Modifiering av läroplanen för barn med specialbehov

Att modifiera läroplanen är en strategi som gör att barn med speciella behov får mer tillgång till information och resurser. Läs allt om detta här!
Modifiering av läroplanen för barn med specialbehov
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

En modifiering av läroplanen för barn med specialbehov innebär att lärarna ser till att alla barn kan lära sig på ett lämpligt sett.

Lärarna klassificerar en modifikation av läroplanen som en utbildningsstrategi.

Detta är i grund och botten en uppsättning resurser som är framtagna så att elever med specialbehov ska få bättre tillgång till information.

Lärarna måste därför vara medvetna om elevens individuella behov när de planerar inlärningsmetodologin och innehållet.

De utför de nödvändiga förändringar som behövs för att anpassa läroplanen till studentens egenskaper.

Syftet är att studenterna ska kunna få bättre tillgång till materialet om de har någon form av inlärningssvårighet. De kanske även helt tar bort vissa ämnen i läroplanen för en elev om han eller hon inte kan förstå dem.

När utför lärare en modifiering av läroplanen för barn med specialbehov?

De grundläggande elementen i varje läroplan är målet, innehållet och utvärderingskriterierna. Lärarna använder dessa tre faktorer för att designa och applicera läroplanen samt dess modifikationer.

Det första som du bör känna till är hur man skiljer mellan två olika typer av modifikationer. Skillnaden ligger i huruvida lärarna modifierar de grundläggande element som vi precis har nämnt.

Om de gör detta så utför de betydelsefulla modifikationer; i annat fall så utför de icke-betydelsefulla modifikationer.

Barn i skolan.

Icke-betydelsefulla modifikationer av läroplanen

I detta fall så förändrar inte läraren de grundläggande elementen hos läroplanen. Hon förändrar dock:

  • Organisering av metodologi
  • Studentens generella miljö
  • Visst innehåll

Inom dessa riktlinjer så påverkar modifikationerna bara saker som aktiviteterna och utvärderingsmetoden. De påverkar aldrig utbildningsmålen. De kommer vara precis likadana som för alla andra elever.

Det kommer därför inte förekomma några konsekvenser gällande barnets utvärdering eller huruvida det kan påbörja nästa läsår.

Betydelsefulla modifieringar av läroplanen

Betydelsefulla modifieringar av läroplanen inkluderar saker som förändrar läroplanens grundläggande ämnen.

En lärare kan använda sig av detta då elevens egenskaper i relation till skolmiljön gör det omöjligt att nå de etablerade målen. Dessa behov kallas specifikt utbildningsstöd.

I en sådan situation kan barnet bara gå vidare till nästa läsår om han når vissa konkreta mål. Dessa mål specificeras i början av terminen i den individuella läroplanen.

Om leven inte uppnår dessa mål så kan eleven få gå om ett år för att uppfylla de krav som krävs för att gå vidare. Det kan också vara fördelaktigt för barnets sociala förmågor att gå om ett år.

Elever som studerar.

Social aspekter och andra aspekter vid modifiering av läroplanen

Implementationsprocessen av dessa modifieringar är väldigt viktig. Beslutet bör tas av ett arbetslag som är involverat i utbildningsprocessen. Det är också viktigt att alla besluten skrivs ned.

Grunden för detta utövande fokuserar sig på idén om social inkludering.

Tanken är att man inte bör diskriminera mot någon, oavsett elevens skillnader och förmågor. Alla bör ha en lika stor möjlighet att få en utbildning och utveckla sig själv professionellt.

Carina Paniagua är författare till boken Modifieringar av Läroplanen och anser att denna sociala inkludering omfattar att man lyssnar, samarbetar och ställer frågor.

Det innebär även att man accepterar, visar förtroende och är medveten om mångfaldens behov.

De inkluderande systemen förutsätter att alla har unika förmågor och att alla kan lära sig. Det är en fortgående process, där man deltar på lika villkor och ett tillvägagångssätt som är byggt på tanken om frihet.

Att prata om att modifiera läroplanen är en sak, men att utföra dessa modifieringar är en annan. Det uppstår vissa konsekvenser då man tar examen från gymnasiet med en modifierad läroplan.

En elev som befinner sig i en sådan situation kommer exempelvis inte att kunna välja vissa typer av program senare.

Det är därför viktigt att man får professionell hjälp om man försöker navigera denna typ av situation. Alla involverade bör tänka noga innan de tar några beslut om att förändra läroplanen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.