Sju myter om mobbning

Myter om mobbning bidrar till dess fortlevnad. Här tar vi upp några av de mest spridda missuppfattningarna om mobbning och problemen de orsakar.
Sju myter om mobbning
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 11 april, 2024

Mobbning i skolan har alltid funnits. Följaktligen finns det många myter kring detta obehagliga fenomen. Lyckligtvis är mobbning idag inte längre en osynlig realitet. Men istället har problemet nu smugit sig in i barnens hem via tekniken. Följaktligen finns det inte längre några fredade utrymmen för dem. Detta representerar ett bakslag.

Av denna anledning är det absolut nödvändigt att alla inblandade (lärare, föräldrar och elever) har information om de vanligaste formerna av mobbning idag och de mest framgångsrika insatserna.

Vissa insatser är mer effektiva än andra. Men om de personer som först måste larma inte kan identifiera vad som händer, är det svårt för dem att göra det. I den här artikeln kommer vi att slå hål på vissa av myterna kring mobbning. Vi kommer också att ge lite information om detta obehagliga fenomen och dess effekter.

Mobbning påverkar hela utbildningssamhället

Mobbning är definierat som fysiska, psykologiska eller sociala trakasserier av en elev utförda av dennes skolkamrater, som pågår över tid. Även om vi i princip kan tro att det här problemet bara involverar offret och förövaren, påverkar denna typ av aggression i realiteten hela utbildningssamhället.

Detta argument förs fram i en artikel skriven av UCAB (Universidad Católico Andrés Bello) i Venezuela. Den påpekar att fakulteten, administratörer, föräldrar och elever inte är isolerade entiteter. Följaktligen påverkar något som händer en person i klassrummet, till och med en lärare, alla.

Till exempel kan konsekvenserna för den mobbade elevens klasskamrater sträcka sig från rastlöshet till handfallenhet, i många fall för att de inte vet hur de ska hjälpa.


Du kanske också vill läsa om 5 typer av mobbning


De viktigaste myterna kring mobbning

Med utgångspunkt från den grundläggande definitionen av mobbning, kommer vi att slå hål på några av de vanligaste myterna kring det. Det är viktigt att känna till dem eftersom det betyder att vi kan få tag i lämpliga verktyg och ingripa för att stoppa mobbningen.

Mobbad pojke
Mobbning följer med offret från skolan till hemmet i form av nätmobbning.

1. Mobbning består alltid av fysiska angrepp

Fysisk aggression är mobbningens mest iögonfallande ansikte. Det är för att det är synligt och därför obestridligt. Det är dock inte den enda sorten. Faktum är att mobbning kan förekomma i mer subtila former som förnedring, verbala förolämpningar och social bortstötning. Dessutom är konsekvenserna av dessa handlingar lika allvarliga eller allvarligare än de som härrör från slag, även om de inte alltid ges den vikt de förtjänar.

På senare år har nätmobbning på sociala medier vuxit till en av de vanligaste formerna av mobbning bland unga. Det är en särskilt försvårande form av mobbning eftersom den följer med barnen in i deras egna hem, platsen som tidigare var deras trygga tillflyktsort borta från skolan.

Enligt Estudio Sobre Acoso Escolar y Ciberbullying (Studie om skolmobbning och nätmobbning), gör sig mobbarna skyldiga till förolämpningar, hot och ryktesspridning genom skärmarna, för att nämna några exempel på nätmobbning. De kombineras vanligtvis med attacker ansikte mot ansikte i skolan.

Som ett resultat kan offren bli rädda och begära att byta skola. De kan också behöva psykologisk behandling eller till och med utveckla psykologiska störningar, hävdar rapporten.

2. Alla konflikter som uppstår i skolan är mobbning

Vi ska inte betrakta varje bråk mellan elever som ett fall av mobbning. För att använda denna term måste det faktiskt finnas en avsikt att skada, upprepad aggression och en obalans i makten. Så om ett par elever bråkar en dag eller ofta gör det i en jämställd situation, är det inte mobbning.

