Hur man hanterar självtvivel

Vi har alla investerat vår energi i vissa psykologiska strider som drivs av våra tvivel. Människor som lider av bluffsyndromet har stor erfarenhet av detta. Men vad kan du göra när du är fylld av rädsla och osäkerhet?
Hur man hanterar självtvivel
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 30 april, 2023

Ifrågasätter du ofta dig själv? Är du en av dem som blir paralyserad av självtvivel när du har motiverande planer? Få saker är lika irriterande som att leva med en inre röst som upprepar fraser som: “Vad händer om jag har fel?”, “Tänk om jag gör mig själv till åtlöje?”, “Vad händer om jag inte är tillräckligt bra för jobbet?” etc.

Du kan aldrig helt förvisa tvivel från ditt mentala universum. De kommer alltid att finnas där, ligga latent, ofta dyka upp för att påminna dig om att vara försiktig och ofta bryta säkringen till dina impulser. Men problem uppstår när dina rädslor påverkar dig överdrivet mycket. Då försvinner förtroendet du har för dig själv.

Att leva med överflödigt tvivel på dig själv gör att du tappar din potential. Det gör dig, den briljanta person du är, inkompetent. De som dagligen hanterar bluffsyndromet är alltför medvetna om detta faktum. När du underskattar dig själv, och hela din värld är fylld av tvivel, blir du någon du inte gillar. Vad kan du göra i dessa fall? Finns det någon strategi som kan hjälpa?

“Om du hör en röst inom dig säga “Du kan inte måla” så måla för all del, och den rösten kommer att tystas.”

-Vincent van Gogh-

Stressad man som handskas med självtvivel
Många människor ifrågasätter sina förmågor och tror att ingen kommer att ta dem på allvar.

Ursprunget till självtvivel

Självtvivel är skuggan av osäkerhet som hänger över din egen sanning. Du kan inte röra dig framåt och allt verkar darra under dina fötter. Att tvivla på dig själv är att ifrågasätta allt, från dina färdigheter till dina tankar, övertygelser och känslor.

En undersökning gjord av Dr Matthew Braslow visar att detta ämne har försummats av vetenskapen under lång tid. Han menar att kännedom om rötterna till våra tvivel skulle göra det möjligt för oss att förbättra våra förmågor att uppnå våra mål, och till och med förbättra våra känslor av välbefinnande. Därför är det intressant att känna till hur denna försvagande uppfattning visar sig.

Orsakerna till självtvivel

En av de främsta orsakerna till självtvivel är miljön där du har vuxit upp. Till exempel kommer en alltför kritisk, auktoritär och krävande familj att sänka din självuppfattning. Faktum är att om det har fått dig att känna dig som ett komplett misslyckande, kommer det vara riktigt svårt för dig att lita på dina förmågor.

  • Ångest är en annan faktor som driver ihållande tvivel, rädslor och osäkerhet.
  • Låg självkänsla är underlaget som kontinuerligt matar din uppfattning om att du kommer att misslyckas och göra dig själv till åtlöje. Eller att din förmodade inkompetens kommer att avslöjas när du försöker göra något. Bluffsyndromet bygger på svag självkänsla.
  • Om du är osäker och alltid har uppvisat lågt självförtroende, blyghet och rädsla för att göra andra besvikna, tenderar du att tvivla på dig själv.
  • Det finns en föga känd störning kopplad till självtvivel. Aboulomani är ett tillstånd som påverkar den drabbades viljemässiga förmågor, vilket gör att han eller hon ständigt saknar förmåga att fatta beslut.

De enda som sällan tvivlar på sig själva är de med narcissistisk personlighetsstörning.

Ung kvinna som ifrågasätter sina negativa tankar
Ifrågasätt dina negativa tankar när du vill göra något och rationalisera den inre dialogen som matar dig med ständiga rädslor.

Hur man agerar när man tvivlar på sig själv

Ingen är immun mot självtvivel. Det minskar våra styrkor och upplöser våra förmågor och dygder. Det är en obekväm upplevelse som sätter gränser för vår förmåga att uppnå mål. Det genererar också en försvagande syn på oss själva. I själva verket är det som fisken som biter sin egen stjärtfena.

