Hjältar eller offer: två sätt att hantera personliga kriser

Hjältar eller offer: två sätt att hantera personliga kriser
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 10 september, 2023

När det kommer till personliga kriser kan vi välja att göra inget och svepas iväg som ett löv i vinden, eller vara som en sten som vilar på botten. Vi kan rida på flodens styrka för att höja oss till ytan, skinande och vackra. Det står klart att ingen kommer ut oskadd, men vi kan bli hjältar i våra egna berättelser.

Personliga kriser inkluderar nästan alltid en förlust. Ibland kommer vi till vägskäl där vi vet att någon aspekt av våra liv måste lämnas bakom oss. Vi måste acceptera att vi inte längre är desamma.

Andra gånger förlorar vi någon eller något. Oförutsedda händelser tvingar oss till förändring, kamp och att göra allt vi kan för att inte förlora oss själva helt och hållet eller svepas iväg av ödets orättvisa vindar.

“Utan kriser finns det inga utmaningar, utan utmaningar är livet en rutin, ett långsamt lidande. Utan kris finns det ingen merit.”

-Albert Einstein-

Detta tar oss till ett nästan uppenbart faktum. Inför motgångar har vi två alternativ: stå still eller gå framåt. Att vara eviga offer för omständigheterna eller höja upp oss som förtjänta av nya möjligheter. Det bör sägas att detta inte är lätt. Ingen har någonsin lärt oss hur man är “hjältar” eller vilka strategier vi bör använda för att övervinna hindren som livet sätter i vår väg.

Blomma i solsken

Att tappa balansen

Att förlora jobbet, genomgå ett uppbrott, se i spegeln att du inte är lika ung längre, upptäcka att personer du bryr dig om inte bryr sig om dig på samma sätt… Detta är nästan normativa händelser i våra liv. Men oavsett hur vanliga de är så vänjer vi oss aldrig.

Det finns en anledning till detta: lycka är en balans, en känsla av säkerhet, känslan av att ha saker och ting under kontroll. Alla förändringar, oavsett hur små, tolkas därför som ett hot. Det är en oväntad händelse som vi inte vet hur vi ska svara på.

Att inse vår hjälplöshet är faktiskt en bra början. Att uppleva förvirring efter en besvikelse eller förlust tvingar oss oundvikligen att stanna upp och reflektera. Ordet “kris” kommer faktiskt från grekiskans “krisis”, vilket betyder jag beslutar, jag dömer eller jag separerar. Det är en inbjudan att bli medveten och ta kommando över omständigheterna samt ta beslut.

Fjäril växer fram

Något intressant som psykologerna Richard Tedeschi och Larry Calhoun diskuterar i boken The Handbook of Posttraumatic Growth är att när vi tar steget att konfrontera våra personliga kriser, börjar vi tala en ny typ av språk.

Nästan utan att veta hur så upptäcker vi att vi har nya talanger. Vi ser att vi är starkare än vi trodde inledningsvis och att vi i kampen för våra liv är våra egna hjältar. Vad som först verkade nästan intolerabelt eller omöjligt svårt blir till livslånga lärdomar.

Alla är vi offer för personliga kriser, men vi har resurserna för att hantera dem

Det finns många typer av kriser: utvecklingsmässiga kriser associerade med olika skeden i livet, situationsmässiga kriser kopplade till olyckor och naturkatastrofer, existentiella kriser relaterade till livssyfte eller värderingar… Alla har de två punkter gemensamt: effekter på vårt humör och beteende.

Man uppskattar att nästan 80% av oss kommer genomgå en eller flera personliga kriser. Vi kommer på ett sätt vara offer för ödet. Offer för omständigheterna eller för händelser som vi orsakar själva.

Men alla har vi resurserna vi behöver för att gå från detta tillstånd av skörhet och emotionell instabilitet till en annan punkt där vi kan få ett nytt perspektiv. Ett som ger oss kraften att återfå kontrollen och balansen, samt att växa.

Kvinna som hanterar personliga kriser

Gilbert Ross, en filosof som specialiserar sig på personlig tillväxt, säger att all motgång är en form av naturligt urval. Endast de som accepterar utmaningen och förändringen kommer gå framåt. Endast de vars självkänsla växer av det och vars rädslor övervinns.

Personliga kriser uppstår oftare i dagens värld, vare sig vi vill det eller inte. Vi lever i tider av konstant förändring och ovisshet. Vad som idag är säkert kan vara osäkert imorgon. Att vara förberedd på förändring är därför en ovärderlig psykologisk resurs.

Låt den vara din motor av styrka och var medveten om att det bakom varje kris finns en möjlighet.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.