledarskap och förtroende till sina anställda, så hon börjar yttra små lögner. Dessa “dissonanser”, dessa små falskheter, aktiverar amygdalan. Dessa strukturer i det limbiska systemet hanterar minne och känslomässiga reaktioner. Det utgör även del av hjärnan som bestämmer hur villig en människa är att ljuga.

Inuti en lögnares hjärna

I slutändan börjar den unge ledaren att konstant använda sig av lögner. Nu baseras hennes position i stort och konstant på att avsiktligt förleda människor. När den här sortens beteende blir en vana, slutar amygdalan att reagera. Den bygger upp en tolerans och slutar skicka ut en känslomässig reaktionKänslor av skuld finns inte längre, och du upplever ingen ånger eller oro.

Med andra ord är en lögnares hjärna anpassad till oärlighet.

Lögner får hjärnan att arbeta annorlunda

Människor som ljuger behöver i grund och botten två saker: minne och känslomässig kyla. Det är precis vad psykologiprofessorn Dan Ariely från Duke University säger is sin bok The Honest Truth about Dishonesty: How to lie to everyone – Especially to ourselves – en av de mest djupgående undersökningarna av en lögnares hjärna. Han talar även om många andra relaterade neurologiska processer som är precis lika fascinerande.

Dr. Ariely har själv gjort ett experiment på området. Resultaten visade att hjärnorna hos patologiska lögnare har 14% mindre grå substans. De hade även mellan 22 och 26% mer vit substans i sina prefrontala cortex.

Vad innebär det? I stort sett att en lögnares hjärna gör många fler kopplingar mellan sina minnen och idéer. Ett större nät av kopplingar innebär att de kan komma åt dessa associationer snabbare och göra sina lögner konstanta.

Gigantisk mask

Det är en viktig ledtråd som visar hur oärlighet uppstår inifrån. Den börjar med kognitiva processer som blir starkare när man utövar dem. Samtidigt kommer din hjärna att börja involvera färre känslor i dina handlingar.

Dr. Ariely finner detta skrämmande. Faktumet att amygdalan kan sluta reagera på vissa saker innebär även att vi börjar förlora något som gör oss mänskliga. När du inte kan se konsekvenserna som dina handlingar har på andra människor, förlorar du den naturliga godhet som bör finnas hos varje mänsklig varelse.

En lögnares hjärna formas av en serie relativt mörka motivationer. Hos en person som har gjort lögnen till en livsstil finns särskilda specifika mål: en önskan om makt, status, dominans och egenintresse. Det är ideologin hos människor som vid ett tillfälle eller annat beslutar sig för att sätta sig över alla andra. Det finns ingenting mer störande än det.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.