Hälsa

Lär dig vikten av god mental hälsa

Alla är vi medvetna om hur viktigt det är att bibehålla god mental hälsa. Ofta sätter vi den dock på sparlåga, trots att vi vet att vår mentala hälsa påverkar den fysiska hälsan. Vi har hört att ångest och oro…

Det är viktigt att ta hand om din sexuella hälsa

Att ta hand om vår sexuella hälsa hjälper oss att få bättre livskvalitet. Det är en fundamental aspekt som behöver uppmärksamhet och som har stor påverkan på vår fysiska, mentala och känslomässiga hälsa. En god indikator på hälsa är att…

Strategier för att förbättra din känslomässiga hälsa

Personer med god känslomässig hälsa har kontroll över sina känslor och sitt beteende. De är även kapabla att jonglera många utmaningar i livet, bygga starka relationer och återhämta sig från nederlag. Men precis som att det krävs ansträngning för att…