Enkelhet är en dygd hos extraordinära personer

Enkelhet är en dygd hos extraordinära personer
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 06 juli, 2023

Enkelhet är en dygd som inte är lika vanlig som den borde vara. Det är ett av de attribut som förbättrar alla andra. Enkelhet associeras alltid med ödmjukhet, och det antyder storsinthet och mognad. Det är därför det kan verka kontraproduktivt att endast extraordinära personer genuint har denna egenskap.

Vissa personer definierar enkelhet som ett “firande av de små sakerna”. Med andra ord kan enkla personer njuta av och uppskatta de små sakerna. De har inte överdrivet höga förväntningar eller ambitioner. Det finns inget gigantiskt berg som blockerar deras lycka. Därför är den första personen som drar nytta av enkelhet den som besitter den.

Om du vill hissa flaggan av enkelhet måste du vara anpassningsbar. Du måste veta hur man accepterar sig själv och vara accepterande rent generellt. Dessa karaktärsdrag hjälper allt att flöda, utan att försöka tvinga fram eller förändra kursen.

“Enkelhet är att göra livets resa med endast tillräckligt med bagage.”

-Charles Dudley Warner-

Leende man

Utseendemässig enkelhet är en dygd

Enkelhet är först och främst märkbart i ditt utseende. Hur mycket behöver du “dekorera” dig själv för att vara bekväm med ditt personliga utseende? Hur mycket behöver du fixa till dig själv för att känna dig presentabel?

Att ta hand om sitt utseende är viktigt. Hur du ser ut på utsidan är en reflektion av det som finns på insidan. Det är en bild du projicerar till världen som slår fast det första intrycket människor har av dig. Allt detta är resonligt.

När personligt utseende blir till en besatthet blir det dock ett problem. Lite fåfänga har aldrig skadat någon, men om den blir till rädsla, osäkerhet eller stora investeringar av tid och pengar, är det dags att tänka om. Utseendemässig enkelhet handlar om att acceptera och värdera dig själv.

Ett enkelt sinne

Vi refererar vanligtvis till tankemässig enkelhet som “sunt förnuft”. Det är att se saker som de är utan att försöka överdriva eller komplicera dem. Det antyder en objektiv syn av vad som är verkligt.

Samtidigt gör mental enkelhet det enklare att förstå andra synsätt. Det minskar eller eliminerar behovet att ha rätt eller tvinga på sig själv på andra. Du känner inte behovet att få alla att tänka på samma sätt. Sinnen där enkelhet är en dygd accepterar spontant att världen är full av många synsätt. På ett sätt kan de förvandla ett problem till en värdefull känsla av personligt berikande.

En person med ett enkelt sinne uttrycker sig med enkelheten hos någon som inte är intresserad av att bevisa något. Dennes ord är tydliga och vältaliga, utan onödig dekoration. Personen talar inte pretentiöst eller för att medvetet referera till social klass. Enkelheten innebär att man kan uttrycka sig på ett tydligt och direkt sätt.

Vänner samtalar och ler

Enkelhet är en dygd i dina relationer till andra

Enkelhet är en dygd som spelar en viktig roll i sättet du relaterar till andra. En person med denna extraordinära egenskap respekterar sig själv och andra. Denne accepterar sig själv och därför även andra. Dessa idéer går hand i hand.

Ett annat drag hos enkelhet i relationer är att de är horisontella. En person som agerar med enkelhet värderar även kraftfulla och ödmjuka personer. Personen förändrar inte sin personlighet eller sättet denne behandlar människor oavsett vem denne är med.

Samtidigt leder enkelhet till att vi värderar andras triumfer. Vi känner glädje för andras prestationer och delar deras sorg. En ödmjuk person ser sig själv som jämlik med andra. Det leder till medfödd solidaritet med andra. Enkelhet låter oss förstå att vi tillhör ett mänskligt samhälle och att vi är sammankopplade av en gemensam tråd: mänskligheten själv.

Vägen till enkelhet

Generellt blir vi “komplicerade” på grund av att vi låter våra rädslor tar över. Vi är rädda för att stötas bort eller vad folk ska säga. Vi känner oss olustiga, att vi borde vara bättre eller mer kraftfulla, rikare eller vackrare. Med andra ord är vi rädda eftersom vi inte accepterar oss själva som vi är. Vi kan heller inte värdera omständigheterna vi lever i.

Detta är säkerligen nyckeln till vårt lidande. Så ofta skapar vi falska övertygelser om vilka vi är och vilka vi borde vara. Vi oroar oss konstant över vad vi inte har och strävar efter att få det. Som ett resultat kan vi inte njuta av vad vi har.

Enkelhet är inte passivitet

Enkelhet är en dygd, och inte samma sak som passivitet eller konformism. Du kan ha högtflygande mål och fortfarande värdera vad du har och vad du har uppnått. Enkelhet hjälper oss faktiskt att lätt vandra längsmed livets väg och vara i konstant utveckling.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.