Viktor Frankls kloka ord om kärlek, mening och mod

Vi kan lära oss värdefulla livsvisdomar genom att läsa om människor som upplevt svåra prövningar i livet och ändå lyckats gå vidare. Viktor Frankl är ett sådant exempel. Viktor Frankls kloka ord kan verkligen inverka på våra liv. Här är några av hans bästa!
Viktor Frankls kloka ord om kärlek, mening och mod
Gema Sánchez Cuevas

Skriven och verifierad av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Viktor Frankls kloka ord ger oss viktiga lärdomar om livet. De fyller oss med hopp när världen blir dyster och det inte verkar finnas någon utväg. Och inte bara på grund av själva orden, utan för att de är frukten av hans egen personliga historia och erfarenhet.

Viktor Frankl var en österrikisk psykiater, neurolog och filosof, samt grundaren av logoterapi. Han fick uppleva förintelsens fasor med egna ögon som fånge i flera nazistiska koncentrationsläger. Och det var utifrån den erfarenheten som han skrev Livet måste ha mening. Detta är hans mest kända bok där han berättar om hur han konfronterades med fruktansvärda motgångar.

I alla sina böcker lär Viktor Frankl oss om vikten av att leva liv som har betydelse och mening. Han understryker vårt behov av att förändra oss själva när vi inte kan ändra på omständigheterna kring oss.

Utan tvekan är Frankl ett föredöme i överlevnadsförmåga och självförbättring som lämnat efter sig ett stort arv till oss, vilket vi kan minnas med några av hans bästa citat. 

Viktor Frankl visade med sitt eget liv hur man kan övervinna motgångar

Viktor Frankls kloka ord

Modet att gråta

“Man behövde inte skämmas över tårar, för tårarna vittnade om att en person hade störst tänkbara mod; modet att lida.”

Att gråta är inte ett tecken på svaghet, utan snarare ett tecken på mod. Tårar inbegriper modet att uttrycka vad vi känner och hur vi mår. De hjälper oss att förlösa sådant som kväver oss och låser sig fast i oss; de talar när orden inte räcker till för att uttrycka det som fyller vår själ.

Tårar hjälper oss att lätta på trycket, kommunicera och berätta för andra att vi lider, att vi inte mår bra, och att visa andra vem vi verkligen är. Tårar är ett rop på empati och stöd från andra.

Sökandet efter mening i livet

“När människor inte kan finna en djup känsla av mening, förströr de sig med njutning.”

För Viktor Frankl var sökandet efter mening i livet själva kärnan i livet. Följden blir att när människor inte finner någon mening, så är det makt och njutning som blir de huvudsakliga drivkrafterna bakom deras beteenden. Dessa börjar styra personens liv och leder i sin tur till meningslöshet och upplevelsen av existentiell tomhet.

Så sker för att människor gör sökandet efter lycka till ett mål i sig. De sjunker ned i spiraler av njutande som aldrig tillfredsställer dem utan bara fungerar som ett plåster som tillfälligt bedövar deras smärta.

“När människors sökande efter mening bär frukt blir de inte bara lyckliga, utan det ger dem också förmågan att hantera sitt lidande.”

Att hitta ett syfte; att upptäcka meningen med livet är verkligen omvälvande, för det gör att allt ändras, till och med ens förmåga att bemöta motgångar. Om människor finner svaret kan de konfrontera alla livets frågor, för då blir deras lidanden en utmaning.

“Meningen med mitt liv är att hjälpa andra finna mening i deras.”

Efter sin erfarenhet som fånge i koncentrationslägren och efter att ha förlorat sin familj blev Viktor Frankl övertygad om vad hans syfte var: att hjälpa andra att finna mening och betydelse i sina liv och att hantera emotionell smärta. Och detta gjorde han för att hela hans tillvägagångssätt kretsade kring sökandet efter mening.

Vikten av att inte döma

“Ingen människa bör döma om han inte helt ärligt ställer sig frågan huruvida han i en liknande situation inte hade kunnat göra detsamma.”

Detta är ett av Viktor Frankls citat som vi ständigt bör ha i åtanke. Vi har alla en benägenhet att döma andra nästan varje dag. Så snart någon agerar på ett sätt som vi anser olämpligt har vi tendens att kritisera vederbörande utan att ens försöka förstå honom.

Men vi glömmer ofta att alla människor har sin egen historia, sina egna omständigheter och erfarenheter. Och ändå är det många som tror sig sitta inne med all sanning och tror sig veta hur man bör handla i varenda situation.

Frågan är: Är du säker på hur du skulle agera om du satt i samma sits som den andre personen? Och vad mer är, vad får dig att tro att du vet vad som är rätt eller fel? Är du bättre än andra? Det är dessa frågor Viktor Frankl ställer oss alla.

Styrkan i vår attityd

“När vi inte längre förmår förändra en situation, utmanas vi att ändra på oss själva.”

“Allt kan fråntas en människa utom en sak: den sista av de mänskliga friheterna – att välja sin attityd oavsett de givna omständigheterna; att välja sin egen väg.”

Dessa citat är bland de mest kända av Viktor Frankls kloka ord. Många författare och experter använder dem i sina tal, böcker och föreläsningar för att göra människor medvetna om hur viktig vår attityd är när vi blir ställda inför svårigheter och under alla förhållanden som rör våra liv.

Vi försöker ofta ändra på situationer och människor, vi försöker göra allt för att livet ska bli perfekt, för att allt ska bli som vi vill. Men naturligtvis är detta omöjligt. Vi har ingen kontroll över det mesta i livet, trots att vi ofta beter oss som om vi hade det. Vad du däremot kan välja är din attityd till livet och denna kan ingen ta ifrån dig.

Du har förmågan att förändra dig själv och att välja vart du vill gå, hur du vill reagera och vad du vill besluta.

Vi kan inte alltid välja våra omständigheter, men vi kan välja vår attityd

Viktor Frankls kloka ord om kärleken som sanning

“Jag förstod sanningen som fyllt så många poeters sånger och som proklamerats som den yttersta visheten av så många tänkare. Sanningen att kärleken är det förnämsta och högsta mål människan kan eftersträva.”

“Kärleken är den enda möjligheten att förstå den innersta kärnan av en annan människas personlighet. Ingen kan bli fullt medveten om en annan människas sanna väsen utan att älska henne. Med sin kärlek får man möjlighet att se den andras grundläggande egenskaper och särdrag.”

Av alla Viktor Frankls citat är det dessa som erbjuder störst djup och vishet. Kärleken som sanning, som mål, som verktyg för att ge stöd åt alla. Faktum är att Frankl hävdade att man för att uppnå självtranscendens måste upplåta sig själv åt någon annan eller något annat och glömma bort sig själv.

Som vi ser är detta citat som inte lämnar någon oberörd; de är sanna livslärdomar. Det är ord du kan använda om du verkligen vill lära känna dig själv, gå vidare i livet och aldrig glömma vad som egentligen är det viktigaste.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Becoña Iglesias, E. (2006). Resiliencia: definición, características y utilidad del concepto.
  • Frankl, V. (2004). El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido, 9-157.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.