Motgångar kan testa våra gränser eller bryta ned oss

Motgångar kan testa våra gränser eller bryta ned oss
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 28 september, 2023

De svåraste begränsningarna att övervinna är dem i ditt sinne. Anthony Robbins, en av de mest berömda motivationstalarna i vår tid (som förmodligen bidragit mest till fältet personlig utveckling under de senaste 30 åren), menar att framgång är 80% psykologi och 20% strategi. Nederlag kan bryta ned oss, men det är även så att motgångar kan testa våra gränser.

Problemet är att strategier kan studeras och läras ut, men mentala begränsningar döljer sig under ens egen personlighet. De existerar i allra högsta grad, och det är vi som skapar dem. Det enda sättet att komma över dem är att förstå hur man skapade dem från första början.

Ju fler mentala begränsningar du har, desto sämre kommer din självbild bli. Begränsningar förvränger självkänslan, vilket påverkar prestationsförmågan. Våra handlingar baseras på sättet vi uppfattar oss själva.

Vad skulle hända om du var den billigaste, snabbaste, långsammaste, mest populära, simplaste, mest effektiva, mest hatade, mest skrämmande, äldsta eller nyaste? Om det finns en gräns måste du testa den.

Kan motgångar testa våra gränser och hjälpa oss?

Det finns två alternativ när man ställs inför motgångar: att försöka undvika dem eller att konfrontera dem. Livet skulle vara tråkigt utan svårigheter. Svåra situationer gör oss till de vi är.

Motgångar kan hjälpa dig

Motgångar knuffar ut oss ur komfortzonen och in i mer berikande upplevelser, som låter oss växa och upptäcka inre styrkor och resurser vi tidigare inte var medvetna om. Vi kan faktiskt använda murarna framför oss för att ta avstamp.

Motgångar kan testa våra gränser, och när de gör det ska du komma ihåg Sigmund Freuds ord: “Jag har haft tur i livet, inget har kommit enkelt.”

“För att en man ska känna sig själv måste han testas; ingen får reda på vad han kan utan att försöka. Stora män gläds åt motgångar.”

-Seneca-

Lev utan begränsningar

Det enda sättet att eliminera dina mentala begränsningar är att utmana dem. Innan du testar dig själv måste du ställa dig själv frågan: är det du trodde var sant verkligen sant? Du måste alltså leta efter genuina och avgörande bevis, inte bara tro på idéer i ditt huvud.

När du ifrågasatt dina begränsningar ska du tänka på ett tillfälle när du mötte en utmaning, hur du övervann problemet och vad som fick dig att försöka. Om du aldrig gjort detta tidigare ska du fråga dig själv varför och vad du behöver för att göra det för första gången.

För att utmana begränsningarna du tror dig ha måste du fråga dig själv vad som skulle hända om du övervinner dem. Denna simpla fråga kommer tillsammans med en enkel visualisering av dig själv. Där du bryter igenom dina begränsningar och skakar av dig rädslan som steget mot det okända kan orsaka. Fråga framförallt dig själv vad som skulle hända om du inte gjorde något. Dessvärre vet vi redan svaret på den frågan – om du inte gjorde något är det troligt att inget skulle förändras.

Dansande kvinna

Det är viktigt att vara medveten om vad du kan förändra i ditt sinne. Bara att använda ordet “ja” istället för “jag kan inte” är en liten förändring som kan ha gigantiska positiva effekter i det undermedvetna. Det öppnar upp möjligheten att uppnå något du inte trodde du kunde tidigare. Kom ihåg: att testa våra gränser är det första steget mot att korsa dem.

“Människor misslyckas inte på grund av situationer eller utomstående krafter. Nederlag kommer inifrån.”

-Banana Yoshimoto-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.