Fem intressanta fakta om G-punkten

Tror du att du vet allt om G-punkten? Vi tar en titt på några intressanta och i flera fall motsägelsefulla föreställningar om detta mystiska område, alla bekräftade av vetenskapen.
Fem intressanta fakta om G-punkten
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 11 april, 2023

Miljontals män och kvinnor runt om i världen skryter om att de känner till dess exakta position, men bara ett fåtal har faktiskt hittat den. Faktum är att G-punkten utan tvekan är en av de största gåtorna under de senaste århundradena, och en som forskarna fortfarande diskuterar hett.

I populärkulturen har G-punkten varit ett återkommande fenomen. Den har varit huvudtemat i tusentals böcker och komedimonologer och omnämns ofta i filmer och TV-program. Men nästan allt som är känt om den är helt förvrängt, något som du kommer att upptäcka i den här artikeln.

Fem intressanta fakta om G-punkten som du kanske inte känner till

G-punkten är uppkallad efter Ernst Gräfenberg. Han var en tysk läkare och vetenskapsman som specialiserade sig på gynekologi och obstetrik. Gräfenberg genomförde studier på de kvinnliga erogena zonerna baserat på resultaten från andra forskare före honom. Faktum är att Regnier de Graaf så tidigt som på 1600-talet beskrev förekomsten av kvinnlig ejakulation och en erogen zon i slidväggen.

Termen G-punkt blev först populär som ett resultat av en artikel publicerad 1980. Den beskrev ett fall av kvinnlig ejakulation relaterat till stimulering av ett område i slidväggen. Sedan dess blev området känt som G-punkten och har tjänat som inspiration för tusentals artiklar, böcker, essäer och andra produktioner.

Det föregående tjänar till att klargöra två saker. För det första, att det alltid har spekulerats om förekomsten av en specifik erogen zon i slidan. För det andra att G-punkten är ett kommersiellt fenomen. Alla vill veta var den sitter, hur den känns och hur man lokaliserar den. Det är därför det har kommit så mycket material i form av videor, artiklar, böcker etc om ämnet.

Nu ska vi ge dig fem intressanta fakta om G-punkten. Vi har bara tagit information som är bekräftad av forskare som våra referenspunkter, trots att den i många fall tenderar att vara motsägelsefull.

Kvinna som får en orgasm
G-punkten är fortfarande ett mysterium eftersom det inte finns någon konsensus bland experter.

1. Forskarna har inte bevisat dess existens

Det första märkliga faktumet om G-punkten måste vara att den kanske inte ens existerar. Faktum är att experter och forskare är överens om att det inte finns några avgörande bevis som stödjer hypotesen om G-punkten. I själva verket finns det ingen konsensus om dess plats, storlek eller textur, så området förblir ett mysterium.

Med tanke på åsikterna i detta avseende har vissa specialister föreslagit att man ska kassera termen G-punkt och ersätta den med termen klitouretrovaginalt komplex (CUV). Detta hänvisar till ett funktionellt, dynamiskt och hormonberoende område som inkluderar klitoris, urinröret och vaginalväggen.

Men debatten fortsätter och varje år publicerar forskarna lika många artiklar som försvarar dess existens som avvisar den.

2. Stimuleringen är delvis psykologisk

Undersökningar visar att cirka 50 procent av kvinnorna inte tror på existensen av G-punkten. De som gör det, har en bättre uppfattning om sina könsorgan, har samlag oftare och har en sund uppfattning om sin sexuella funktion. Med det sagt har experter funnit att kvinnor som tror på dess existens ofta paradoxalt nog inte kan hitta den när de vill.

Faktum är att det finns en hypotes om att stimuleringen som genereras i vaginans väggar delvis är subjektiv. Detta innebär inte att det inte finns några erogena zoner i dessa väggar, utan snarare att den subjektiva komponenten spelar en viktig roll. I själva verket är en viss grad av upphetsning, komfort och njutning väsentligt för att “hitta” och stimulera G-punkten.

3. Kvinnlig ejakulation är ett verkligt fenomen

Även om det också går att uppnå genom klitorisstimulering, är kvinnlig ejakulation ofta förknippad med G-punktsstimulering. Det är helt klart fortfarande en kontroversiell term, men experter klassar det som ett verkligt fenomen. Dess sammansättning skiljer sig från urin när det gäller urea och kreatininkoncentrationer, så det är definitivt något annat.

Med det sagt är den specifika funktionen av denna vätska inte känd (i motsats till mannens sädesvätska som har en funktion). Eftersom den har en betydande koncentration av PSA, har den förmodligen antibakteriella egenskaper för det kvinnliga urinröret.

Ejakulationen tros härröra från Skenes parauretrala körtlar, som först beskrevs av den skotske gynekologen Alexander Skene.

4. Stimulering av den kan vara kopplat till mer intensiva orgasmer

Vi har redan konstaterat att varje orgasm till stor del beror på subjektiva eller psykologiska variabler. Till detta måste vi också lägga till att alla kroppar är olika, så det är inte möjligt att generalisera globala resultat. Bortsett från detta finns det bevis för att stimulering av vaginalväggarna kan leda till mer intensiva orgasmer.

