Förklaringen till att du kan vara förvirrad över dina känslor

Våra känslor uppstår vanligen som en automatisk reaktion på yttre faktorer. Men så är inte alltid fallet. Ibland vet vi helt enkelt inte hur vi ska känna. Här ska vi förklara varför.
Förklaringen till att du kan vara förvirrad över dina känslor
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

De flesta av oss har svårt att hantera våra känslor i alla situationer. En del människor kan ha problem med att uttrycka vad de känner. För andra är det istället oerhört besvärligt att styra sina känslor och inte överreagera. Ytterligare andra ställs inför ett ännu större dilemma, eftersom de helt enkelt inte vet “vad de bör känna”. Låter detta bekant? I så fall ska du veta att du inte har blivit galen och att du inte är ensam om att vara förvirrad över dina känslor.

Men vad beror detta på? För många människor kan det verka ofattbart att somliga personer inte vet hur de bör känna. För i grunden är känslor automatiska, eller hur? Men de som har upplevt denna osäkerhet vet vad vi talar om.

Du kan bli förbryllad när du känner en sådan obeslutsamhet. När du vill reagera, men inte vet på vilket sätt. För känslor är inte något som bara dyker upp; man måste välja dem. Dock ska du veta att det, som så ofta, handlar om en reaktion som uppstår på grund av dysfunktionell inlärning. Och detta är något du kan och bör ändra på.

När du struntar i vad andra ska säga om dig blir du inte lika förvirrad över dina känslor

Anledningen till att du blir förvirrad över dina känslor

Detta är en egendomlig upplevelse du kan få i många olika vardagliga situationer. Till exempel när du får reda på betyget på ditt senaste prov och inte vet om du ska känna dig glad över att du blivit godkänd eller frustrerad över att du inte gjorde bättre ifrån dig. Då vänder du dig ofta till människorna i din omgivning för att få några ledtrådar om hur du bör reagera. Gratulerar folk dig? Kanske verkar det inte spela så stor roll för de andra? Fick de andra bättre eller sämre betyg?

Vidare kan det hända under en dispyt, då någon behandlar dig illa eller säger något sårande. Du inser att det är orätt, men du vet inte om du bör bli ledsen eller arg. Du vet inte om du ska dra dig undan från denna individ eller försöka diskutera saken för att släta över det hela.

Hur kan du vara så förvirrad över dina egna känslor? När människor ofta råkar i denna sorts situationer är det uppenbart att det rör sig om personer som är bortkopplade från sig själva. Det är inte det att de inte vet vad de känner. Snarare är det så att man har tagit ifrån dem deras rätt att känna. När saker hände dem under deras uppväxt frågade deras föräldrar aldrig hur de kände. Istället grundade deras reaktioner sig på människorna i deras närhet.

Ambivalent anknytning

Om du blir förvirrad över dina känslor så är det antagligen för att du har lärt dig att koppla bort dig själv från dina egna känslor och istället fokusera på andras. Så sker när förhållandet mellan barn och föräldrar bygger på ett ambivalent anknytningsmönster.

Man talar om ambivalent anknytning då föräldrarnas emotionella beteendemönster är oförutsägbara. Ena stunden kan föräldrarna förefalla påpassliga på barnets behov, medan de i nästa stund verkar passiva, likgiltiga och rentav irriterade. Följden blir att barnet växer upp i en miljö där det inte kan räkna med att få tillgivenhet. En miljö barnet inte har någon kontroll över.

Dessutom är ambivalens något som får barn att fästa överdrivet mycket uppmärksamhet vid andra människor. När barnen blir vuxna kan detta beteende leda till ett behov av att uppfylla andras förväntningar på dem. “Vad ska andra tänka om jag blir arg eller ledsen?” “Hur ska jag uppträda för att folk ska gilla mig?”

Osäkra människor med låg självkänsla faller ofta offer för den här sortens beteende. Önskan att vara andra till lags, att passa in och att projicera rätt bild av sig själv kan resultera i omedvetna beteenden som försvårar deras liv.

Om du månar om dina värderingar blir du mindre förvirrad över dina känslor

Vad kan du göra om du är förvirrad över dina känslor?

Först och främst ska du inte förebrå dig själv. Att koppla bort från dina egna känslor och fokusera på världen omkring dig är något du var tvungen att göra långt tillbaka i tiden för att överleva. Men idag är du en fullt kapabel vuxen person. Därför måste du prioritera dig själv och inte vara rädd att andra ska avisa eller döma dig. Om du inte vet hur du ska känna beror det på att du aldrig har gett dina känslor fritt utlopp. Nu är det hög tid att du lär dig detta.

En bra utgångspunkt är att du blir medveten om dina värderingar och principer. Vad är viktigt för dig? Vilka normer vill du upprätthålla för dig själv och andra? Den här typen av frågor hjälper dig att komma underfund med hur du känner och hur du vill reagera när någon bryter mot dina värderingar och principer.

Vidare är det viktigt att du frigör dig från din rädsla. Rädslan över vad andra ska tänka om dig, men även rädslan att förlora någon. Människorna i vår närhet reagerar i allmänhet bättre på sorg än ilska. Därför kan det vara frestande att ge skenet av att vara ledsen och undergiven när man egentligen innerst inne känner vrede. Och andra gånger kan du istället uppträda på ett ilsket sätt, utan att egentligen känna någon ilska, bara för att du tror att det får dig att framstå som stark och säker.

Sluta oroa dig för vad folk omkring dig ska tänka och börja istället lyssna till vad dina egna känslor försöker säga dig. Till en början kan det vara svårt, men så småningom kommer du att lyckas knyta an till dig själv. Tänk på att du har rätt till dina känslor!


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Casullo, M. M., & Liporace, M. F. (2005). Evaluación de los estilos de apego en adultos. Anuario de investigaciones12, 183-192.
  • Valencia Pérez, X. (2016). El manejo de la impresión y la necesidad de aprobación social como moderadores entre la personalidad y la salud mental (Master’s thesis, Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Departamento de Psicología).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.