Fokus på att göra andra till viljes är orättvist mot dig själv

Fokus på att göra andra till viljes är orättvist mot dig själv
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 28 april, 2023

Strävan att göra andra till viljes har ett högt pris. En av anledningarna till att du försöker behaga alla kan vara att du är rädd att bli ensam, oavsett om du har många människor omkring dig eller ej. Vad vi menar här är rädslan att känna sig ensam även om man är med andra. Det är den paradoxala ensamheten som existerar i andra människors sällskap.

Vi vet att relationer är livsviktiga. Vi vet också att de är underbara, så länge de är goda och intima. Tänk på hur de flesta av oss faktiskt föredrar att umgås med människor som har liknande värderingar som oss själva. Med tanke på detta är det värsta som kan hända att vi hamnar i oönskade miljöer på grund av vår rädsla.

Att göra andra till viljes – Relationer som föds ur rädsla

Många relationer föds ur rädsla. I själva verket föds de mest tillfredsställande relationerna ur den villkorslösa önskan att vara tillsammans med någon. Kanske är du rädd att bli ensam eller uttråkad, eller kanske behöver du alltid omge dig med andra. Detta kan få oss att acceptera villkor som vi normalt skulle avslå. Ett sådant villkor är att försöka att göra andra till viljes.

Även om du har en relation som du vill ha, kan din rädsla göra att denna vilja omvandlas till ett behov. Så snart din beslutsamhet ger vika för rädsla, förpliktelse eller skuldkänslor kommer du att köra fast i din relation. När så sker är det omöjligt att glädja sig åt förhållandet.

När det gäller relationer finns det ingen anledning att du ska känna dig tvungen att göra alla andra till viljes. Syftet är du ska njuta av de relationer som gör dig lycklig. Det är svårt att göra detta om du känner rädsla.

Med sanna vänner strävar man inte efter att göra andra till viljes

Tänk efter. Hur ofta har du tackat ja till inbjudningar till saker som inte intresserade dig? Hur ofta har du funnit dig i andra människors dåliga uppförande? Tänk på alla de gånger då du försökt att vara alla till lags, även på bekostnad av din egen lycka. Säkert många gånger. Säkert alltför många gånger.

När du uppträder så här osäkert bara för att göra andra till viljes beror detta på en rädsla att bli avvisad eller ensam. Så gör man faktiskt, även om man missgynnas av det. Självförtroende och framsteg föds aldrig ur rädsla, men det gör stagnation.

Du är tillbaka där du startade, om och om igen. Du omges av människor du aldrig skulle ha valt under andra omständigheter och som inte berikar ditt liv.

Självförtroende föds ur målmedvetenhet

Om du jobbar med att bli mer målmedveten kommer du att förbättra dina relationer och du kommer att få mer glädje av dem. Du kommer till exempel inte behöva umgås med människor som inte accepterar att du säger nej. Du kan förvissa dig om att du inte slösar tid på människor som inte visar dig empati.

Ett “nej” till en sak kan bli ett “ja” till något annat. Ibland är ett “nej” till en väns plan som du ogillar, ett “ja” till andra saker som du känner entusiasm för. Ibland  är ett “nej” för att du har annat att göra ett sätt att respektera något annat. Ett “Jag har inte lust att göra det” eller “Jag tycker inte om när du säger så” är nödvändigt för att slippa återuppleva sådant som besvärar oss.”

Om du sätter tydliga gränser kommer andra att reagera och reflektera över sina beteenden. Du kommer också att få ett bättre liv.

När man älskar sig själv försöker man inte alltid att göra andra till viljes

Det är emellertid sant att när du visar mer målmedvetenhet i dina relationer så kommer inte alla att bli glada. Det som är positivt är att det urval som din målmedvetenhet leder till gör att du kan få djupare och mer långvariga relationer. När du slipper pressen att ständigt göra andra till viljes kommer du känna dig oerhört fri. Och detta gäller oavsett om du är ensam eller med andra människor.

Lär dig att säga “nej”

När du lär dig att säga “nej” öppnar du dörren till projekt som du verkligen brinner för, relationer till människor som bryr sig om vad du tycker och vänner som litar på dig. När du lär dig att säga “nej” och tala om vad du ogillar så kommer du att få bättre självkänsla och möjligheter att göra misstag.

Du kommer att begå många misstag och du kommer också att dra många viktiga lärdomar. Det kommer att göra dig mer självständig så att du kan disponera din tid och inte låsa upp dig i relationer som saknar betydelse.

Att säga “nej” innebär alltid en risk. Till en början kanske du möts av sura miner, men på sikt kommer det att stärka dina relationer.”


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.