Livet mäts i känslor, inte i antal timmar

Din personliga historia är skriven i bläcket av varje känsla du känt, varje rädsla du övervunnit och varje ögonblick av lycka som satt ett permanent märke i ditt hjärta och sinne. Till syvende och sist handlar livet inte om antalet år du levt, utan om de känslor och sensationer du upplevt.
Livet mäts i känslor, inte i antal timmar
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Livet mäts i känslor, de ögonblick där intensiva psykofysiologiska reaktioner ger en glimt av sann mening i vår existens. Glädje, lycka, överraskning, rädsla, sorg, förvåning, längtan… Alla känslor, oavsett om de är positiva eller negativa, definierar vilka vi är, påverkar vårt beteende och ger mening till allt vi gör.

Författaren och aktivisten Helen Keller sa en gång att de vackraste sakerna i denna värld inte kan ses eller beröras utan att de känns med hjärtat. Det var något som hon visste alltför väl. Som dövblind lärde hon sig att uppleva och förstå sin verklighet genom de latenta och osynliga krafterna som många av oss förbiser: sensationer, band och känslor.

Det sägs ofta att vi människor är sociala varelser. Våra hjärnor är rationella organ – en massa celler och sammankopplade vävnader som formar våra tankar, beslut och beteenden. Men sanningen är att människor också är mycket emotionella varelser. Ofta är känslornas språk det enda som vår hjärna förstår.

Denna egenskap gör oss verkligen fantastiska, men också otroligt komplexa. Att förstå livet ur denna synvinkel kan hjälpa oss att få mer kontroll över det och att njuta av det med större intensitet.

Flicka med ljus i händerna

Livet mäts i känslor: tider av glädje, dagar av frid och stunder av sorg

Känslor styr våra dagliga liv på ett oändligt antal sätt. Dessa känslor påverkar hur vi känner oss fysiskt och får våra hjärtan att bulta när vi blir förälskade eller ger oss den där klumpen i magen under perioder med stor stress. Samtidigt påverkar de också vårt sätt att tänka och hur vi agerar i olika situationer.

Livet mäts i känslor. De bildar det komplexa notbladet som tonsätter våra liv. Att förstå vikten av dessa psykofysiologiska reaktioner är nyckeln till vårt välbefinnande. Att ha en större medvetenhet om och kontroll över dina känslor kommer att påverka din lycka på lång sikt. Låt oss ta en titt på denna idé mer detaljerat.

Våra känslor berättar för oss vilka vi är och hur våra liv har påverkat oss

Tyvärr är våra liv inte vävda enbart med trådar av lycka. I den unika vävnaden som utgör vår existens hittar vi också färgerna av sorg, förlust och ledsamhet. Men det är i detta invecklade mönster av färger och kontraster som vi finner livets autentiska skönhet och kraft.

Varje känsla har makten att definiera våra berättelser och de människor vi blir. Låt oss titta på ett exempel. Ett svårt uppbrott kan lämna ett bestående ärr, ett tomrum som tömmer dig på energi. Denna smärta kan bli så outhärdlig att du kanske inte kan inleda ett nytt förhållande.

Även om denna upplevelse är långt ifrån ovanlig, väljer andra att väva en annan emotionell struktur, en av motståndskraft, styrka och den orubbliga önskan att leva, känna, experimentera och drömma. Livet mäts i känslor, och även om vissa är smärtsamma behöver lidandet inte bli den enda tråden i din existens.

Orolig kvinna håller ett hjärta

Välbefinnande är att känna rätt känsla vid rätt tidpunkt och veta vad man ska göra med den

Les Greenberg är en kanadensisk psykolog som är känd för att vara en av skaparna av känslocentrerad terapi. En sak som Greenberg berättar för oss i sitt arbete “Emotion-Focused Therapy”, är att vi människor ofta känner oss förlorade när det kommer till att hantera våra känslor. Vi undertrycker dem, tränger bort dem, kämpar för att formulera dem och låter dem överväldiga oss utan att tänka på konsekvenserna.

Något som var och en av oss måste förstå är att välbefinnande handlar om att känna rätt känslor vid rätt tidpunkt och att veta hur man gör för att bearbeta dessa känslor senare. Men vad betyder det mer specifikt? Det betyder till exempel att när någon förolämpar dig, har du rätt att känna dig arg. Men att känna denna ilska betyder inte att du ska reagera med våld. Istället bör du möta den med bestämdhet och visdom.

Det betyder också att det i situationer med stor förändring och osäkerhet är okej för dig att känna rädsla och ångest. Dessa känslor måste du acceptera och se som något förväntat och normalt. Att förstå dessa principer för mental hälsa gör att du mer framgångsrikt kan hantera varje ny situation och personlig omständighet.

Livet mäts i känslor: sluta aldrig lära av dem

Vi kan inte mäta livet i timmar. Det mäts i känslor, i de små ögonblicken av lycka, längtan, hopp, spänning och sorg. Vi är inte bara uppbyggda av de erfarenheter vi har upplevt, utan även av de känslor vi har känt. Det är detta som gör var och en av oss unik.

Alla människor definieras av rädslorna de övervinner, tårarna de har fällt, glömda missnöjen samt drömmar som materialiserar sig i form av framgång och lycka.

Det är sant att vi alla måste lämna saker längs vägen, men vägen framåt öppnar nya möjligheter och spännande äventyr. För när allt kommer omkring är det det som livet handlar om. Att leva varje dag till fullo och känna varje känsla med all dess intensitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Greenberg, Les (2002) Emotion-focused Therapy: Coaching Clients to Work Through Their Feelings. American Psychological Association 

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.