Några symtom på empatiunderskott

Även om empatiunderskott som fenomen inte är omedelbart uppenbart så kan du känna av dess effekter. Detta eftersom det snedvrider relationer och utarmar din livskvalitet. Vissa experter anser rent av att det är en psykisk störning. Fortsätt läsa för att ta reda på mer om detta fenomen!
Några symtom på empatiunderskott
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

De symtom som uppvisas vid empatiunderskott (EDD, från engelskans Empathy Deficit Disorder) karaktäriserar en relativt säregen typ av person. Det här är personer som inte kan sätta sig in i andras situationer eftersom de inte kan gå bortom sina egna psykologiska gränser. Dessutom vill de ofta inte relatera till andras verkligheter utan bortser hellre från dem helt och hållet. Dessa människor är i konstant konflikt med andra och kan därför inte uppnå tillfredsställande sociala interaktioner.

Nu tror du kanske att dessa människor är narcissister. Överraskande nog är brist på empati ett avkall som finner stöd hos ett stort antal människor som inte har något behov av det. Det är faktiskt möjligt att du bor med någon som har dessa egenskaper utan att du ens är medveten om det.

Det kan till exempel vara en partner som inte kan förstå någon annan och endast prioriterar sina egna behov. Det kan också vara den vän som alltid är arg för att du inte ser saker på samma sätt som honom eller henne. Sedan finns det också möjligheten att du är den som saknar empati. Attityden får oftast inga negativa materiella återverkningar i dagens samhälle, snarare tvärtom. Så du kanske inte ens märker det hos dig själv eftersom det inte är något uppenbart som du enkelt kan upptäcka och ta bort.

Att vara empatisk är en mänsklig kapacitet som inte bara förbättrar sociala relationer utan också förmedlar välbefinnande. Därför kan det vara bra att överväga om du kanske har försummat denna hälsosamma inställning.

En man utanför ett campus

Vilka symtom uppvisar man vid empatiunderskott?

Empatiunderskott som störning förekommer inte i DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Detta är för närvarande bara ett förslag publicerat av affärspsykologen, psykoterapeuten och författaren Douglas LaBier i Psychology Today.

I artikeln förklarar han en idé som han har funderat på under decennier med erfarenhet inom psykologisk terapi och som forskare inom mänsklig utveckling. Människor visar enligt honom en alltmer allvarlig brist på empati. Detta är en tydlig psykologisk samhällsutveckling som världen verkar ouppmärksam på.

Denna förmåga att projicera sig in hos andra, att förstå deras värld, relatera till deras känslor och att reagera därefter är ganska ovanligt i dagsläget. Orsaken beror inte på den tidigare nämnda narcissismen eller någon autismspektrumstörning eller borderline personlighetsstörning. I själva verket behöver du inte ha någon mental åkomma för att lida brist på empati.

Ofta placerar oss en önskan om att vara självförsörjande – självständig eller att klättra uppför den sociala stegen – på kanten till en kallsinning avgrund. Fortsätt läsa för att upptäcka några vanliga symtom på empatiunderskott.

Symtom vid empatiunderskott: Andras känslor gör en obekväm

Det finns tre typer av empati, men i denna artikel ska vi fokusera på den emotionella aspekten. Det vill säga det som definierar vår förmåga att upptäcka, relatera till samt förstå andras känslor. Det föreligger ofta ett tydligt obehag inför andras känslor vid denna typ av underskott. Känslorna stör och irriterar en, och vad värre är, man kan inte förstå dem.

Om din partner till exempel är ledsen kanske du tror att hon bara vill ha uppmärksamhet. På samma sätt, om hon verkar upprörd eller arg så är det lätt att avfärda detta genom att tänka att hennes problem är hennes egen angelägenhet, hon kommer att hantera det i sinom tid. Med andra ord, det finns ofta en sköld bakom bristen på empati. Man vill inte förstå andra eftersom det stör en på något sätt.

Ett alltför stort fokus på ens mål och behov

Så slående som det kan tyckas är bristen på empati ofta vanlig hos dem som är mest fokuserade på sin egna personliga utveckling. Det är också vanligt hos dem som är besatta av självhjälp. Behovet av att vara oberoende, stark, självsäker och överlägsen motiverar en att maniskt fokusera på en själv. Endast man själv spelar någon roll. Dina problem är dina, alla andra har sina egna. Med andra ord har man sina mål att uppnå, och det är det viktigaste.

Du måste komma ihåg att denna strävan efter absolut självförsörjning ofta blir antagonistisk. Empati utvecklas när människor blir medvetna om att alla människor är sammankopplade. Att människor runt dig är lika viktiga som du är.

En kvinna som vägrar lyssna på en man

Vi relaterar till andra genom ett utilitaristiskt perspektiv

Utilitarism handlar om att använda och kasta bort. Att bara vara intresserad av aktiviteter som kan gynna en själv, eller uteslutande oroa sig för det som endast berör ens egen verklighet. Detta är en annan egenskap hos denna störning. Man kan föreställa sig att allt detta definieras av relationer med den likviditet som Zygmunt Bauman talade om. Det vill säga, man har ganska ömtåliga band med sina partners och vänner eftersom de handlar om tillfälliga behov och intressen.

Detsamma gäller ens värderingar angående sociala och ekologiska problem. Det är människor som hävdar att klimatförändringarna går i linje med saker som personligen gynnar dem, för det som händer med planeten eller deras barnbarns ekonomiska möjligheter i framtiden är inte deras sak.

Empatiunderskott och fördömanden

Ofta försummar människor den fantastiska funktionen som empati har. Det är utrustningen som gör att människor kan bli försiktiga med att göra förhastade bedömningar. Empatiska personer vet att de måste anstränga sig för att förstå, att komma ut ur sig själva och få kontakt med andra, sina känslor och behov, och undvika att låta fördomar ta över.

På samma sätt är någon med empatiunderskott snabbt kritisk. De är snabba när det gäller att sätta etikett på andra, med fördömanden och tillrättavisningar. Sådana människor ser ofta på världen med stor frustration. Detta beror på att allt förlorar sin harmoni när man inte kan bearbeta verkligheten genom filtret av känslor och empati. Det vill säga att världen är emot en och förtjänar inte ens förtroende.

För att avsluta, försök bli medveten om en sak innan du letar efter människor med empatiunderskott i din omgivning: Det kan vara du som är problemet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Milone, A., Cerniglia, L., Cristofani, C., Inguaggiato, E., Levantini, V., Masi, G., … Muratori, P. (2019). Empathy in youths with conduct disorder and callous-unemotional traits. Neural Plasticity2019. https://doi.org/10.1155/2019/9638973

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.