Så vad kan du göra när du tvivlar på dig själv? Det finns en rad riktlinjer som du bör reflektera över. De är som följer:

1. Var medkännande med dig själv

Förstå att självtvivel är en del av att vara människa. Att tvivla på dig själv ibland gör dig därför inte svagare eller mer felbar. Du måste förstå att din känsla av att inte vara säker på en viss sak är en försvarsmekanism. Det är tack vare denna känsla som du kan tillämpa en mer reflekterande och analytisk blick på varje situation.

Istället för att döma dig själv och må dåligt av att tvivla på dig själv, ska du därför tala medkännande till dig själv, så här: “Det är okej att känna sig osäker. Det är inte dåligt att vara rädd. Jag måste lita på mig själv och mina förmågor. Om jag misslyckas spelar det ingen roll, jag kan alltid försöka igen.”

2. Utveckla villkorslöst självvärde

I stunder av självtvivel ska du försöka att bli medveten om effekten som detta mentala fokus har på dig. Kom ihåg att ditt personliga värde inte beror på yttre faktorer, och inte heller på om du lyckas eller misslyckas, eller om någon behandlar dig bra eller dåligt.

Utöver vad som än kan hända finns det en faktor som alltid bör vara ovillkorlig: din självkärlek och tillit till dig själv.

Nästa gång ett giftmoln av paralyserande tvivel angriper dig, ska du utmana de tankar som lägger grunden för dessa osäkerheter.

3. Ifrågasätt dina självtvivel, rationalisera dem

Vad är självtvivel? Det är inget annat än en tanke, ofta dominerad av irrationell rädsla. När denna känsla angriper dig och osäkerhet tar över dig och inte låter dig gå framåt, ska du ifrågasätta dina tankar. Passera dem genom ett filter av analys och medkännande kritik.

Säg till exempel till dig själv: “Jag behöver inte nödvändigtvis misslyckas med det här. Jag har gjort liknande saker tidigare och lyckats. Om jag inte vågar göra det kommer jag dessutom bara att må sämre.”

4. Kom ihåg dina prestationer från igår

Om du tittar i ditt livs backspegel kommer du att upptäcka några fantastiska aspekter. Du har uppnått många saker, du har bestigit mer än ett berg och dina förmågor har öppnat många dörrar för dig.

Tänk på dessa prestationer från igår. De är som språngbrädor som driver dig de dagar då dina tvivel väger tungt på dina axlar.

5. Undvik att jämföra dig med andra människor

Om du undrar vad du ska göra när du tvivlar på dig själv, använd ett mantra: “Jag ska göra mitt bästa och det räcker.” Det kan verka som en klyscha, men det är verkligen effektivt. Det beror på att vi alltför ofta jämför oss med andra. Därför kan du vara rädd för att göra vissa saker för att någon annan är expert, andra verkar mer effektiva eller för att du är rädd för att bli dömd eller generad.

Många av dina tvivel är resultatet av socialt tryck och tävlingsinriktning. Kom ihåg att du är den enda personen du måste bevisa något för, så vad som än händer kommer det att bli okej, och vad du än gör kommer att räcka. Du kommer att ha gjort ditt bästa. Dämpa rösten av självkrav och njut av processen. Gå framåt utan rädsla.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


    • Braslow, M. D., Guerrettaz, J., Arkin, R. M., & Oleson, K. C. (2012). Self‐doubt. Social and Personality Psychology Compass, 6(6), 470-482.
    • Oleson, K. C., Poehlmann, K. M., Yost, J. H., Lynch, M. E., & Arkin, R. M. (2000). Subjective overachievement: Individual differences in self‐doubt and concern with performance. Journal of personality, 68(3), 491-524.
    • Krause N, Ellison CG. The Doubting Process: A Longitudinal Study of the Precipitants and Consequences of Religious Doubt. J Sci Study Relig. 2009 Jun 1;48(2):293-312. doi: 10.1111/j.1468-5906.2009.01448.x. PMID: 20300487; PMCID: PMC2839364.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.