Medvetet ätande: att var vän med din mat

Känner du dig någonsin skyldig efter att ha ätit? Äter du alltid för att du är hungrig? Fortsätt då att läsa, för vi ska berätta om konceptet medvetet ätande.
Medvetet ätande: att var vän med din mat
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Intressant nog äger många av de goda tider vi upplever rum vid matbordet. Dessvärre utgör detta ett evigt dilemma om att bryta eller följa sin diet. Medvetet ätande hjälper dig att hantera detta.

Det gör det genom att hjälpa dig att “bli vän” med din mat och därmed förbättra din relation till den.

I många fall är dålig kost resultatet av ett stressigt liv som inkräktar på din vila. Därför förlorar vi vad som borde vara ett hälsosamt förhållande mellan mat och våra kroppar.

Vi blir bara medvetna om det när vi drabbas av övervikt eller när vi mår dåligt efter att vi ätit.

Det är i dessa ögonblick vi börjar ifrågasätta huruvida vi bör sluta äta vissa livsmedel och börja med en diet för att tappa extrakilona.

Detta kombineras med skuldkänslor och inre missnöjdhet angående maten vi äter… och till och med i koppling till maten vi inte tillåter oss själva att röra.

Medvetet ätande handlar inte bara om vad du äter, utan även hur du äter det. Det är meningslöst att ändra din kost om du knappt smakar på maten, inte tuggar den tillräckligt och inte låter sinnena njuta.

Att äta mer än du behöver

Äter du rätt mängd?

Vår hjärna behöver runt 20 för att registrera och analysera mättnadssignalerna som skickas från magen. När vi äter för snabbt kommer vi troligen äta mer än vi behöver.

Men att tugga och svälja är inte “medvetet ätande”. At äta är kopplat till ditt känslomässiga tillstånd. Det är tillfredsställande att äta medvetet. Men när du inte gör det kommer det påföljande tillståndet inte vara bekvämt.

Du blir bara mätt och slö.

En studie från Langer, Warheit och Zimmerman indikerade att 44% av deltagarna ansåg att de vägde för mycket efter varje måltid. Över 45% kände sig dessutom skyldiga.

“Låt inte sinnet pressa kroppen till att tro att den måste bära bördan hos dess oro.”

-Astrid Alauda-

Medvetet ätande: fyra frågor

För att bli medveten om ditt ätande måste du fokusera din uppmärksamhet. Du måste sträva efter att skapa ett kontinuum av medvetandet. Ju mer medveten du är om din relation till mat desto större möjlighet att bättra dig.

Bli medveten om vad du vill och bör äta innan, under och efter ätandet. För att göra det ska du börja ställa fyra enkla frågor:

  • Är min tillfredsställelse i koppling till hur jag relaterar till mat hög eller låg?
  • Hur är nivån av tillfredsställelse jag får av maten under ätandet? Hög eller låg?
  • Konsumerar jag normala portioner mat eller väljer jag vanligtvis ovanligt stora?
  • Känner jag mig glad eller obekväm när jag har ätit klart?

När du centrerar uppmärksamheten på att svara på dessa frågor så kan du påbörja processen med medvetet ätande. Att hänge ditt medvetande och din uppmärksamhet är vägen mot en nyttigare kost.

Tvärtom kommer du tappa kontrollen över vad du äter när ditt medvetande och din uppmärksamhet är någon annanstans. Men det finns ett undantag om du noggrant har planerat vad du äter och hur mycket.

Känslomässigt ätande

Kvinna smygäter en munk

Dina matvanor är starkt påverkade av din socio-kulturella omgivning, men även dina känslor.

Beroende på hur du utvecklar förmågan att reglera dem kan de hjälpa dig att reglera medvetet ätande som vana.

Du äter känslomässigt när du inte kan skilja på känslor, både njutbara och obekväma, och känslan av hunger.

Den låga toleransen för emotionellt obehag driver även människor att äta orättfärdigt och omedvetet. Detta kallas ofta för hetsätning.

Mat som ett sätt att hantera känslor är inte rätt och något som går stick i stäv med medvetet ätande. Mat är inte en lindring, underhållning, ångestdämpande eller antidepressivt.

Detta sätt att använda mat är inget annat än en snabb rutt som hjärnan använder för att få tillfällig lindring av obehaget. Problemet är att denna attityd blir till en vana.

Bli medveten om och anamma medvetet ätande

Regelbundet utövande av självobservation kommer hjälpa dig att hantera medvetet ätande. Detta är även ett sätt att undvika självsabotage. Lösningen är att bygga nya som baseras på medvetenhet.

Börja med att undra huruvida hungern du känner är fysisk eller känslomässig. Börja identifiera dina känslor och hantera dem korrekt.

Skjut upp ätandet tills det är dags att äta en måltid och lägg undan ursäkterna. Gör en medveten ökning av andra njutbara aktiviteter som inte har att göra med mat.

Medvetet ätande är en färdighet som du kan anskaffa om du lägger manken till. När du går från känslomässigt ätande till medvetet ätande så kommer du må mycket bättre, för du kommer ta hand om dig själv.

Du kommer veta att du bestämmer och att du därmed har kontrollen över din kropp.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Vidal, Julia (2017) El comer emocional: Cuando nos alimentamos desde nuestras emociones. Area humana blog. Recuperado de https://www.areahumana.es/comer-emocional/
  • Churchill, Margaret (2002) Conscious Eating. Experience life blog. Recuperado de https://experiencelife.com/article/conscious-eating/
  • Nelson J. B. (2017). Mindful Eating: The Art of Presence While You Eat. Diabetes spectrum : a publication of the American Diabetes Association, 30(3), 171–174. doi:10.2337/ds17-0015
  • Frayn, M., Livshits, S., & Knäuper, B. (2018). Emotional eating and weight regulation: a qualitative study of compensatory behaviors and concerns. Journal of eating disorders, 6, 23. doi:10.1186/s40337-018-0210-6

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.