Lyckans bumerangeffekt

Har du någonsin befunnit dig i en situation där du gjort något som borde göra dig lycklig, men som plötsligt får dig att känna dig olycklig? Ibland lägger vi ner vår själ i vissa tillvägagångssätt, människor och livsstilar som i slutändan ger oss olycka.
Lyckans bumerangeffekt
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2023

Det finns få upplevelser som är lika frustrerande som att söka lycka. Man kan säga att vårt ständiga sökande efter lycka beror på vår självhjälpskultur. Den övertygar oss om att våra enda mål i livet är att uppnå maximalt välbefinnande, konstant glädje och oändliga leenden. Men är det inte vad människor alltid har försökt göra? Att söka njutning och undvika smärta. I den här artikeln ska vi ta en titt på ett fenomen som vi kan kalla lyckans bumerangeffekt. Den kan förklara ett och annat.

Faktum är att du som människa är neurologiskt programmerad för detta ändamål. Men i dina försök faller du ofta, trampar på bananskal och snubblar upprepade gånger på samma stenar som orsakar dig lidande. Sökandet efter lycka kanske är en fälla, en ond cirkel som, ju mer du arbetar mot den, desto mer undslipper den dig.

Problemet är att du många gånger plötsligt känner dig frustrerad, skamsen eller obekväm när du engagerar dig i aktiviteter, relationer eller upplevelser som ska förbättra ditt välbefinnande. Faktum är att du ser dig omkring och säger till dig själv “Vad gör jag ens här?”. Den här upplevelsen har ett namn och den är värd att känna till.

Välbefinnande och lycka är extremt komplexa entiteter. De följer inte något specifikt mönster, hur mycket vi än försöker få dem att göra det.

Ledsen man som firar sin födelsedag
Alla situationer som borde göra dig lycklig lyckas inte väcka positiva känslor hos dig.

Så manifesterar sig lyckans bumerangeffekt

Föreställ dig att du förbereder en födelsedagsfest för ett av dina barn med all entusiasm i världen. Men när dagen kommer känner du en enorm sorg. Sorg för att ditt barn växer upp för fort. Eller så avsätter du tid för att hjälpa dina föräldrar att flytta, men när du kommer insisterar de på att du går. De säger till dig att du inte behövde komma eftersom de kan göra det på egen hand.

Faktum är att det finns många dagliga situationer som borde ge dig en känsla av välbefinnande men som istället ger dig ett sting av besvikelse. Lyckans bumerangeffekt definierar de situationer som du kastar dig in i i hopp om att uppleva tillfredsställelse. Men i realiteten genererar de bara frustration, missmod och till och med olycka. Vi skulle kunna ge tusen exempel på den här typen av händelser. Vi har alla upplevt dem.

Vetenskapen hävdar att utövande av tacksamhet, såväl som erbjudande av hjälp till andra, påverkar vår lycka. En forskningsstudie utförd av Universidad Adolfo Ibáñez i Chile betonar detta samband med vår livskvalitet. Med det sagt insisterar de på att de tillvägagångssätt som vi betecknar som positiva inte alltid ger oss lycka.

Ibland kan det att visa tacksamhet eller att hjälpa andra resultera i oväntade situationer som skapar besvikelse eller förvirring. Men det betyder inte att vi ska sluta med dessa handlingar.

När det positiva blir obehagligt

Sonja Lyubomirsky, professor vid University of California i Riverside i USA, är en av de största referenserna inom positiv psykologi. Hon har studerat lyckans bumerangeffekt på djupet. Hon menar att de flesta av oss har en extremt standardiserad uppfattning om vad positiva aktiviteter är.

Att dela tid med vänner, uttrycka tacksamhet, hjälpa andra, njuta av fritiden eller till och med bli kär, är den typ av situationer som maximerar ditt välbefinnande och ger dig lycka. Dessutom försöker du som människa främja positiva situationer och aktiviteter i ditt dagliga liv.

Å andra sidan finns det en faktor som du nästan aldrig tar hänsyn till. Det är det faktum att du inte har kontroll över varje realitet och händelse. Det finns faktiskt alltid en kaotisk variabel som närsomhelst kan ge dig raka motsatsen till vad du förväntade dig.

