Att fälla glädjetårar: en motsägelsefull reaktion?

Att fälla glädjetårar, le av sorg, skratta nervöst... Vet du varför dessa motsägelsefulla reaktioner uppstår? Fortsätt läsa för att ta reda på det.
Att fälla glädjetårar: en motsägelsefull reaktion?
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Gråt är vanligtvis förknippat med känslor av förlust, sorg, besvikelse eller melankoli. Tårar hjälper oss att uttrycka sorg, frustration eller ångest… negativa känslor i allmänhet. Det finns dock också situationer där vi gråter av lycka – detta kan bland annat förknippas med hopp, lättnad och spänning. Det kan vara svårt att förstå detta, men det är mycket troligt att vi börjar fälla glädjetårar när vi blir rörda av positiva känslor.

Men är inte det här väldigt motsägelsefullt? Hur kan ett negativt uttryck korrelera med en känsla av lycka? I följande artikel kommer du att upptäcka svaret som flera undersökningar har kommit fram till angående detta märkliga fenomen.

Att fälla glädjetårar är ett av våra vanligaste motsägelsefulla känslouttryck

Du gråter när du får nyheter som du har väntat på länge, när någon öppnar sig för dig eller när du blir överraskad. Det finns många tillfällen när en glädjande händelse kan få dig att reagera på detta motstridiga sätt.

Gråt är dock inte det enda yttre uttrycket; du kan också få en ingivelse att klämma på kinderna på ett gulligt barn eller varsamt bita den du älskar. Även det rakt motsatta kan förekomma. Ibland inför extrem sorg kanske du ler eller börjar skratta nervöst.

Dessa reaktioner är automatiska och har ingen uppenbar logik. Att förstå sambandet mellan positiva känslor och negativa uttryck (och vice versa) är dock viktigt för att helt kunna förstå vår tendens att fälla glädjetårar.

En kvinna som gråter

Två vanliga anledningar att fälla glädjetårar

För att återställa emotionell balans

Oriana Aragón, en psykolog vid Yale University, har genomfört flera studier i denna fråga. Under namnet dimorfa uttryck utvärderar hennes studier närvaron av emotionella manifestationer som inte har något att göra med känslan som en person upplever.

Det handlar inte om samexistensen av ett positivt emotionellt tillstånd med ett negativt. Vi hänvisar till en känsla som, även om den är rent positiv, antar ett “negativt” uttryck för att manifestera sig. I studien som Aragón genomförde presenterade hon positiva stimuli för ett antal individer och utvärderade deras sätt att reagera.

Resultaten visade att de som uttryckte sig genom negativa reaktioner lyckades mildra intensiteten hos sina känslor lättare. Hon insåg med andra ord att fällandet av glädjetårar var ett sätt att återställa balansen mot en överväldigande känsla. Det är som om det negativa uttrycket motverkar intensiteten hos de positiva känslorna för att uppnå balans.

Nu leder detta till en intressant fråga att fundera på. Varför känner folk ett behov av att sätta en gräns för en känsla av tillfredsställelse? För faktum är att känslan av extrem glädje kan leda till att vissa individer hamnar i ett chocktillstånd. Detta försvårar följaktligen deras förmåga att fatta bestämda beslut. Det är då nödvändigt att återställa emotionell balans för att fortsätta fungera ordentligt.

För att kommunicera

Dessutom har glädjetårar inte bara syftet att upprätthålla intern homeostas, utan de är också en viktig kommunikationskälla. En studie visade att det förekommer en väsentlig skillnad mellan de svar som människor tenderar att erbjuda andra som uttrycker sin glädje genom att le eller gråta. I det första fallet deltar de vanligtvis i de positiva känslorna och delar personens upprymdhet i syfte att förlänga dennes känsla av lycka.

Men inför glädjetårar tenderar människor att reagera på ett sätt som underlättar för individen att reglera och minska nivån av emotionell intensitet som denne upplever. I det här fallet uppfattar de personens emotionella översvämmande och agerar därefter och bidrar till sans.

Kvinna som ler och fäller glädjetårar

Människor gråter av glädje och bits av kärlek

Tack vare alla dessa studier och undersökningar kan vi belysa dessa beteenden som verkar så oförklarliga. När du upplever en positiv känsla (vad det än kan vara) i extremt stor omfattning tvingas du alltså att i princip reagera på motsatt sätt för att balansera ditt system.

Detta förklarar varför någon ibland kan titta kärleksfullt på sin partner och känna behov av att bita denne eller skada denne på något sätt. En sådan flod av kärlek, hopp och tacksamhet kan överväldiga alla till den punkt där de reagerar aggressivt. Sammanfattningsvis är det så många av oss kompenserar för dessa emotionella toppar.

Därför behöver du inte få panik när du märker att du reagerar aggressivt eller ledset på mycket positiva upplevelser. Denna mekanism är helt normal och nödvändig. På samma sätt, när du ser någon som fäller glädjetårar, tänk på att den lycka personen upplever är så intensiv att den överstiger det mest naturliga uttrycket av känslorna.

Tårar är inte en symbol för svaghet eller drama. Tvärtom, de är ett direkt uttryck för personens stora förmåga att känna; såväl som känslan som omständigheterna orsakar i dennes kropp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Aragón, O. R., Clark, M. S., Dyer, R. L., & Bargh, J. A. (2015). Dimorphous expressions of positive emotion: Displays of both care and aggression in response to cute stimuli. Psychological science26(3), 259-273.
  • Aragón, O. R., & Clark, M. S. (2018). “Tears of joy” & “smiles of joy” prompt distinct patterns of interpersonal emotion regulation. Cognition and Emotion32(5), 913-940.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.