Att ha ett tyst inre i en högljudd värld

Att ha ett tyst inre i en högljudd värld
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 09 juli, 2023

Tysta personer är en förbryllande jämviktspunkt i en hektisk värld. Deras lugna blick, goda uppförande och förmåga att hålla fötterna på jorden uppfattas som blyghet. Men den underliggande sanningen är att de har bra attityd mot livet och har jobbat hårt för att få ett tyst inre i en högljudd värld.

Som Albert Einstein en gång sade är monotonin och ensamheten hos ett lugnt liv vad som motiverar stora sinnen. Hur konstigt det än må verka så resonerar dock inte denna fridfulla bild väl i dagens samhälle.

Susan Cain påminner oss om detta i sina böcker om den tysta eller introverta personligheten.

“På tysta platser är den logiska tanken bördig.”

-Adlai E. Stevenson-

Det är till exempel vanligt för lärare att felaktigt identifiera elever som är avslappnade, fridfulla och tysta. De kan se dem som apatiska, blyga och tillbakadragna. De är barn “utan personlighet”, kan vissa lärare hävda. I vårt samhälle lägger vi fortfarande högre värde på personer som deltar och gör sina röster hörda.

Det är viktigt att komma ihåg att inga personligheter är bättre eller sämre än andra. Det breda spektrumet av mänskligt beteende och attityder är vad som berikar världen. Alla har vi något exceptionellt att erbjuda dem omkring oss.

Med det sagt behöver vi fortfarande ömsesidig förståelse och medvetenhet om skatten bakom varje personlighetstyp.

Man på sten med ett tyst inre

Tysta personers hjärnor

Hjärnan hos personer med ett tyst inre och tyst yttre fungerar lite annorlunda. Denna idé kanske verkar överraskande, men den är inte ny.

På 1960-talet introducerade den välkände psykologen Hans Eysenck termen kortikal upphetsning. Han använde detta koncept för att förklara varför tystare personer tenderar att vara så annorlunda jämfört med utåtriktade personer.

Andra studier bekräftar hypotesen som Eysenck etablerade. Under 2012 genomförde forskare vid Harvard University en studie för att vidare utforska denna idé. Låt oss ta en titt på basen för studien och hans fynd:

  • Utåtriktade personer behöver mer dopamin för att vara lyckliga. Som en konsekvens söker de nya upplevelser och behöver mer frekvent social kontakt för att nå sin tröskel för välmående.
  • För tysta personer är motsatsen sann. De känner sig lyckliga med lägre nivåer av dopamin. När de kliver över tröskeln upplever de ångest, press och utmattning. Som ett resultat känner de sig som lyckligast i avslappnade, harmoniska situationer.
  • Vidare har forskare observerat strukturella skillnader i prefrontala cortex hos tysta personer. De har mer grå substans, vilket är kopplat till abstrakt tänkande. Detta visar oss att denna typ av personlighet tenderar att vara mer reflekterande och introspektiv.
Nervkopplingar i hjärnan

Vanor hos personer med ett tyst inre

Bara för att någon är tyst innebär det inte att denne är lyckligare, mer kapabel eller intelligentare. Aktiva, nervösa och extroverta personer kan vara alla dessa saker. Vad det innebär är att de ser på världen på ett annat sätt.

De relaterar annorlunda till sin omgivning och deras dagliga vanor skiljer sig. Att vara känslig för det kommer hjälpa dig att förstå dem bättre. Om du förstår kan du dessutom imitera saker som du ser som fördelaktiga.

“Det finns stunder när tystnad har den högsta rösten.”

-Leroy Brownlow-

Karaktärsdrag hos tysta personer

  • De njuter av tystnad: därför vet de att ensamhet och inre tystnad är den bästa vägen mot självkännedom. Ensamma väcker de sin kreativitet, hanterar sina rädslor och sätter sina mål.
  • De är selektiva: tysta personer vet vad som är bäst för dem, såväl som vad som gör dem upprörda. De vet vad de bör skjuta åt sidan och vad de ska dra nytta av. Det är därför de är bra på att välja vem de vill ha i sina liv.
  • De tar inte saker personligt: personer som är besatta av meningsskiljaktigheter, friktion och misslyckanden tenderar att lida. Det är viktigt att ta ett steg tillbaka och få lite perspektiv. Tysta personer vet hur man håller ett hälsosamt avstånd mellan sig själva och andra. De förstår även att allt i livet är en process. Det viktigaste är att röra sig framåt så lätt som möjligt.
Person på fält
  • De tar sig tid att se, lyssna, känna och lära sig… Inget är så belönande som att sammankoppla med sin omgivning med alla sinnen. Tysta personer har en fridfull attityd, men på insidan är de hungriga efter känslor och upplevelser. Med det sagt börjar deras idealiska inlärningskanaler med ett tyst inre och yttre. De har en observant blick och lyssnande öron som kan skilja ljud från simpla oljud.
  • Långsamt är bättre: i en högljudd och hetsig värld är tysta personer de enda som inte skyndar sig. Detta eftersom de vet vart de ska. De känner sig själva tillräckligt väl för att veta sin egen rytm, sina pauser, sin musik. Den bästa vägen för att nå deras mål är tydlig för dem. Tysta personer föredrar att ta saker en sak i taget. En långsam och fridfull dag känns helt enkelt bättre.

Låt oss inte underskatta kraften som personer med ett fridfullt och tyst inre kan ha. Deras inre frid och avslappnade karisma kan lära oss stora saker. Ibland börjar de bästa revolutionerna med tystnad.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.