Emotionell ovisshet – när ängslighet tar över

Emotionell ovisshet – när ängslighet tar över
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Ängslighet är ett paralyserande sinnestillstånd. När du upplever ängslighet känner du ångest, rädsla och hot utan en specifik orsak. Du har en känsla av existentiell tomhet och emotionell ovisshet och du känner en vikt på dina axlar som gör det svårt att andas.

Detta psykologiska tillstånd är mycket vanligt idag. Det associeras ofta med paniksyndrom, men det finns andra utlösande faktorer som är värda att diskutera.

Du har förmodligen sagt till någon att du känner dig ängslig någon gång. Detta ord är väldigt bekant för oss, speciellt bland tonåringar. När du hör det så vet du vanligtvis exakt vad personen menar. Men ur en klinisk synvinkel är denna psykologiska upplevelse väldigt komplex.

“Ängslighet är precis som andra mentala tillstånd som producerar lidande, som sorg eller skuld, en kamp som är genuint mänsklig.”

-Mario Benedetti-

Men vad är källan till denna känsla? Är det samma som ångest eller något annat? Ur en psykologisk synvinkel råder det viss förvirring och oenighet angående definitionen. Filosofer har å andra sidan en väldigt tydlig bild av denna terms betydelse. Ordet angst är tyskt och betyder något som orsakar lidande och svårigheter.

Søren Kierkegaard tror till exempel att denna känsla är erkännandet av att människor är ändliga. När vi tänker på de (begränsade) framtida möjligheterna så känner vi oss därför yra och rädda.

Jean-Paul Sartre förklarade å andra sidan att ängslighet kommer från att vara medveten om att allt som sker omkring dig är resultatet av dina egna beslut. Du är den enda som verkligen är ansvarig för din lycka eller olycka.

Person på brygga

Vad är ängslighet och vad är dess egenskaper?

Ängslighet och ångest delar samma “gäst” – rädsla. Med det sagt finns det i fallet ängslighet ett underliggande karaktärsdrag som utgör detta lidande, och som är vanligt i vissa skeden av livet.

  • Ängslighet är rädsla för något som inte kan definieras.
  • Att känna ängslighet är att vänta sig irrationella saker och endast tänka på framtida faror.
  • Nuet är tomt. Om du upplever denna känsla så paralyserar nuet dig. Du tänker bara på vad som komma skall. Morgondagen är obekväm och läskig.
  • Denna psykologiska upplevelse har även fysiska symptom. Du kan känna som om du inte kan andas eller få bröstsmärtor samt hjärtklappning.

Du kan direkt se att det är ganska svårt att skilja mellan ängslighet och ångest. Det primära symptomet för paniksyndrom är faktiskt ängslighet. Det är därför det är väldigt vanligt att en individ har symptom på båda. Ängslighet kan agera som en utlösande faktor för panikattacker.

Dessa är komplexa kliniska fall, och det enda sättet att verkligen ställa en diagnos är att utvärdera varje patient individuellt.

Person i låda som uppvisar ängslighet

Varför upplever vi ängslighet?

Filosofer förklarar att människor upplever denna känsla när de blir medvetna om sin existens. Vi känner ängslighet när vi inser att vi inte kommer finnas för alltid. Medvetenhet om att våra beslut påverkar oss och att vi inte kan stanna tidens gång kan också vara utlösande faktorer.

Denna ovisshet är väldigt närvarande i denna tidsålder, och det av en enkel anledning. Om det finns en sak som är sann i det moderna samhället så är det att vi inte kan veta vad som sker imorgon. Arbete, ekonomin, relationer… Allt förändras från en dag till nästa.

All denna osäkerhet leder till ängslighet.

“Den sanna mannen ler vid besvär, samlar styrka från lidande och växer sig modig av reflektion.”

-Thomas Paine-

Så det är viktigt att klargöra att det är helt normalt att uppleva detta tillstånd. Det finns inget patologiskt med det, och det innebär inte att något är fel med dig. Så länge ängsligheten är adaptiv, det vill säga. Med andra ord hjälper den dig att reflektera över din situation så att du kan ta beslut om framtiden.

Detta är vad Sigmund Freud refererade till som “realistisk ängslighet”.

Ängslig kvinna

När ängsligheten är maladaptiv

I den andra änden hittar vid maladaptiv ängslighet. Detta är dess ursprung:

  • Personliga kriser som inte hanteras korrekt. Dessa är emotionella tillstånd som blir kroniska. De kan kombineras med andra åkommor, såsom depression.
  • Att känna sig oförmögen att hantera vissa situationer. Saker som arbetslöshet, separationer eller en kommande förändring kan utlösa denna typ av ängslighet.
  • Problem med relationer – otrohet, meningsskiljaktigheter etc.
  • Den genetiska faktorn är också viktig. Ofta känner vi ängslighet utan påtaglig anledning. Förklaringen kan vara genetisk. Vi vet till exempel att vissa personer är predisponerade för adrenalinrusher eller svackor i gamma-aminosmörsyran (GABA). Alla dessa neurokemiska förändringar kan också utlösa ängslighet.

Personer som upplever dessa kriser kan vanligtvis få tillräcklig lindring med hjälp av terapi. Kognitiv beteendeterapi, acceptance and commitment therapy såväl som mindfulness är några av de mest hjälpsamma strategierna. I allvarligare fall kan individen behöva medicinering.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.