Möjliga orsaker till överdriven sömnighet

Alla upplever överdriven sömnighet då och då, och att få sova ut på en säng eller en bekväm soffa känns då som om man vore i himlen. Men kanske undrar du varför du egentligen är så trött, eftersom du inte ser någon uppenbar anledning till att du är det? Läs denna artikel för att ta reda på de möjliga orsakerna.
Möjliga orsaker till överdriven sömnighet
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

”Jag upplever överdriven sömnighet och allt jag vill göra är att stänga ögonen och låta mina filtar omfamna mig. Jag vill inte tänka på någonting. Vill inte göra någonting.” Låter det här som du? Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyles välkända karaktär, påpekade att sömn nästan alltid är lösningen på de flesta sjukdomar och bekymmer. Att sova är också en flyktväg för vissa människor.

Att låta sig falla ned i ett tillstånd av medvetslöshet där kropp och själ är inaktiva är definitivt hälsosamt. Rätt vila måste dock ske i respekt till dygnsrytmen samt inte överstiga åtta till nio timmar per dygn. Detta eftersom att det kan vara dåligt för din hälsa, och detta på grund av anledningar som du kanske inte tänkt på.

Livet är en balansgång och man måste anpassa sig till en serie olika biologiska rytmer. Du måste vara medveten om kroppens behov. Att plötsligt behöva fler timmars sömn än vanligt är inte normalt. Därför måste du ta reda på vad som är de bakomliggande orsakerna.

En pojke sover på en soffa

Orsaker till överdriven sömnighet

Att sova för mycket är inte hälsosamt. Faktum är att de flesta har upplevt känslan av att vakna efter tio eller elva timmars sömn, och då känna sig ännu sömnigare än vanligt. Dessutom avslöjar studier som den här, utförd vid Stanford University of Medicine, meningsfulla saker om detta ämne.

Att sova mer än nio timmar påverkar din livskvalitet och kan leda till dålig prestation på jobbet, i skolan och till och med gentemot dina vänner och familj. Överdriven sömn leder till en stillasittande livsstil och ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Detta är ett faktum väl värt att hålla i minnet.

Att känna att allt du vill göra är att sova är en indikator på ett underliggande problem och du måste vara medveten om det för att hantera det ordentligt.

Stress och ackumulerad trötthet

De flesta människor går igenom perioder med intensivt tryck på jobbet, ökade familjekrav och bekymmer. Kroppen och sinnet kommer att fastna i ett tillstånd av hyperaktivitet och slitage om denna situation fortsätter vecka efter vecka.

Så småningom kommer det en tid då hjärnan bara kräver en sak: vila. Det här är de ögonblick när du inte har något annat val än att ge din kropp vad den behöver.

Underliggande sjukdomar

World Sleep Society hävdar att behovet av konstant sömn är en indikator på en underliggande sjukdom. I de flesta fall är sömnstörningar kopplade till fysiska störningar och det är något alla måste komma ihåg. Av den anledningen är det alltid en bra idé att prata med din läkare i dessa fall.

De vanligaste problemen i samband med överdriven sömnighet är vanligtvis:

 • Hormonella förändringar. Hypotyreos är förknippat med extrem trötthet såväl som överdriven sömnighet. Dessa indikatorer är varningstecken du måste vara uppmärksam på.
 • Nattlig otillräcklig dröm. Många människor sover dåligt på natten. Således är de särskilt trötta på morgonen och de vill bara sova mer.
 • Narkolepsi. Det finns några kategorier som definieras av hypersomni, överdriven sömnighet. Narkolepsi kan vara en av utlösarna. Det är en neurologisk sjukdom som får en person att tappa kontrollen över sömnen. Personen kan somna när som helst och var som helst.
 • Kleine-Levins syndrom. Detta är en sällsynt sjukdom som främst drabbar manliga ungdomar. Dess huvudsakliga egenskaper är hyperfagi, aggressivitet och hypersexualitet.
 • Obstruktivt sömnapnésyndrom. Det är när man upplever små hinder i andningsmönstret under natten. Förutom snarkning är det mycket vanligt att man känner intensiv hypersomni dagtid.

Sova som en form av flykt och inte av nödvändighet

Hypersomni skiljer sig från en frivillig önskan att sova som en flyktmekanism. Den första definierar ett fysiologiskt behov motiverat av en fysiologisk eller metabolisk störning (såsom hypotyreos). Den andra är dock vanligt när man känner sig mentalt mättad.

Det är också ett sätt att fly från ansvar. Med andra ord: ”Jag har för många saker att göra. Allt hopar sig och jag vet inte var jag ska börja, men allt jag vill göra just nu är bara att sova.” Prokrastinering ligger bakom detta beteende och ofta även oro för att man inte kan hantera situationen som man borde.

Överdriven sömnighet kan vara en form av dold depression

I en studie av University of Bristol i Storbritannien diskuterar forskarna det tydliga sambandet mellan sömnstörningar och depression. Således kan antingen sömnlöshet eller hypersomni vara återkommande manifestationer bland dem som drabbats av denna humörstörning.

Det är vanligt att man lägger sig på sängen eller soffan och sover som ett sätt att undvika verkligheten. Deprimerade människor vill sluta känna smärtan med att vara den de är, och därmed kan de sova som ett sätt att fly från sig själva.

En kvinna som sover på sitt ansikte

Strategi mot överdriven sömnighet

Det som du alltid bör göra är att konsultera din läkare, som kanske kan förklara varför du är så sömnig. Det finns tillfällen då kroppen kräver vila, men ofta är det sinnet som längtar efter en kudde där man kan gömma sig från bekymmer eller känslomässiga problem.

Har du upplevt överdriven sömnighet under en tid? Om så är fallet bör du överväga följande:

 • Tänk på att mer än nio timmars sömn per dygn kommer att påverka din hälsa så att du blir ännu tröttare.
 • Det bästa du kan göra är att skapa en rutin och ett fast schema. Du måste gå och lägga dig vid samma tid varje dag.
 • Undvik en stillasittande livsstil och gör de dagliga aktiviteterna du tycker om. Träna eller gör något slags hantverk för att fokusera uppmärksamheten.
 • Sola när det är möjligt (och med adekvat skydd). Ljusterapi justerar dina dygnsrytmer och förbättrar din sömnhygien.

För att avsluta, kom ihåg att vila av god kvalitet alltid översätts till en god livskvalitet. Som du kan förstå vilar din fysiska och mentala hälsa på det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ohayon, M. M., Reynolds, C. F., & Dauvilliers, Y. (2013). Excessive sleep duration and quality of life. Annals of Neurology73(6), 785–794. https://doi.org/10.1002/ana.23818
 • Troxler, T., Feuerbach, D., Zhang, X., Yang, C. R., Lagu, B., Perrone, M., … Auberson, Y. P. (2019). The Discovery of LML134, a Histamine H3 Receptor Inverse Agonist for the Clinical Treatment of Excessive Sleep Disorders. ChemMedChem14(13), 1238–1247. https://doi.org/10.1002/cmdc.201900176
 • Mahowald MW, Schenck CH. Insights from studying human sleep disorders. Nature 2005; 437: 1279-1285.
 • Dauvilliers Y. Differential diagnosis in hypersomnia. Curr Neurol Neurosci Rep 2006; 6: 156-162.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.