Konsten att hålla sig lugn i en diskussion

Att behålla ditt lugn och ha kontroll över sina känslor kan hjälpa dig under en diskussion. I den här artikeln kommer vi att dela med oss av några strategier som kan hjälpa dig att uppnå detta.
Konsten att hålla sig lugn i en diskussion

Senaste uppdateringen: 18 oktober, 2019

Vissa människor har en tendens att vara väldigt impulsiva när det gäller att uttrycka sina tankar och känslor. Kanske tror de bara att det är viktigt att framföra vad de har att säga utan att tänka på hur de gör det. Det är inte ovanligt. Faktum är att vi vågar påstå att de allra flesta människor någon gång har tappat humöret under ett gräl. Ibland rycks vi med av våra känslor. Ibland känns det omöjligt att förbli lugn i en diskussion.

Att hålla sig lugn i många situationer kan anses vara en konstform. Men även om det inte är lätt, är det inte omöjligt. Faktum är att under många år har kommunikations och konflikthanteringsexperter studerat resurserna vi kan använda för att hjälpa oss att hålla oss lugna.

Vad säger vetenskapliga studier om att hålla sig lugn under en diskussion?

Nelda Sheldon och Shoron Burton (2014) förklarade att tolkningen av en situation är den mest influerande faktorn när det gäller att behålla kontrollen. Med andra ord är det inte situationen i sig som förändrar oss och får oss att förlora fattningen, utan våra tankar om vad som pågår. Till exempel är det uppenbart svårt att behålla lugnet under en diskussion och vi upplever att vi blir attackerade personligen.

Därför har vetenskapliga studier fokuserat på att studera självkänslans roll i kontexten om diskussioner. Många forskare har observerat att dem som har dålig självkänsla eller dåligt självuppfattning har en tendens att lättare tappa humöret (Karagözoğlu, Kahve, Koç & Adamişoğlu, 2008).

Med det sagt gör deras inre tillstånd att de är benägna att känna sig personligt attackerade. De ser inte en diskussion som en objektiv händelse utan som en personlig attack. Detta förklarar varför vissa människor svarar oförskämt när någon bara gjorde en irrelevant kommentar.

I korthet finns det flera studier som hävdar att det är lättare för oss att hålla oss lugna under en argumentering om vi förbättrar vissa aspekter som har en benägenhet att göra oss arga. Faktum är att personlighet, hanteringsmetoder och inlärningsmekansimer skapar sättet vi hanterar diskussioner i stort (López-Torrecillas, Martín, de la Fuente, & Godoy, 2014).

under en diskussion

Det som är gjort är gjort

Psykologen Dr. Mark Beyebach, expert på brief-terapi och lösningsbaserad terapi, förklarade att vi genom att hålla fast vid situationer i det förflutna i nuet ökar risken för att ta argument som personliga attacker. Ilska och hjälplöshet manifesteras eftersom det förflutna inte kan förändras.

Därför kan dessa negativa känslor att förblinda oss och kan till och med få oss att glömma varför diskussionen började från första början. De kan också få oss att känna att vi slösat så mycket tid på att gräla över ingenting vilket får oss att bli ännu argare.

Självmedvetenhet och självkunskap är dina bästa allierade

Att hålla sig lugn under en diskussion kommer att vara lättare om du är medveten om dina styrkor och dina svagheter. Om du är uppmärksam på utvecklingen av diskussionen och inte bara din position kommer det att vara lättare att veta när det är bäst att ge efter, överväga den andra partens argument eller dra sig tillbaka. Det kommer att vara lättare att behålla ditt lugn under en diskussion om du uppriktigt överväger den andra personens åsikt.

Å andra sidan kan det vara helt annorlunda att ha en diskussion inför publik än privat. Det är inte heller samma sak att diskutera i slutet på dagen när du är utmattad jämfört med på helgen då du är lugnare och mer utvilad. Att välja rätt ögonblick för att avsluta eller starta en argumentering är en del av den sociala intelligensen.

Antecipation hjälper oss att behålla lugnet

Om du är på väg att ha en diskussion, förbered dig själv. Organisera dina idéer och identifiera argumenten som bäst upprätthåller dem och ordningen i vilken du presenterar dem. Det handlar om att ha ett manus som du kan använda som backup i vilket ögonblick som helst.

Dessutom, om det är en argumentering som du kan förutse så är det bäst att förbereda ett tal. Försäkra dig att du känner till dina egna idéer. Tänk på dina möjligheter, djupet i dina argument och, om möjligt, förutse motpartens svar.

Diskussion med kaffe

Tre praktiska strategier som kommer att hjälpa dig att behålla lugnet

  • Undvik att höja rösten och att prata för fort så du inte tappar bort dig. Kom ihåg att ditt fysiologiska tillstånd bestämmer hastigheten på ditt tal.
  • Försäkra dig om att ditt kroppsspråk visar på frid och inte aggressivitet. Beakta sättet på vilket du rör dig och gesterna du gör. Om du verkar aggressiv (även om det inte är din mening), så får du automatiskt motparten att svara defensivt.
  • Om du börjar känna dig nervös, kan du försöka skjuta upp huvuddiskussionen tills du återfår självförtroendet. Detta kan hjälpa dig att undvika att göra misstag som direkt ogiltigförklarar dig.

Kom till sist ihåg att förmågan att behålla lugnet under en diskussion inte är det lättaste, men att du kan nå dit. Du kan börja med att öva din självobservation och självkritik. Tro det eller ej, men detta kommer att ge dig de rätta verktygen för att lyckas behålla lugnet när du diskuterar.

Detta kanske intresserar dig
Du kan inte välja dina känslor, men du kan hantera dem
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Du kan inte välja dina känslor, men du kan hantera dem

Att känna sig svartsjuk, arg eller sorgsen är naturligt. Du kan inte välja dina känslor. Men du kan kanalisera dem. Läs mer om detta i denna artike...  • Francisca López Torrecillas, F., Martín, I., de la Fuente, I., & y Godoy, J. F. (2000). Estilo atribucional, autocontrol y asertividad como predictores de la severidad del consumo de drogas. Psicothema, 12(2), 331-334.
  • Shelton, N. & Burton, S. (2014). Haga oír su voz sin gritar. Madrid: Fc Editoria.