Mirakelfrågan som terapimetod, vad innebär det?

Mirakelfrågan som terapimetod, vad innebär det?
Adriana Díez

Skriven och verifierad av psykologen Adriana Díez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

”Föreställ dig att din väckarklocka ringer, och när du vaknar, så som genom ett mirakel, har alla dina problem försvunnit. Hur skulle du märka att det problemet som fick dig att söka terapi inte finns längre?” Så här börjar terapisessionen när man använder mirakelfrågan som terapimetod.

Denna teknik är representativ för Steve de Shazers lösningsfokuserade korttidsterapi. Att hitta undantagen i patientens liv är syftet med detta arbete, det vill säga att hitta situationer där problemet inte existerar och maximera dem så mycket som möjligt.

Först av allt, lösningsfokuserad korttidsterapi är, som namnet antyder, kort. Det är en terapi som genomförs under cirka tio sessioner. Terapeuten vill att deras patient ska föreställa sig hur hennes liv skulle se ut om hennes problem plötsligt försvann.

Att vi fördjupar oss i våra problem hindrar oss från att uppmärksamma de positiva sakerna som omger oss. Ibland kan du finna dig själv fokusera bara på dina problem istället för att se saker och ting som de verkligen är. Med mirakelfrågan syftar terapeuter till att få ett mirakel att hända: få människor att tänka på hur saker skulle vara om de hade turen att vakna en morgon utan sina problem.

Mirakelfrågan hjälper oss att föreställa oss en annan framtid

Vad hindrar dig från att göra det du vill?

”Jag skulle inse att mitt problem var borta ifall jag vaknade och inte kände smärta i bröstet. Om jag kunde få äta min frukost och känna mig lugn, utan att titta på klockan varannan minut. Om jag kunde väcka mina barn och berätta för dem hur mycket jag älskar dem. Och om jag helt enkelt kunde vakna och känna välsignelsen av att ha min familj och mitt jobb och jag kunde glömma all stress och bara njuta av ögonblicket”.

Endast specialiserade terapeuter bör utföra tekniken med mirakelfrågan, de vet hur de ska vägleda patientens berättelse och låta dem se detaljerna de missar genom att bara fokusera på sina problem. Tack vare att använda mirakelfrågan som terapimetod kan du se vad som har förändrats och vad du har slutat göra sedan du började fokusera på problemet.

Självmedvetenhet och att föreställa sig vad som skulle hända om allt var ”okej” ger oss en uppfattning om de mål vi borde sträva efter. Finns det en extern faktor som hindrar dig från att gå vidare eller står du helt enkelt i vägen för dig själv? Ibland är du den enda som håller dig borta från det du önskar. Att föreställa dig att allt blir bättre dag för dag tar dig närmare insikten om vad du vill uppnå!

Två vänner visualiserar framtiden

Vad man ska göra efter mirakelfrågan som terapimetod

Att vara medveten om problemet och förstå konsekvenserna räcker inte. Efter att ha insett de förändringar som detta problem har medfört i ditt liv, måste du agera. Det finns en teknik inom lösningsfokuserad korttidsterapi som kallas fjärilseffekten. Denna övning kan hjälpa dig att se att efter en liten förändring kommer fler förändringar att följa. Nästan som om problemen vore sammanlänkade i en kedja.

Du borde inte bara föreställa dig vad som skulle hända – ta kontrollen och börja anstränga dig! Att inse vilken roll ditt problem spelar i ditt liv kan vara den svåraste delen. Var beredd på att vidta åtgärder efter att du tagit det första steget!

Även om tekniken med mirakelfrågan är en bra utgångspunkt, finns det fortfarande mycket arbete att göra. När du har insett att ditt problem har hindrat dig från att göra vad du vill, måste du bestämma vilka faktorer som måste ändras och de mål du vill uppnå.

Så säg nu, vad skulle hända om alla de bekymmer som håller dig uppe på natten plötsligt skulle försvinna? Fråga dig själv vilka förändringar du kan göra för att förbättra ditt liv och arbeta med dem! Kom dock ihåg: inga stora förändringar sker över en natt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.