Konsten att hålla sig lugn under en diskussion

Att behålla ditt lugn och ha kontroll över dina känslor kan hjälpa dig under en diskussion. I den här artikeln kommer vi att dela med oss av några strategier som kan hjälpa dig att uppnå detta.
Konsten att hålla sig lugn under en diskussion
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Vissa människor har en tendens att vara väldigt impulsiva när det gäller att uttrycka sina tankar och känslor. Kanske tror de bara att det är viktigt att framföra vad de har att säga utan att tänka på hur de gör det. Det är inte ovanligt. Faktum är att vi vågar påstå att de allra flesta människor någon gång har tappat humöret under ett gräl. Ibland rycks vi med av våra känslor. Ibland känns det omöjligt att förbli lugn under en diskussion.

Att hålla sig lugn i många situationer kan anses vara en konst. Men även om det inte är lätt, är det inte omöjligt. Faktum är att kommunikations- och konflikthanteringsexperter under många år har studerat resurserna vi kan använda för att hjälpa oss att hålla oss lugna.

Vad säger vetenskapliga studier om att hålla sig lugn under en diskussion?

Nelda Sheldon och Sharon Burton (2014) förklarade att tolkningen av en situation är den mest influerande faktorn när det gäller att behålla kontrollen. Med andra ord är det inte situationen i sig som förändrar oss och får oss att förlora fattningen, utan våra tankar om vad som pågår. Till exempel är det uppenbart svårt att behålla lugnet under en diskussion om vi upplever att vi blir personligt attackerade.

Därför har vetenskapliga studier fokuserat på att studera självkänslans roll i kontexten om diskussioner. Forskare har observerat att de som har dålig självkänsla eller dålig självuppfattning har en tendens att lättare tappa humöret (Karagözoğlu, Kahve, Koç & Adamişoğlu, 2008).

Med det sagt gör deras inre tillstånd att de är benägna att känna sig personligt attackerade. De ser inte en diskussion som en objektiv händelse utan som en personlig attack. Detta förklarar varför vissa människor svarar oförskämt när någon bara gjorde en irrelevant kommentar.

I korthet finns det flera studier som hävdar att det är lättare för oss att hålla oss lugna under en diskussion om vi förbättrar vissa aspekter som har en benägenhet att göra oss arga. Faktum är att personlighet, hanteringsmetoder och inlärningsmekanismer utgör sättet vi hanterar diskussioner i stort (López-Torrecillas, Martín, de la Fuente, & Godoy, 2014).

Under en diskussion

Det som är gjort är gjort

Psykologen Dr. Mark Beyebach, expert på brief-terapi och lösningsbaserad terapi, förklarade att vi genom att hålla fast vid situationer från det förflutna i nuet ökar risken för att ta diskussioner som personliga attacker. Ilska och hjälplöshet manifesteras eftersom det förflutna inte kan förändras.

Därför kan dessa negativa känslor förblinda oss och till och med få oss att glömma varför diskussionen började från första början. De kan också få oss att känna att vi slösat så mycket tid på att gräla över ingenting, vilket får oss att bli ännu argare.

Självmedvetenhet och självkunskap är dina bästa allierade

Att hålla sig lugn under en diskussion kommer att vara lättare om du är medveten om dina styrkor och dina svagheter. Om du är uppmärksam på utvecklingen av diskussionen och inte bara din position kommer det att vara lättare att veta när det är bäst att ge efter, överväga den andra partens argument eller dra sig tillbaka. Det kommer att vara lättare att behålla ditt lugn under en diskussion om du uppriktigt överväger den andra personens åsikt.

Å andra sidan kan det vara helt annorlunda att ha en diskussion inför åhörare än privat. Det är inte heller samma sak att diskutera i slutet på dagen när du är utmattad jämfört med på helgen då du är lugnare och mer utvilad. Att välja rätt ögonblick för att avsluta eller starta en diskussion är en del av den sociala intelligensen.

Förberedelse hjälper oss att behålla lugnet under en diskussion

Om du är på väg att ha en diskussion, förbered dig själv. Organisera dina idéer och identifiera argumenten som bäst upprätthåller dem och ordningen i vilken du presenterar dem. Det handlar om att ha ett manus som du kan använda som backup i vilket ögonblick som helst.

Dessutom, om det är en diskussion som du kan förutse så är det bäst att förbereda vad du ska säga. Försäkra dig att du känner till dina egna idéer. Tänk på dina möjligheter, djupet i dina argument och, om möjligt, förutse motpartens svar.

Diskussion med kaffe

Tre praktiska strategier som kommer att hjälpa dig att behålla lugnet

  • Undvik att höja rösten och att prata för fort så du inte tappar bort dig. Kom ihåg att ditt fysiologiska tillstånd bestämmer hastigheten på ditt tal.
  • Försäkra dig om att ditt kroppsspråk visar på frid och inte aggressivitet. Beakta sättet på vilket du rör dig och gesterna du gör. Om du verkar aggressiv (även om det inte är din mening) så får du automatiskt motparten att svara defensivt.
  • Om du börjar känna dig nervös, kan du försöka skjuta upp huvuddiskussionen tills du återfår självförtroendet. Detta kan hjälpa dig att undvika att göra misstag som direkt ogiltigförklarar dig.

Kom till sist ihåg att förmågan att behålla lugnet under en diskussion inte är det lättaste, men att du kan nå dit. Du kan börja med att öva på din självobservation och självkritik. Tro det eller ej, men detta kommer att ge dig de rätta verktygen för att lyckas behålla lugnet när du diskuterar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Francisca López Torrecillas, F., Martín, I., de la Fuente, I., & y Godoy, J. F. (2000). Estilo atribucional, autocontrol y asertividad como predictores de la severidad del consumo de drogas. Psicothema, 12(2), 331-334.
  • Shelton, N. & Burton, S. (2014). Haga oír su voz sin gritar. Madrid: Fc Editoria.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.