Paul Ekman: 10 oförglömliga citat från denna psykolog

Paul Ekman: 10 oförglömliga citat från denna psykolog
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 16 maj, 2023

Paul Ekman är en amerikansk psykolog och expert i studiet av känslor och ansiktsuttryck. Han har skrivit en rad olika böcker och publicerat nästan 200 artiklar under sin karriär. För att lära känna honom bättre ska vi idag dela med oss av tio citat från Paul Ekman.

Han har varit professor vid University of California i över 30 år. Han anses för tillfället vara en av 2000-talets mest prestigefyllda psykologer. 2009 utnämndes han till en av de 100 mest inflytelserika personerna i världen av tidskriften TIME.

Vidare har han varit rådgivare till USA:s försvarsdepartement och FBI, och har utvecklat tankesmedjor och interaktiva utbildningsverktyg online i syfte att utbilda människor i emotionell medvetenhet.

Från darwinistiska idéer

Paul Ekmans inledande tanke var att kultur slår fast känslor. Men i takt med att hans forskning gick framåt börja hans tankar att förändras radikalt.

Hans upptäckter fick honom att anamma ett evolutionärt perspektiv, nära det som den framstående brittiske naturalisten Charles Darwin hade. Ekmans position stödjer även det faktum att känslor är universella och att de har biologiskt, inte kulturellt, ursprung.

Vidare har denna forskare bidragit till utredningen av sociala aspekter som slår fast varför och hur vi ljuger, vilket är anledningen till att han nu anses vara en expert inom upptäckt av lögner.

Olika humör

De tio bästa citaten från Paul Ekman

Några av hans mest välkända verk inkluderar Emotion in the Human Face (1972), Telling Lies: Clues to Detecting Deceit in the Marketplace, Politics and Marriage (1985), Why Kids Lie (1991) och Nonverbal Messages: Cracking the Code (1998).

Många av hans fynd inspirerade TV-serien Lie to Me  och fick honom att publicera dokumentären The Human Face för BBC.

Här kommer tio citat från Paul Ekman som vi tycker representerar hans arbete väl. De inspirerar oss verkligen att reflektera.

Om att ljuga…

Några av de mest minnesvärda och ikoniska citaten från Paul Ekman om lögner inkluderar:

“De flesta lögner lyckas eftersom ingen utför arbetet för att ta reda på hur man avslöjar dem.”

“Lögnaren fulländas med övning.”

Tänk på att ljugande är en central aspekt hos människor. Det har en stor roll i våra liv, och att förstå det helt och hållet (hur personer döljer dem, hur de visar sig eller hur man upptäcker dem) är relevant för nästan alla mänskliga interaktioner.

“Hur kan du se att en politiker ljuger? Hans läppar rör sig!”

“Ett brutet löfte är inte en lögn.”

Paul Ekman anses vara upptäckaren av “mikrouttryck” i ansiktet. Han demonstrerade tillsammans med Walace V. Friesen att människor kan använda dem för att upptäcka lögner med en viss nivå av säkerhet.

Om känslor…

Några av de mest minnesvärda citaten om känslor från Paul Ekman inkluderar:

“Människor ler även när de är eländiga.”

“Överraskning är den kortvarigaste känslan eftersom vi bara är överraskade tills vi vet att vi är överraskade. Överraskning relaterar till något oväntat.”

Uttryck för känslor

Ur detta hänseende ser Ekman på känslor som något inbyggt. På så sätt skrattar alla personer i världen när de är glada eller lyckliga, eller öppnar ögonen mer när de blir överraskade.

Kulturer axlar därmed rollen att dölja, överdriva, gömma eller undertrycka känslor.

“Leendet är förmodligen det mest underskattade ansiktsuttrycket, mycket mer komplicerat än folk tror. Det finns dussintals leenden, alla annorlunda i utseende och budskapet som förmedlas.”

“Ingen viktig relation överlever om tilliten helt förloras.”

“Människor misstolkar händelser, speciellt betydelsen hos andra personers handlingar och motiven som leder till att folk agerar på ett eller annat sätt.”

“Känslor förändrar hur vi ser på världen och hur vi tolkar andras handlingar.”

Paul Ekman om ansiktet: en öppen bok

Inledningsvis trodde Ekman att det fanns sex universella gester eller uttryck för sex universella känslor: rädsla, ilska, glädje, sorg, avsky och överraskning. Senare utökade han listan till 18, varpå han utvecklade Facial Action Coding System (FACS) för att kategorisera alla mänskliga uttryck som vi på något sätt kan förmedla med ansiktet.

FACS klassificerar dem genom studiet av rörelser i ansiktsmuskulaturen. Tänk på vad en person uttrycker genom att sänka ögonbrynen, rynka på näsan, blinka, lyfta samt böja ned huvudet. Allt räknas.

Paul Ekman om ansiktet: en öppen bok

Som du kan se är grunden för Paul Ekmans utredningar drag och tillstånd hos människor. Hans bidrag har bland annat lett till att han vunnit priset Scientific Research of the National Institutes of Mental Health inte mindre än tre gånger.

I dagsläget används resultaten från hans över 40 år av forskning inom många olika fält, från schizofreniforskning till upptäckt av lögner. Han är en fantastisk expert.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.