Lexatin: användningar och bieffekter

Lexatin: användningar och bieffekter
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 09 maj, 2023

Lexatin är ett läkemedel i gruppen bensodiazepiner och skrivs ut för att behandla allvarlig ångest i vissa länder. Det minskar spänningar och nervositet. I högre doser agerar det muskelavslappnande. Generellt bör behandling med detta psykoaktiva läkemedel vara kortvarig.

Lexatin används inte som läkemedel i Sverige och är narkotikaklassat. Vid vistelser utomlands kan läkare dock skriva ut det för problem med allvarlig ångest, så det är viktigt att ha koll på vad det är.

Medicinska och farmaceutiska inrättningar rekommenderar inte att man använder denna typ av läkemedel i mer än tolv veckor (inklusive gradvis nedtrappning av dosen). Vissa personer missbrukar dock detta läkemedel genom att ta det längre än den rekommenderade perioden.

Den aktiva ingrediensen i Lexatin är bromazepam, som tillhör läkemedelsgruppen bensodiazepiner. I låga doser lindrar bromazepam mentala spänningar, ångest och nervositet. I höga doser agerar det muskelavslappnande.

Vissa personer kombinerar Lexatin med andra läkemedel. De kan även kombinera det med substanser som undertrycker det centrala nervsystemet. Det kan röra sig om alkohol eller till och med diazepam. Inkorrekt bruk av dessa läkemedel har farliga konsekvenser, såsom ökad risk för trafikolyckor.

Man bör undvika att ta detta läkemedel, men om man väljer att göra det måste man följa instruktionerna till punkt och pricka, precis som med andra receptbelagda preparat.

En läkare måste reglera och överse bruket av dessa typer av läkemedel. Lexatin hjälper till att minska symptomen som associeras med ångestsyndrom.

Ångestdrabbad kvinna

Vad är Lexatin till för?

Detta är ett av märkena som bromazepam marknadsförs med. Det viktigaste att känna till om detta läkemedel är att det är ett derivat av en klass av droger som kallas för bensodiazepiner.

Denna kemiska komponent förhöjer effekten av signalsubstansen gammaaminosmörsyra (GABA). Detta orsakar i sin tur en lugnande, hypnotisk, sövande, antikonvulsiv och muskelavslappnande effekt.

Lexatin är i huvudsak en undertryckare av nervsystemet. Det agerar på en väldigt konkret del av hjärnan – det limbiska systemet. Så utöver att göra kroppen och kroppsfunktionerna avslappnade kan det även minska psykologisk spänning, stress och emotionell ångest.

Låt oss ta en titt på några av de saker det används till på vissa håll i världen:

 • Behandling av symptom kopplade till ångest.
 • Behandling av tvångssyndrom, fobier, hypokondri, panikattacker etc.
 • Minskning av aggressiva eller självskadande beteenden.
 • Det används även i vissa situationer av intensiv psykologisk upprördhet.
 • Lexatin kan även användas för att främja lugn innan mindre operationer.
Ängslig man som behöver Lexatin

Försiktighetsåtgärder

Lexatin är en mildare typ av bensodiazepin jämfört med klassiska Valium. Även om effekten inte är lika stark som hos diazepam, är dess bieffekter, tolerans och beroende liknande. Med andra ord har vi att göra med ett läkemedel som kan ha negativa psykologiska och fysiska effekter om det inte används på rätt sätt.

Det är därför det är viktigt att förstå försiktighetsåtgärderna man bör vidta när man använder Lexatin.

 • Gör det alltid under uppsikt av en läkare.
 • Hälsoexperter bör inte använda Lexatin som den enda behandlingen för depressionsrelaterad ångest. Det har låg effektivitet när det används på egen hand.
 • Om du plötsligt slutar ta Lexatin kommer du uppleva abstinensbesvär. Med andra ord kommer bristen av detta läkemedel i kroppen röra upp de inledande symptomen på ångest. Om din behandling inkluderar bensodiazepiner ska du alltså sluta med dem gradvis.
 • Patienter som tar Lexatin ska inte göra något som kräver höga nivåer av uppmärksamhet eller snabb reaktionstid. Din läkare bör begränsa aktiviteter såsom framförande av fordon och tunga maskiner.
 • Gravida kvinnor och personer med njur- eller leverproblem bör endast ta små doser eller finna alternativa behandlingar.

Biverkningar av Lexatin

Lexatin är inte ett läkemedel man kan ta på regelbunden basis. Efter några veckor utvecklar kroppen en tolerans mot det. De hypnotiska effekterna hos det minskas avsevärt och patienten kommer behöva en högre dos för att känna effekt.

Om du tar det i mer än tre månader eller i högre doser än rekommenderat kan du drabbas av följande biverkningar:

 • Huvudvärk
 • Muskelsmärta
 • Trötthet
 • Känslighet mot ljus
 • Personlighetsförändring
 • Hyperakusi (hyperkänslighet mot ljud)
 • Avdomning i lemmarna
 • Mardrömmar
 • Gastrointestinala tillstånd
 • Svaghet
 • Koordinationsproblem och svårigheter att koncentrera dig
Kvinna med magproblem

Dessutom är det viktigt att komma ihåg att Lexatin interagerar med många andra läkemedel. I huvudsak sådana som agerar på det centrala nervsystemet. Dessa inkluderar antidepressiva medel, opioida smärtstillande medel, antipsykotiska medel och till och med lugnande antihistaminer.

Som en konsekvens är det extremt viktigt att följa läkarens rekommendationer. Om du beslutar dig för att ta Lexatin när du befinner dig utomlands ska du komma ihåg att det är en kortsiktig behandling för ångestsjukdomar.

Kemin kan tillhandahålla temporär lindring i dessa fall, men kommer aldrig vara den definitiva lösningen på problemet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.