Rädslan att bli arbetslös på grund av pandemin: Vad kan du göra?

Under dessa veckor av ovisshet är en av de vanligaste farhågorna att man ska förlora sitt arbete. Detta är en oro många av oss blir tvungna att hantera. Men vi får inte tappa sikte på det som är våra egentliga prioriteringar just nu: att skydda oss själva för att förebygga och minska smittspridningen av coronaviruset.
Rädslan att bli arbetslös på grund av pandemin: Vad kan du göra?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Ett av många bekymmer du kanske brottas med just nu är rädslan att bli arbetslös på grund av pandemin. Detta är absolut ingen irrationell rädsla och du har inte fel och är inte negativ om du tänker på sådana saker. Det som vi alla ställs inför är verkligt. Pandemin påminner om en tsunami som når så gott som alla världens hörn. Så vad kan du göra i denna situation?

För bara några dagar sedan meddelade Internationella arbetsorganisationen (ILO) att den pågående krisen skulle kunna leda till att över 25 miljoner människor runt om i världen blir arbetslösa.

Men inför denna nödsituation finns det en respons som skulle kunna lindra skadan. Det vore en samordnad, beslutsam och omedelbar respons från alla länder. För närvarande tillämpar varje land olika åtgärder för att erbjuda sina medborgare socialt skydd. Men detta tycks vara otillräckligt.

I en artikel som nyligen publicerades i the New York Times hävdar journalisterna att om man bibehåller de nuvarande strategierna så kommer vår ekonomi kollapsa till följd av coronaviruset. Därför efterlyser de en snabb och gemensam aktion för att först och främst införa en universell grundinkomst. Detta kan till och med genomföras av Trumps regering. Sedan måste man utarbeta en plan för att stimulera ekonomin och sätta stopp för de sysselsättningsnedgångar som nu håller på att ske.

Dock påpekar experter, varibland Paul Romer (som 2018 tilldelades Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) och Alan M. Garber (som är läkare, ekonom och dekanus vid Harvard University), att som första steg måste man stoppa coronavirusets framfart.

På vilket sätt? Metoden är enkel: isolera befolkningen, utrusta vårdpersonalen och utveckla ett vaccin för att hejda pandemin så fort som möjligt.

Många är oroliga för både coronaviruset och dess ekonomiska konsekvenser

Vad du kan göra om du är rädd att bli arbetslös på grund av pandemin?

Många människor tillbringar sin hemisolering i ständig rädsla över att förlora sina arbeten till följd av coronapandemin. Och nog måste vi erkänna att rädsla inte är en särskilt angenäm följeslagare. Rädslan och oron kan växa sig allt starkare tills den blir kärnan i ditt liv och upptar all din tid.

Lägger man därutöver till rädslan att sprida smittan eller att själv bli smittad av sjukdomen så blir de psykologiska effekterna uppenbara. Därför behöver vi ha några strategier till hands som vi kan reflektera över. Här är några exempel:

Tänk på vad som bör prioriteras här och nu

Som vi tidigare framhöll så är rädslan att bli arbetslös på grund av pandemin en verklig rädsla. Det finns redan människor som blivit uppsagda eller som tvingats till obetald tjänstledighet, medan andra arbetar hemifrån. Och det råder hela tiden ovisshet om vad som ska ske när allt detta är över.

Dessa farhågor är förståeliga, men det viktiga är att komma ihåg vilka prioriteringar som gäller i nuläget.

 • Vi vet att du får höra detta från alla håll just nu, men för närvarande är det framför allt angeläget att du skyddar dig själv och dem i din närhet. Det som är viktigast är att du håller dig hemma och att du vidtar rätta åtgärder med tanke på säkerhet och hygien varje gång du går ut.
 • Om ditt sinne är fyllt av ängslan kan det göra dig mindre alert, vilket sätter både ditt och andras liv på spel.
 • Du måste vara uppmärksam på det som sker just nu och det som myndigheterna uppmanar dig att göra. Att kunna förlora sitt jobb är naturligtvis oroande. Men du får inte försumma dina nära och kära, unga såväl som gamla.

Konstruktivt grubblande kontra negativt grubblande

Du har rätt att uppleva rädsla vid tanken på att bli arbetslös på grund av pandemin. Det är inget fel i att oroa sig och att låta denna rädsla delvis överskugga tillvaron. Det är fullt begripligt. Men du måste komma i håg att det finns två slags grubblanden och att endast ett av dem kan vara dig till hjälp under dessa förhållanden.

Det är det negativa grubblandet som inte alls gagnar dig. Det låser dig och ger näring åt din ångest. Låt det inte styra dig. Det dyker upp i dina tankar med följande ord:

 • “Den här krisen kommer att leda till att vi alla ställs på gatan.”
 • “När allt är över kommer inget att vara sig likt och vi kommer alla att vara utan arbete.”
 • “Vi kommer inte att ta oss ur det här. Det kommer att bli en världskatastrof.”

Det konstruktiva grubblandet bygger däremot på ett mer hälsosamt och strategiskt tillvägagångssätt. Istället för att försjunka i dessa allt-eller-inget-tankar kan du ställa dig följande frågor:

 • Vad är risken att jag får sparken? Kommer det att röra sig om tillfällig permittering eller uppsägning?
 • Kommer jag fortfarande behövas i sektorn jag arbetar i när allt är över?
 • Med tanke på hur mycket arbetslivserfarenhet jag har, är det rimligt att jag ska oroa mig för att jag ska få sparken eller att ingen kommer att anställa mig igen? Är det en legitim rädsla?
 • Vilka upplysningar har jag fått på jobbet? Hur stor är egentligen sannolikheten att jag inte kommer att behövas när den nuvarande krisen har lagt sig?
 • Vad bör jag göra om jag förlorar mitt arbete? Skulle detta rent av vara ett bra tillfälle att söka efter andra möjligheter eller att höja min kompetens?
Många arbetar hemifrån under pandemin

Oron att bli arbetslös på grund av pandemin: låt inte ångesten ta överhand

Ett viktigt sätt för att minska rädslan att bli arbetslös på grund av pandemin är att kontrollera de faktorer som ger upphov till denna rädsla. Det kan t.ex. vara din WhatsApp-grupp som får dig att bli mer ängslig  över situationen. Det sprids allt mer oro och vilseledande information. Vidare kan information blåsas upp och vi får bara höra de alarmistiska och negativa rapporterna.

Identifiera de situationer, den information och de människor som spär på din ängslan. Det är viktigt att bibehålla en realistisk inställning utan att bli uppgiven. Du måste kunna hantera din oro och rädsla på ett konstruktivt, istället för ett pessimistiskt, sätt.

I svåra och osäkra situationer är det alltid ditt sinne som bör vara din bästa bundsförvant. Om du har detta i åtanke kommer du att ta dig igenom krisen på ett positivt sätt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.