Det är som att kasta en bumerang. Det är uppenbart att den 99 procent av gångerna kommer tillbaka till dig. Men ibland kan en förrädisk bris eller vindstöt avleda dess väg och det slutar med att den träffar dig. Följaktligen visar sig de upplevelser du stämplade som positiva ofta inte vara det.

Lyckans bumerangeffekt visar att det inte finns någon exakt manual för lycka

Vi har alla drabbats av lyckans bumerangeffekt någon gång. Till exempel kan någon göra sitt yttersta för att få ett visst jobb, men när personen väl fått det möter denne en pressande arbetsmiljö och svåra förhållanden. Vidare finns det de som gör allt för att göra vissa människor lyckliga för att de älskar dem, men allt de får i gengäld är själviskhet som gör dem olyckliga.

Förr eller senare lär du dig att det inte finns någon exakt regel, något exakt recept eller bruksanvisning för lycka. Det som fungerar för vissa ger andra känslomässigt elände och förvirring. Det som verkar förödande för vissa är spännande för andra. Dessutom spelar ödet då och då tärning med dig och raserar ditt lyckliga lilla korthus.

Som människa är du skyldig att acceptera osäkerhet och en mängd kaos som kan förändra allt. Men trots den obekväma variabeln osäkerhet får du inte ge upp ditt hopp om att uppnå välbefinnande och tillfredsställelse.

Fjäril på en hand
Du bör inte vara besatt av att söka lycka. Du bör försöka vara i frid med dig själv. Då kommer lyckan att hitta dig.

Lev och ta hand om dig själv så kommer lyckan

Viktor Frankl hävdade med rätta att lycka är som en fjäril. Ju mer du söker efter det, desto mer undslipper det dig. Men ibland måste du bara vara stilla tillräckligt länge för att det ska sätta sig på dig. Det är nyckeln. Du måste också förstå att du inte ska ge upp inför varje besvikelse, misslyckande eller nyck av ödet.

Lyckans bumerangeffekt visar att dessa kontraproduktiva effekter gör att du bättre kan anpassa dina förväntningar för att söka välbefinnande på lämpliga platser. Det betyder inte att ge upp. Det innebär helt enkelt att veta hur du bättre väljer de typer av aktiviteter, relationer och livsstilar som du borde eller inte borde engagera dig i.

När allt kommer omkring är äkta lycka inget annat än psykiskt välbefinnande. Det innebär att vara vänlig mot dig själv och de omkring dig. Du måste arbeta med många aspekter av dig själv och acceptera dina misstag, misslyckanden och besvikelser. Ingen blir lycklig av att ständigt kasta sig in i slumpmässiga upplevelser. Du måste reflektera, meditera och väl välja vad du gör och vilka du har i ditt liv.

Sist men inte minst måste du acceptera livets oförutsägbarhet och det faktum att du, hur mycket du än önskar det, inte kan kontrollera allt omkring dig. Tillvaron är komplex, nästan lika komplex som människan. Du måste helt enkelt acceptera dess kaotiska karaktär.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Carter, T. J., & Gilovich, T. (2010). The relative relativity of material and experiential purchases. Journal of Personality and Social Psychology98(1), 146.
  • Fang, S., Galambos, N. L., Johnson, M. D., & Krahn, H. J. (2018). Happiness is the way: Paths to civic engagement between young adulthood and midlife. International Journal of Behavioral Development, 42(4), 425–433.
  • Fredrickson, B. L., Mancuso, R. A., Branigan, C., & Tugade, M. M. (2000). The undoing effect of positive emotions. Motivation and Emotion24(4), 237–258.
  • Unanue W, Gomez Mella ME, Cortez DA, Bravo D, Araya-Véliz C, Unanue J, Van Den Broeck A. The Reciprocal Relationship Between Gratitude and Life Satisfaction: Evidence From Two Longitudinal Field Studies. Front Psychol. 2019 Nov 8;10:2480. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02480. PMID: 31780992; PMCID: PMC6857001.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.