Till exempel fann en studie publicerad i The Journal of Sexual Medicine 2020 att 62 procent av alla kvinnor tycker att orgasmer genom vaginal stimulering är mer njutbara än de som uppnås via klitorisstimulering. De senare kan dock utlösas snabbare. Trots detta är vissa experter ovilliga att använda etiketterna vaginal orgasm och klitorisorgasm.

Blodapelsin
Kvinnor som tror på existensen av G-punkten har svårt att lokalisera den.

5. G-punkten kan förstoras, men det rekommenderas inte

Under flera decennier har man erbjudit ett ingrepp för att förstora G-punkten för att öka njutningen som upplevs under stimuleringen av den. Det är temporärt och går ut på att man injicerar kollagen under ytan av det område där den tros vara belägen. Men som experter påpekar rekommenderas inte detta ingrepp, delvis för att det har fastställts att förekomsten av G-punkten är omtvistad.

Den överväldigande publiciteten som ges till detta område har skapat ett alltför stort beroende av det. Faktum är att många par kringgår andra stimuleringskanaler. Dessutom, om kvinnor inte uppnår njutning i detta område, reduceras deras intimitet till känslor av missnöje, osäkerhet och ångest. Det är därför de vänder sig till ingrepp som förstoring av G-punkten. Men nackdelen är att det kan orsaka komplikationer som infektioner, sexuell dysfunktion, dyspareuni (smärta) och andra.

Vi kan dra flera slutsatser från dessa intressanta fakta om G-punkten. Den första är att du bör vara öppen för att prova stimulering av detta område, men samtidigt bör du inte fokusera alla dina ansträngningar på det. Förspel och stimulans av andra områden är lika eller ännu viktigare för att uppnå njutning. Att välja annat är att vara reduktionistisk.

Den andra slutsatsen är att vi bör ignorera det sociala, kulturella och mediala trycket kring G-punkten. Faktum är att det kan locka till ohälsosamma procedurer, såväl som att kvinnan upplever sexuell dysfunktion. Det viktigaste är att utforska sin egen kropp och stimulera de områden som är kopplade till störst njutning.

Detta kanske intresserar dig
Vad sker egentligen i hjärnan vid en orgasm?
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Vad sker egentligen i hjärnan vid en orgasm?

Nervsystemet spelar en stor och viktig roll när det kommer till sex. Men vad är det egentligen som sker i hjärnan vid en orgasm?


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Addiego, F., Belzer Jr, E. G., Comolli, J., Moger, W., Perry, J. D., & Whipple, B. Female ejaculation: A case study. Journal of Sex Research. 1981; 17(1): 13-21.
  • Aydın, S., Sönmez, F. C., Karasu, A. F. G., Gül, B., & Arıoğlu, Ç. Search for the G spot: microvessel and nerve mapping of the paraurethral anterior vaginal wall. International Urogynecology Journal. 2020; 31(12): 2565-2572.
  • Bachelet JT, Mojallal A, Boucher F. Chirurgie génitale féminine, les techniques d’amplification du point-G–État de la science [Female genital surgery, G-spot amplification techniques–state of the science]. Ann Chir Plast Esthet. 2014 Oct;59(5):344-7. French.
  • Kaya, A. E., & Çalışkan, E. Women self-reported G-spot existence and relation with sexual function and genital perception. Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology. 2008; 15(3): 182.
  • Kilchevsky, A., Vardi, Y., Lowenstein, L., & Gruenwald, I. Is the female G‐spot truly a distinct anatomic entity?. The journal of sexual medicine. 2012; 9(3): 719-726.
  • Mollaioli, D., Sansone, A., Colonnello, E., Limoncin, E., Ciocca, G., Vignozzi, L., & Jannini, E. A. Do we still believe there is a G-spot?. Current Sexual Health Reports. 2021; 13(3): 97-105.
  • Puppo, V., & Puppo, G. Anatomy of sex: Revision of the new anatomical terms used for the clitoris and the female orgasm by sexologists. Clinical Anatomy. 2015; 28(3): 293-304.
  • Rodriguez, F. D., Camacho, A., Bordes, S. J., Gardner, B., Levin, R. J., & Tubbs, R. S. Female ejaculation: An update on anatomy, history, and controversies. Clinical Anatomy. 2021; 34(1): 103-107.
  • Shaeer, O., Skakke, D., Giraldi, A., Shaeer, E., & Shaeer, K. Female orgasm and overall sexual function and habits: a descriptive study of a cohort of US women. The journal of sexual medicine. 2020; 17(6): 1133-1143.
  • Vieira-Baptista, P., Lima-Silva, J., Preti, M., Xavier, J., Vendeira, P., & Stockdale, C. K. G-spot: fact or fiction?: a systematic review. Sexual Medicine. 2021; 9(5): 100435.

Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.