Optimistiska människor måste också gråta

Optimistiska människor måste också gråta
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 10 maj, 2023

Även många energiska, glada och optimistiska människor vet vad det är att gå igenom en depression. De av oss som lyser upp våra liv genom leenden, öppenhet och glädje har också behovet av att ventilera, gråta och läka sina sår såväl som trasiga delar. Bara när vi kan förhålla oss motståndskraftigt och behålla vårt rationella, objektiva och kraftfulla position kan vi hantera vad som än livet erbjuder.

Det vore korrekt att säga att den generella synen vi har av optimistiska människor är relativt ensidig. Vi känner alla någon som har en ovanlig förmåga att göra det svåra enkelt. Vi känner alla människor som är fulla av uppmuntran, hopp och intimitet. Har inte du en vän eller familjemedlem som alltid säger “ja” och som verkar ha ett bra liv?

Optimistiska människor har alltid en plan, pessimistiska, ursäkter.

Vi tror att de är födda under en “lycklig stjärna” och belönats med alla dessa positiva egenskaper. Men verkligheten är rätt annorlunda, såväl som intressant. Det finns två typer av optimism. Martin Seligman, fadern av positiv psykologi, kallade den första typen “blind optimism”. Detta är när personen tror att vad som än händer kommer allt att sluta väl, vilket leder de till att man litar på ödet och agerar oansvarigt.

Den andra typen kallas “rationell optimism”. Detta är när en person är medveten om att positiviteten i sig inte kommer leda till några förändringar. Att vara optimistisk är i grunden att ha perspektiv och inte bli avskräckt av misslyckande eller tankar på nederlag.

Optimistiska människor kan tänka positivt

På samma sätt är det viktigt att inse att optimism är en attityd du utvecklar. Faktum är att vår hjärna har en naturlig tendens att fokusera på potentiella externa hot som kan utsätta oss för fara. Optimism är därmed någonting du kan träna varje dag genom att stärka din karaktär, lära dig av dina bakslag och hantera dina känslor i de tuffa tider som oundvikligen är en del av allas liv.

Hur optimistiska människor förblir optimistiska i tuffa tider

Optimistiska människor är inte nödvändigtvis naiva. Det är sant att många av dem utövar en tom positivism där de bara andas djupt och känner tillit. De är enbart åskådare i sina liv. Det finns dock andra människor som översätter denna positivism till handling.

Vi säger detta eftersom optimism och vad den innefattar ofta missförstås. Det finns även en psykologisk dimension som är så värdefull att vilken ansträngning som helst är värd för att utvecklas i den.

Den amerikanska psykologiska föreningen utförde en studie för några år sedan för att fastställa hur den sociala och ekonomiska krisen påverkade befolkningen i allmänhet. Vi lärde oss intressanta och användbara fakta av den. Det upptäcktes att kvinnor var den mest utsatta gruppen. Det var också dem som upplevde de flesta psykologiska symptomen: stress, ångest, huvudvärk, utmattning och ätstörningar.

I en värld i kris, påverkar ojämställd betalning och jobberbjudanden främst det kvinnliga könet, vilket gör det viktigt att adressera det här problemet på ett mångsidigt sätt.

Den amerikanska psykologiska föreningen ville utröna var vilka strategier kvinnorna som hade lyckats använde för att hantera de tuffa tiderna. Hur de bit för bit erövrade viktiga eller maktpositioner.

Målning av kvinna

Motståndskraftig optimism

När dessa kvinnor förklarade deras dagliga hanteringsmekanismer benämnde psykologerna den här gruppens handlingar som”motståndskraftig optimism”. Det är inte längre en fråga om samma rationella optimism som Seligman talade om i sina dagar.

Faktum är att vi nu måste gå ett steg längre. Vi lever i en tid där vi måste integrera nya psykologiska strategier för att hålla oss flytande vid motgångar. De är som följer:

  • Att vara lojala mot våra idéer som vi tänkt igenom och nu tror på.
  • Acceptera negativa känslor: lyssna på deras budskap och på ett intelligent sätt få utlopp för energin de ger oss.
  • Förstå att livet består av erfarenheter, många av dem kommer inte vara positiva eller behagliga.
  • Svåra stunder bör ses som utmaningar. De är startpunkter för lärande och tillväxt.
  • Förena fasthet med motståndskraft, motivation med praktiskhet, kreativitet med möjlighet.
  • Låt oss även minnas att de flesta av oss lever i pessimistiska miljöer. Om vi verkligen vill möta optimistiska människor med rätt motståndskraft och optimism måste vi ibland byta miljö. Låt inte pessimisterna påverka dig och gå därifrån om du måste.

Optimistiska människor, tappra människor

När vi analyserar all data kan vi dra flera slutsatser. Till att börja med att släkt och vänner som vi anser optimistiska kanske inte alltid har varit sådana. Kanske lärde de sig med tiden och kämpar dagligen för att upprätthålla det perspektivet. Kanske innebar den där åtråvärda inställningen till livet en hel del arbete.

Å andra sidan måste vi inse att även den mest logiska, motståndskraftiga och rationella optimismen har sina svaga stunder. Faktum är att människor har gått hamnat i depressioner för att de ansett sig vara för starka. De trodde att optimismen gav dem en osynlighetsmantel, likt en sann superhjälte som kan hantera alla behov och uppgifter. Men även den tappraste av människor har sin svaga punkt, dennes kryptonit.

Därför är det bra att ha en mer praktisk inställning till positivism. Förstå att optimistiska människor inte hänger kvar vid agg och förbittring. De hoppar inte över utmaningarna i nuet. Istället accepterar de mångsidigheten som existerar och att de måste möta den.

Optimistiska människor omger sig med goda vänner. De har vett att vara tacksamma och att förlåta. Mest av allt använder de sin tappra, starka attityd som ett kalejdoskop, och målar upp ett vackert förtroende för framtiden.

Motståndskraftig blomma

Bilder från Nadia Chersakova.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.