Människor förnekar pandemin eftersom de inte accepterar verkligheten

21 maj, 2020
Att förneka den nuvarande pandemin kostar liv. Många människor (och politiker) har ännu inte agerat och detta får vi betala ett högt pris för. Vad är förklaringen till pandemiförnekandet?

Mitt i den globala coronakrisen har man börjat iaktta ett egendomligt fenomen. Vad det rör sig om är att människor förnekar pandemin och blundar för dess konsekvenser. Det gäller såväl högt uppsatta personer som vanliga människor som än idag vägrar att inse och acceptera hur allvarligt läget är. Det är sant att den här sortens beteende alltid har förekommit, men i nödsituationer som den vi nu upplever är detta förbryllande.

För några veckor sedan förordade Storbritanniens premiärminister, Boris Johnson, att man skulle tillämpa det som kallas flockimmunitetsstrategin; med andra ord att man skulle låta befolkningen röra sig fritt, så att en stor del människor skulle bli smittade av sjukdomen och därmed utveckla naturlig immunitet. Senare fick han beskedet att om han valde att följa en sådan strategi så skulle en halv miljon britter betala med sina liv. Landet har numera infört obligatorisk isolering.

Vi kan ge andra anmärkningsvärda och lika slående exempel. Mexikos president, Andrés Manuel López Obrador, uppfordrade sina landsmän att ”gå ut och äta, leva sina liv som normalt och fortsätta att arrangera offentliga evenemang för att hålla igång ekonomin”. Den ansvarslöshet som dessa framträdande personer ger prov på kan få förödande effekter på såväl kort som lång sikt.

Naturligtvis vet vi att många av dessa ledare i ett senare skede kommer att tillgripa restriktiva åtgärder. Putin är ett annat bra exempel. För några veckor sedan förnekade han att det förekom någon epidemi i Ryssland. Nu har han emellertid satt landet i lockdown. Men i många av dessa fall är skadan redan skedd och hälsokonsekvenserna kommer att bli oerhörda.

Coronaviruset har skapat en världskris

Den psykologiska förklaringen till att människor förnekar pandemin

Pandemiförnekandet äger inte bara rum i den politiska sfären. Vad som kanske är mest oroande är att många människor på individuell nivå bryter sig ur isoleringen och trotsar de åtgärder de ålagts att vidta.

Man skulle kunna påstå att de bara är ansvarslösa. Men ur psykologisk ståndpunkt pekar detta faktum på flera intressanta aspekter.

Samtidigt som en stor del av befolkningen upplever rädsla och ångest inför detta okända virus, så är det också många som inte tar det på allvar.

Och det spelar ingen roll att vi ser bilder från sjukhus där man kämpar för att kunna hantera krisen i olika städer världen över, där man behöver fatta livsavgörande beslut och där antalet smittade och döda stiger för varje timma. En del människor förblir likgiltiga inför situationen. 

Pandemiförnekande – vad ligger bakom fenomenet?

Det fundamentala attributionsfelet och medvetandeteorin

Medvetandeteorin säger oss att människor har förmågan att tillskriva andra personer tankar och avsikter. Vi försöker att förstå och förutsäga vad andra människor ska tänka och hur de ska reagera i vissa situationer och sammanhang. Men inom detta ramverk finns det en särskild aspekt som måste beaktas: det fundamentala attributionsfelet.

Detta uppstår när vi tror att andra människor agerar fel eller överreagerar. Experter hävdar att våra hjärnor ibland misslyckas med att tillämpa människans viktigaste instinkt – överlevnadsinstinkten. För att illustrera detta ska vi ge ett exempel.

Föreställ dig att du ser hundra gaseller springa som besatta och du tycker de är dumma för att de gör det. Om de fortsätter så där kommer de bara vålla panik! Men du tar inte hänsyn till att djuren kanske springer för att de jagas av ett farligt rovdjur.

Individuell välfärd kontra gruppskydd/tillvaratagande av ekonomin

En annan effekt som förklarar varför människor förnekar pandemin är självbevarelsedriften. Och här kan man skilja mellan två olika typer: den individuella och den statliga.

Å ena sidan finns det människor som prioriterar sitt eget välbefinnande framför allt annat. De är inte villiga att ändra sin livsstil.

Det är många som tror att coronaviruset bara är som en vanlig influensa och att det inte kommer att beröra dem överhuvudtaget. De bagatelliserar riskerna och tänker inte alls på faran att de kan infektera andra. De intalar sig själva att de aldrig kommer att drabbas av sjukdomen och det inte finns någon som helst möjlighet att de skulle kunna smitta andra och även vara orsak till mänskliga förluster.

Sedan finns det också framstående politiker som inte är villiga att stoppa ekonomin. Enligt dem skulle effekterna av att stänga ner deras länder vara värre på det ekonomiska än på det mänskliga planet.

Coronakrisen är något många upplever på avstånd

Overklighetsupplevelsen som förklaring till att människor förnekar pandemin

Pandemiförnekandet kan också förklaras av en besynnerlig, men övertygande faktor. Vad det här är fråga om är uppfattningen att något overkligt sker, vilket ofta benämns derealisation.

Dessa människor kliver upp på morgonen. Solen skiner, de har internetuppkoppling, mat i kylskåpet och folk omkring sig. De undrar: Varför skulle jag tro att det finns ett smittsamt virus som tar livet av en massa människor?

Ordet pandemi är för många en idé som hör till det förflutna. Dessutom tar människor nästan för givet att vi som lever i en så avancerad värld kommer att hitta en snabb lösning till problemet. I sin naivitet antar de att experterna ska kunna fixa allt under loppet av några dagar.

I tillägg till detta orealistiska resonemang är det ett faktum att många av världens människor är vana vid att betrakta världen utifrån sociala nätverk. Där är allt fjärran. Du kan inte röra vid det, du kan inte känna det, du kan inte känna lukten av det och det är ofarligt. Det är som att se en film på Netflix.

Förlust och sjukdom tycks vara fjärmade från våra hem och dagliga liv. Derealisation tar ut ett stort pris på många människor. Människor som vägrar att acceptera situationens allvar och, framför allt, sin skyldighet att handla ansvarsfullt. Låt oss göra klart att den som inte agerat ännu är för sent ute.

Förnekandet av pandemin kostar liv och gör att det tar längre tid att sätta stopp för den. Ta ditt ansvar och stanna hemma!