Missuppfattningar angående trauma

Missuppfattningar angående trauma
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Trots att vi kan mycket om fenomenet så finns det fortfarande många missuppfattningar angående trauma. Människor är sårbara, men ibland kan vi glömma hur uthålliga vi faktiskt också kan vara. Som Viktor Frankl en gång sa, är det helt normalt att ha en onormal reaktion på en onormal situation. Denna naturliga reaktion tar så småningom fram de starkaste och mest motståndskraftiga sidorna i oss själva.

Många psykologer och psykiatriker vill att vi är medvetna om att vi alla kommer att drabbas av någon traumatisk händelse som vi inte kommer att vara beredda på någon gång i våra liv. Det kan vara förlusten av någon närstående, en olycka, ett chockerande syn, ett övergrepp, en naturkatastrof eller en medicinsk nödsituation.

Förmågan att övervinna trauma och bli vacker igen trots allt som hänt, har ingenting att göra med osårbarhet eller social framgång.

-Boris Cyrulnik-

Det finns situationer som skapar starka intryck på vår hjärna. Dessa situationer stimulerar områden i hjärnan som är relaterade till varningssignaler och rädsla. Snart börjar allt falla samman framför oss. Vår prefrontala cortex, strukturen som hjälper oss att tänka och resonera tydligt, förlorar styrka och förmåga. Vårt mentala fokus blir mer ogenomskinligt och grumligt och kastar oss in i ett ångestläge.

Det är troligt att många av våra läsare känner till den här upplevelsen. Det är viktigt att förstå att när vi upplever en traumatisk händelse kan det ta månader innan vår hjärna återhämtar sig. Att läka en sårad hjärna som har kastats in i posttraumatisk stress kräver tid, ansträngning och adekvata strategier för att det ska hanteras det korrekt.

Här är några vanliga missuppfattningar angående trauma.

En upplyst hjärna med missuppfattningar angående trauma

1. Missuppfattningar angående trauma: en traumatisk händelse kan förstöra ditt liv

När en terapeut börjar arbeta med ett misshandelsoffer, någon som har utsatts för grov aggression eller någon som har förlorat en älskad hör denna ofta följande fras: ”Jag kommer aldrig bli glad igen.”

För det första är det mycket svårt för en person att förstå en traumatisk händelse. I verkligheten har traumat en dubbel karaktär. Å ena sidan presenterar det en onekligen destruktiv natur. Men det förvandlar också de drabbade och kan göra dem starkare och mer kapabla att möta svårigheter.

Att ha blivit drabbad av motgångar binder oss inte till ett liv av smärta. Om vi ​​letar efter resurser, stöd och försöker återhämta oss kan vi omprogrammera vår hjärna. Såret läker aldrig helt, men det kommer att bli mindre märkbart och vi kommer till slut kunna börja leva ett hälsosamt liv igen.

2. Trauma uppstår efter en hotfull händelse

Låt oss titta på definitionen av trauma så som den presenteras i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Manualen anger att trauma är ”vad som uppstår efter upplevelsen av en närståendes död, ett verkligt hot, en allvarlig skada som vid en misshandel, katastrofer, övergrepp eller livshotande sjukdomar”.

I själva verket kan många olika situationer beskrivas genom denna term. Till att börja med visar sig inte ett trauma som en ”reaktion” på en traumatisk händelse, utan snarare som ett resultat av den ”emotionella och psykologiska effekten” som händelsen har på individen. Dessutom kan samma händelse orsaka trauma hos vissa människor men inte hos andra.

När något chockerande händer är den traumatiska reaktionen inte omedelbar. Den uppstår senare efter att personen börjat ifrågasätta sitt liv och sin verklighet.

Tänk till exempel på en individ som just har diagnostiserats med cancer. Till en början är det kanske så att själva nyheten räcker för att få personen att känna sig besegrad och traumatiserad. Men för många är det som påverkar mest inte alltid själva sjukdomen, utan det stöd de får från vänner och familj.

En kvinna med blommor på bröstet

3. Missuppfattningar angående trauma: det är en psykisk sjukdom

En annan av alla missuppfattningar angående trauma är att tro att trauma är en psykisk sjukdom. Men det går mycket djupare än så. Många experter på området, till exempel psykolog Richard Tedeschi vid University of North Carolina, sätter stort fokus på posttraumatiskt stressyndrom.

Trauma betyder egentligen skada; vi tittar därigenom på något som är trasigt. Till exempel, när någon faller eller blir slagen kan de drabbas av ett brutet ben som ett resultat. På samma sätt, så när någon lider av ett psykologiskt trauma, är det också en skada. Denna psykiska skada gör det omöjligt för denna person att återgå till att vara den de en gång var. Den drabbade av traumat är ”psykiskt skadad” och dessa skador kan även vara av moralisk eller emotionell natur.

4. Om du är stark kan du ta itu med ditt trauma på egen hand

Vi lever i ett samhälle som tror att bara de svaga ber om hjälp. Den som får hjälp från psykvården är galen och starka människor kan hantera allt utan att bryta samman. Men trauman bryter sönder oss på insidan. Ingen, oavsett hur ”stark” den är, kan fortsätta leva sitt liv med en trasig själ, ett fragmenterat sinne eller ett eroderat hjärta.

Detta är utan tvekan bara ännu en av alla missuppfattningar angående trauma: att tro att tiden läker allt. Det är bättre att glömma än att konfrontera. En stark attityd kommer att förinta all smärta. Låt oss inte tro på dessa idéer. De leder till en desperat återvändsgränd.

En kvinna med små moln framför ansiktet

Så vi bör inte låta trauman ta över våra liv. Vi besitter förmågan att befria oss från våra trauman, och vi förtjänar en mer värdig och friare existens. Vi bör leva våra liv utan bördan från gårdagen tungt liggande på axlarna. Vår nutid och framtid bör vara kristallklar, snarare än suddig och förvirrad. Om du är tvungen att ta dig igenom ett trauma bör du söka hjälp och arbeta aktivt med vetskapen om att din inre verklighet är skadad. Vi har alla förmågan att omvandla och läka oss själva för att kunna leva ett fullvärdigt liv igen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.