Psykologiska faktorer och idrottsprestationer

Psykologiska faktorer och idrottsprestationer
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Högpresterande idrottare hävdar att 90 % av deras framgångar beror på mental träning och förmåga. Inom professionell sport finns det inga enorma skillnader mellan olika idrottsutövare i fråga om potential, träning och fysisk förmåga. Istället är det psykologiska faktorer som är avgörande för resultaten.

Under senare år har vi sett ett ökat intresse för sportens psykologiska aspekter. Detta ökade intresse har fått psykologer och professionella idrottsutövare att ställa följande fråga: Vilka psykologiska faktorer har störst betydelse för idrottsprestationer?

Det är uppenbart att psykologiska faktorer inverkar på idrottsutövares prestationer. Detta gäller för elitutövare såväl som för vanliga fritidsmotionärer. Idag har vi bevis som stödjer denna idé. Personer som utövar en fysisk sport, oavsett om de är professionella eller amatörer, kan ha nytta av att utveckla vissa psykologiska verktyg. Dessa verktyg kan hjälpa dem att öka deras förmåga och idrottsprestation.

“För livets segrare är inte alltid den starkare kvinnan eller mannen, utan förr eller senare vinner den person som tror sig kunna vinna.”

-Arnold Palmer-

Usain Bolt

Vilka psykologiska faktorer förbättrar idrottsprestationer?

Vi vet alla att regelbunden motion har klart positiva hälsoeffekter. Dessutom finns det upprepade studier som visar att motion är bra för vår psykiska hälsa genom att bidra till bättre koncentrationsförmåga, förmåga att arbeta i grupp och självkänsla.

De psykologiska faktorer som spelar störst roll för sport- och träningsresultat är: självförtroende, motivation, emotionell kontroll och koncentration.

  • Motivation: Detta är viktigt oavsett i vilket område du försöker uppnå optimal prestation. Och det är särskilt viktigt inom sport. Tänk på de idrottsutövare som ständigt kastas mellan upp- och nedgångar, segrar och förluster. I deras fall är det vanligen den inre motivationen och kärleken till det de ägnar sig åt som hjälper dem att återhämta sig efter en dålig passning, ett fruktansvärt kast eller ett resultat som klart understiger förväntningarna.
  • Koncentration: Idrottare måste också kunna koncentrera sig starkt. Alla handlingar, även de enklaste och mest naturliga, kräver koncentration. En illa utförd rörelse kan resultera i förlust eller skada. Den kan omintetgöra månader av förberedelser. Därför är det oftast så att inte ens en måttligt tränad idrottare låter sig distraheras.
  • Emotionell kontroll: Övningar i mental träning, som hjälper dig att kontrollera dina känslor och dina tvivel, kan betyda skillnaden mellan framgång och misslyckande. När dålig emotionell kontroll inverkar på en idrottsmans prestation är det vanligen för att han låter sina känslor störa koncentrationen.
  • Självförtroende: Slutligen är det förtroende man har att man kan fullgöra en uppgift en viktig förutsättning för att kunna vinna.

“Du kan motivera genom skräck. Och du kan motivera med belöning. Men båda dessa metoder är tillfälliga. Det enda bestående är självmotivation.”

-Homer Rice-

Tennisboll och racket

Mentala tekniker för att förbättra idrottsprestationer

Att vara en professionell idrottare innebär en hög grad av emotionellt engagemang. Först måste idrottsutövare identifiera och analysera sina styrkor och svagheter. Därefter kan de använda individanpassade tekniker för att förbättra prestationerna och förtroendet. Om teknikerna inte är individanpassade kan de motverka sitt syfte.

Exempel på tekniker som idrottare mest använder sig av för att öka sina prestationer är:

  • Uppmärksamhetskontroll: både inre och yttre uppmärksamhet. Inre uppmärksamhet är när idrottaren fokuserar på sådant som sker i den egna kroppen (tankar, inre dialog, känslor och rörelser). Yttre uppmärksamhet är då idrottaren fokuserar på saker utanför den egna kroppen.
  • Målsättningar: detta hjälper idrottaren att få en övergripande bild av det arbete som krävs. Det gör det också möjligt för personen att visualisera vad han eller hon måste göra för att uppnå sina slutmål.
  • Självinstruktioner: detta är meddelanden eller korta bekräftelser som är riktade till oss själva för att hjälpa oss med motivation eller koncentration. Det är viktigt att använda rationella, positiva, logiska och realistiska bekräftelser.
  • Avslappning: en avslappningsteknik är någon form av metod, procedur eller aktivitet som hjälper att reducera den fysiska och/eller den psykiska spänningen. Syftet är att minska stressen och oron och ersätta dessa med lugn.
  • Mental representation: mentala representationer är symboliska sätt att återge verkligheten. Visualisering är ytterst effektivt vare sig man är idrottare eller ej.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att sport (särskilt på hög nivå) involverar mycket smärta och lidande. Och det är inte bara fråga om den smärta som själva träningen åstadkommer, utan även alla indirekta effekter.

Därför är idrottsutövandet ett utmärkt sätt att utveckla motståndskraft. Många av de psykologiska tekniker som idrottare utnyttjar är sådana som vi även kan använda i andra situationer som präglas av stark konkurrens och höga krav.

“Jag avskydde varenda minut av träning, men jag sa ‘Ge inte upp. Lid nu så kan du leva resten av livet som mästare'”

-Muhammad Ali, världsmästare i boxning-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.