Konsten att visa medkänsla med sig själv

Att vara förstående med dig själv, att vänligt och försiktigt vägleda din egen tillväxt och att vilja det som är bäst för dig själv är en gynnsam attityd. Medkänsla med dig själv är hälsosammare än självkritik.
Konsten att visa medkänsla med sig själv

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

De flesta människor är mycket kritiska och hårda mot sig själva. Detta gäller särskilt när du tror att du saknar något eller har någon form av fel. Människor slår ofta ner på sig själva när de har gjort ett misstag, och tror att det kommer att förbättra saker och ting. I slutändan gör det dock inte saker bättre. Däremot kan att visa medkänsla med dig själv göra det.

Att visa medkänsla med dig själv är ett alternativ till självkritik och negativa tankar, som hjälper dig att växa. Det består av att behandla dig själv vänligt och erkänna att du har något gemensamt med resten av mänskligheten. Men det handlar också om att acceptera dina egna begränsningar.

Enligt den amerikanska psykologen Kristin Neff, en av de främsta forskarna inom sitt område, består denna medkänsla som man visar mot sig själv av tre grundläggande aspekter:

  •     Vänlighet mot dig själv.
  •     Erkännande av din egen mänsklighet.
  •     Fokuserad uppmärksamhet.
En kvinna som håller ett hjärta

Visa medkänsla genom att vara vänlig mot dig själv

Vänliga känslor du riktar mot dig själv förändrar inte bara ditt sinne utan förändrar också din kropp.

När du mildrar din smärta vädjar du till det tillgivenhetssystem som finns hos alla däggdjur. En av de viktigaste funktionerna i detta system är frisättningen av oxytocin, ett hormon som ökar dina tillitskänslor. Det får dig också att känna dig lugn, säker, generös och ansluten till omvärlden, samt ökar din förmåga att känna medkänsla, till dig själv såväl som till andra.

Att vara vänlig mot dig själv hjälper dig uppskatta dig själv som en värdefull människa, som förtjänar tillgivenhet.

Marshall Rosenberg, psykolog och författare till Nonviolent Communication: A Language of Life, (Icke-våldsam kommunikation: ett livets språk) betonar vikten av att använda empatiskt hellre än kritiskt språk när du pratar med dig själv. Det handlar om att behandla dig själv väl, och inte dåligt, och med en förstående attityd.

Erkänn din gemenskap med mänskligheten

Möjligheten till medkänsla växer från erkännandet av att den mänskliga upplevelsen är ofullkomlig. Att visa medkänsla med dig själv består av att erkänna att alla människor kan misslyckas.

När du är i kontakt med din känsla av mänsklig gemenskap, kom ihåg att lidande delas. Alla lider och känner smärta någon gång i livet.

Att visa medkänsla med dig själv är inte detsamma som att tycka synd om dig själv. Denna medkänsla leder dig till att förstå situationen bättre och på ett vänligare sätt. Detta leder i sin tur till att du hittar bättre lösningar för din egen förbättring.

Psykologen Tara Brach förklarar: ”Att känna att du inte har något värde går hand i hand med känslan av att vara exkluderad från alla andra, exkluderad från livet. Om vi ​​är ofullkomliga, hur kan vi då känna oss som en del av ett samhälle? Det verkar vara en ond cirkel: Ju mer värdelösa vi känner oss, desto mer exkluderade och sårbara känner vi oss.”

Känslor med syftet att komma i kontakt med andra, som vänlighet, aktiverar anknytningssystemet i din hjärna. Människor som känner en anknytning till andra har mindre fruktan för negativa omständigheter och svarar med mer flexibilitet på livets utmaningar.

En kvinna som mediterar vid en simbassäng

Utöva fokuserad uppmärksamhet

Det tredje viktiga elementet för att träna dig på att visa medkänsla med dig själv är fokuserad uppmärksamhet eller medveten närvaro. Att leva i nuet med tolerans och utan att fördöma hjälper dig att skapa ett tydligare perspektiv på ditt lidande.

Att utöva medveten närvaro hjälper dig också att erkänna dina känslor samt att identifiera dina känslor och tankar som de är, utan att låta dem definiera dig.

Det handlar om att observera vad som händer i ditt medvetna här och nu. Detta låter dig identifiera tankar om det förflutna och framtiden precis som det de är: tankar.

Dessutom ger medveten närvaro dig verktyg för att svara på olika situationer från ett tillstånd av lugn och avkoppling. Tack vare detta kommer du inte att ha alltför dramatiska reaktioner och undviker konsekvenser du kan komma att ångra i framtiden.

Enkelt uttryckt, att visa medkänsla med dig själv en konstant övning i vänlighet mot dig själv som du alltid borde utöva. Det är något som du bör kultivera under hela ditt liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Neff, K. (2012). Sé amable contigo mismo. Paidós: Barcelona.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.