3. “De är bara barn”

Hur många föräldrar och lärare har inte yttrat den här frasen när de fått kännedom om ett fall av mobbning? Men den här typen av uttalanden förminskar betydelsen av vad som händer. Dessutom minskar de angriparens ansvar och lämnar offret oskyddat. De är inte bara “att vara barn”.

I själva verket är konsekvenserna av dessa attacker allvarliga och långvariga. Detta inkluderar allvarlig skada på offrets självkänsla, ökad risk för ångest, depression, självmordstankar och svårigheter att relatera till andra i framtiden. Något som genererar skador av sådan omfattning i den psykiska hälsan, kan omöjligt anses vara barnsligt.

4. Offren är svaga, särskilt om de klagar

Ett av de värsta misstagen vi gör när vi hanterar den här frågan är att göra de drabbade till offer igen. När detta händer är de inte bara föremål för misshandel, förlöjligande eller bortstötning av sina skolkamrater. De tvingas också lyssna (från de vuxna som borde hjälpa dem) till tanken att de blir mobbade för att de är svaga eller för att de inte vet hur de ska försvara sig.

Mobbning är en grym och osäker situation. Och alla barn kan bli utsatta för mobbning. Det kan bero på att de står ut på något sätt (till exempel fysisk image, attityd, beteende) från resten av gruppen. Detta gör dem ofta till ett mål för förlöjligande. De måste uppmuntras att höja sin röst och be om hjälp.

Ibland när mobbningsoffer klagar, ber om hjälp eller pratar om sin situation, stämplas de som tjallare, lipsillar eller bebisar.

5. Det är bättre att inte ta parti och låta de inblandade reda ut det själva

Det är inte korrekt att de inblandade eleverna nödvändigtvis ska vara de som löser problemet, medan resten står vid sidan av. Faktum är att det har visat sig att medverkan och samverkan från andra relevanta personer är vitalt i kampen mot mobbning.

Detta visar en randomiserad studie som genomfördes i Finland och publicerades i The European Psychologist. Den testade effektiviteten av KiVa-metoden mot mobbning. Studien visar att mobbning utrotades i nästan 80 procent av skolorna genom att lärare och elever uppmuntrades att ta parti.

6. Det förekommer bara i socioekonomiskt utsatta områden

En annan utbredd myt om mobbning som vi måste slå hål på är att detta fenomen är typiskt för socioekonomiskt utsatta barn, och bara förekommer i skolor och områden med brist på resurser. I verkligheten kunde ingenting vara längre från sanningen. Mobbning förekommer i alla socioekonomiska sammanhang.

2011 publicerades en studie i Uaricha, Revista de Psicología. Den visar att mobbning förekommer i liknande grad på olika sociala nivåer, den enda skillnaden ligger i sättet som aggressionerna manifesterar sig.

7. Det är oundvikligt

Slutligen måste vi göra oss av med föreställningen att mobbning är oundvikligt och ett naturligt inslag i skolan eller vissa åldrar. Barn och tonåringar ska inte behöva bli utsatta för konstant aggression under sin skoltid. Det finns effektiva strategier och resurser för att förebygga att elever blir mobbade i skolan.

Mobbning gör inte heller barn mer motståndskraftiga. Det lär dem inte heller några effektiva strategier för att ta sig ur situationer där de blir kränkta. Tvärtom skadar det deras självkänsla, vilket gör dem mycket mer sårbara för attacker från utomstående. Det lär dem helt enkelt att de även fortsättningsvis bara kommer att möta förakt från sin omgivning.

Lärare och elever i klassrum
Det är viktigt att involvera lärare, rektorer, klasskamrater och föräldrar för att stoppa mobbning.


Det är viktigt att slå hål på myterna om mobbning och öka medvetenheten

Kanske blev du förvånad över vissa av punkterna ovan. Dessa myter om mobbning är trots allt djupt rotade i samhället.

Med korrekt information kan vi förstå vikten av att öka medvetenheten och att förebygga och ingripa i dessa fall. Att bekämpa mobbning är faktiskt allas jobb.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.