Orsaker till och behandling av ailurofobi

Katter är kontroversiella varelser. Vissa människor älskar dem, andra hatar dem, och vissa till och med fruktar dem. Ailurofobi, rädslan för katter, kanske inte är så vanlig som rädslan för hundar, men den är i många fall lika begränsande. Fortsätt läsa för att lära dig mer om egenskaperna hos denna rädsla och varför den kan uppstå.
Orsaker till och behandling av ailurofobi
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 06 april, 2023

Många människor lider av ailurofobi. Det kan bero på att katter har spelat mystiska roller i många legender och till och med skrämmande berättelser, så som Edgar Allan Poes klassiska berättelse Den svarta katten. Det är sant att dessa mystiska varelser är mycket intelligenta, nyfikna och smidiga. Men denna rädsla är verkligheten för många och kan rent av bli till ett handikapp. För att bli av med denna rädsla är det viktigt att dessa personer får behandling för sin ailurofobi.

Att prata om fobier är att fördjupa sig i en värld som är lika vardaglig som den är unik. I själva verket är detta tillstånd en av de vanligaste psykiatriska störningarna. Det är en irrationell rädsla som kan gå så långt att den hindrar en persons prestationer i dennes dagliga liv. En tydlig svårighet att hitta ursprunget till sådan rädsla är en egenskap som definierar detta tillstånd.

År 1914 publicerade den amerikanska psykologen G. Stanley Hall sin nu berömda studie om grunden till rädslan i American Journal of Psychology. I den identifierade han 136 fobier. Listan är idag mycket mer omfattande. Referensen för studien av ailurofobi, eller rädslan för katter, var den amerikanska neurologen Silas Weir Mitchell, som år 1902 började samla all information som fanns tillgänglig för att bättre förstå denna fobi.

Hans forskning sätter den nuvarande kunskapen om detta tillstånd i sitt sammanhang.

“Katter behöver inte besättas; de är onda på egen hand.”

-Peter Kreeft-

En katt på en säng

Vad är ailurofobi? Vad orsakar det?

År 1791 dömde en jury en katt som den skyldige i ett spädbarns död i Plymouth i England. Domaren menade att djuret hade “absorberat” barnets ande på befallning av en häxa. Denna era av sekulära revolutioner och fanatism var full av okunnighet och människor associerade då ibland kattdjur med ondska.

Vissa menar att irrationell rädsla ofta närs av atavistiska rädslor; sådana som ympats in i mänskligheten sedan tidens början. Ailurofobi kan vara en av dem, emellertid är detta inte helt fastställt. Neurologen Silas Weir Mitchell förklarade dock att detta tillstånd kommer med vissa specifika egenskaper.

Till att börja med har personer som irrationellt fruktar katter inte samma reaktion inför alla typer av kattdjur. Med andra ord verkar de inte bli triggade av lodjur, tigrar, lejon etc. De kan besöka djurparker och till och med gilla dessa varelser. Trots detta kan de inte stå ut med att vara nära en huskatt.

Det finns tillfällen när de till och med får panik i de fall katten inte ens fysiskt befinner sig i samma rum, där man stängt in den i ett annat rum för att hålla den borta från den fobiska personen.

Hur manifesterar sig ailurofobi?

Fobier manifesterar sig på många sätt och med olika grad av intensitet. Det vill säga att inte alla som är rädda för katter kommer att reagera på samma sätt. Följande symtom är dock vanliga:

Känslomässiga reaktioner

 • En motvilja mot och avvisning av katter.
 • Rädslan leder till att man undviker alla som har en katt som husdjur.
 • Rädslan är också intensiv och paralyserande.
 • Det är också vanligt att dessa människor blir arga när de märker att andra inte sympatiserar med dem.

Kognitiva reaktioner (tankar)

 • En oförmåga att tänka på något annat när en katt är i närheten eftersom de bara kan fokusera på den.
 • Paranoia slår till när den katträdda personen visualiserar olika möjliga vardagliga situationer där en katt kan dyka upp. Att gå längs en gata eller gå in i vissa byggnader är alltså oroande.
 • Det finns tillfällen när ljudet av en katt får personer med ailurofobi att tro att katten är där för att ta dem.

Fysiologiska symtom

Orsaker till ailurofobi

Fobins ursprung är ospecifikt. Det är alltså inte alltid lätt att avgöra vad som orsakar eller livnär den. Vi kan dock överväga följande utlösande faktorer till ailurofobi:

 • Negativa tidigare erfarenheter av katter. Att bli riven eller biten av dessa djur någon gång under barndomen kan skapa ett traumatiskt minne.
 • Rädslor kan överföras från föräldrar till barn, och allt som krävs är en förälder som visar avsky mot katter för att deras avkomma ska utveckla en fobi.
 • I de flesta fall uppstår en rädsla för katter utan någon särskild anledning.
En kvinna med ailurofobi

Varje fobi, oavsett vad den kretsar kring, har sitt ursprung i ångest, ett tillstånd av irrationell rädsla, förvrängda tankar, okontrollerade känslor och beteenden som ligger utanför ens kontroll. Därför måste en person som blir alltför begränsad av ailurofobi söka specialiserad hjälp.

Hanteringsstrategin baseras vanligtvis på följande tekniker:

 • Exponeringsterapi. I det här fallet måste personen söka kontakt med den utlösande faktorn / triggern (i detta fall katter) som gör denne orolig. Detta är främst för att sätta igång kognitiva och emotionella reaktioner.
 • Kognitiv beteendeterapi är den mest lämpliga metoden för att hjälpa en person att effektivt hantera sin fobi. Den kan avslöja dåligt anpassade tankar, reglera känslor och införliva mer anpassade beteenden genom behandlingen.
 • Avslappning och andningstekniker är också lämpliga i dessa situationer.

Denna fobi är kanske inte lika vanlig som rädslan för hundar, men den kan vara nog så allvarlig där den förekommer. När allt kommer omkring är katter populära husdjur, som i vissa länder dessutom strövar fritt runt på gatorna. Således är behandling av denna åkomma nyckeln till ett bättre liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • André, C. (2006). Psicología del miedo. Temores, angustias y fobias. Barcelona. Editorial Kairós.
 • Bourne, E. J. (2005). The Anxiety & Phobia Workbook, 4ª ed. New Harbinger Publications.
 • Louis S. London, M.D. (1952). Ailurophobia and ornithophobia. The Psychiatric Quarterly 26: 365-371.
 • S. Weir Mitchell, M.D. (1905). Of ailurophobia and the power to be conscious of the cat as near, when unseen and unheard. Transactions of the Association of American Physicians 20: 4-14.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.