Så småningom kommer du att upptäcka dina styrkor

Det finns en vändpunkt i allas liv där ödet sätter dig på prov och du upptäcker dina styrkor. Från det ögonblicket spelar det ingen roll om du springer i motvind, för du fortsätter trots att du upplever rädsla och svårigheter.
Så småningom kommer du att upptäcka dina styrkor
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Författarinnan Dorothy Parker brukade säga att de som blir uttråkade i fredliga tider blir det för att de inte har gått igenom några svåra tider. På något sätt utvecklas en del av en själv enbart under svåra tider. I de dagar när livet får dig ur balans och sätter dig på prov. Det är just i detta skede av din komplexa existentiella resa då du har chansen att upptäcka dina styrkor.

Fram till dess kan man bara improvisera. Nu är det här ämnet bara lika intressant som dess bekräftade aspekter. För några år sedan ville det amerikanska analys- och rådgivningsföretaget, Gallup, undersöka vilken typ av styrkor som var vanligast bland befolkningen. För att göra det utvecklade de en undersökning som gjorde det möjligt för människor att utvärdera sig själva.

Senare påpekade psykologerna Nick Epley och David Dunning något relevant för detta ämne. De flesta människorna är inkompetenta då det gäller att definiera sitt egenvärde. Vissa överdriver sina förmågor, medan andra underskattar dem. Det bästa sättet att känna till sina egna styrkor är att vända på spegeln och se vad andra säger.

Ett annat sätt att göra detta är att testa dig själv. Förr eller senare kommer det ett ögonblick när ditt verkliga värde och dina största styrkor visar sig.

Oavsett vilken typ av utmaningar eller svårigheter eller smärtsamma situationer vi går igenom i våra liv har vi alla något djupt inom oss som vi kan nå ner till, och hitta den inre styrkan för att ta oss igenom dem.

-Alana Stewart-

En man på en klippa

Dagen för att upptäcka dina styrkor kommer så småningom att anlända

Martin Seligman och Chris Peterson publicerade år 2004 en bok med titeln Strengths and Virtues: A Handbook and Classification.

Detta arbete är en antites till vad som anges i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) och försöker i grunden lyfta fram de talanger, färdigheter och värden som varje person har inom sig.

Att den ses som i motsatsförhållande till rådande norm beror på att den här boken alltid väckt viss kritik från det vetenskapliga samfundet. Vänlighet, generositet och glädje är egenskaper som för många handlar om moraliska dygder och inte om styrkor eller psykologiska färdigheter.

Kanske av den anledningen bidrog läkarna Laura King och Louis Trent från University of California under år 2014 med ett nytt tillvägagångssätt för att lägga dygderna åt sidan och att tala om den mänskliga personlighetens styrkor.

Detta tillvägagångssätt syftade till att hitta de värden som gör att människor bättre kan anpassa sig till livets förändringar. Det är den emotionella psykologiska vävnaden som förmedlar välbefinnande, bättre beslutsfattande och också vår förmåga att nå vår fulla potential.

Att upptäcka dina styrkor gör att du kan du hantera både bra och svåra tider väl

Det finns tillfällen då oförutsedda händelser inträffar: förlust av ett jobb, ett känslomässigt sammanbrott osv. Dessa händelser sätter dig på prov, immobiliserar dig och, naturligtvis, så gör de ont. Men när du övervinner dem kan du upptäcka dina styrkor.

Du hittar styrkor i dig som du inte visste att du hade. Du lär dig att hantera dina känslor, hantera smärta, vårda hoppet och även att känna dig motiverad igen.

Alla dessa lärdomar finns i dig och ger dig ett större perspektiv. Det är då du börjar hantera dig bättre, både i goda och svåra tider. Du gör det för att du är klar över ditt syfte. Med andra ord vet du vad du vill ,och din personliga kompass är korrekt kalibrerad.

En kvinna som lyssnar på musik

Alla har styrkor som kan blomstra

Många människor tillbringar år i sin komfortzon. Inom den typ av stabilitet där allt är under kontroll, där allt är så förutsägbart att man tar det för givet. Då plötsligt dyker den första sprickan upp och strax efter faller din trygga omgivning sönder och kollapsar. Således blir du tvingad att hantera det, att reagera och inse att du är stark.

Att upptäcka dina styrkor gör att du blir medveten om att du är mer motståndskraftig än du först trott. Du är också mer kreativ, hoppfull och proaktiv.

Men även om en situation eller ett erfarenhetsmässigt krav en gång får dig att reagera på lämpligt sätt betyder det inte att samma sak kommer att hända igen. Med andra ord kanske du effektivt klarade av att hantera ett misstag du gjorde på jobbet, eller lyckades ta itu med något problem som uppstått i ditt romantiska förhållande, just idag.

Det är dock möjligt att din reaktion inte är den som passar bäst inför en annan komplicerad situation. Så vad betyder detta? Det betyder att du måste se till att dina styrkor fortsätter att blomstra när du äntligen har upptäckt dem.

För ju mer du använder dem desto mer kommer de att växa, och du kommer då att kunna använda dem på många fler områden i ditt liv. Om du är bra på att lösa en incident på jobbet bör du använda samma reaktionskapacitet i andra scenarier i ditt dagliga liv.

De tre komponenterna i styrkor: känna, tänka och agera

Du förändrar din verklighet när du upptäcker dina styrkor. Dock måste tre särskilda krafter vara kalibrerade för att detta ska ske. Med andra ord måste det finnas tre exceptionella processer som kan vägleda dig mot prestation; mot att avancera för att övervinna din rädsla och hantera svårigheter. Det handlar om känslor, tanke och handling.

Varje styrka börjar med en känsla, den typ som uppmanar dig att övervinna dig själv, att korsa den bro under vilken rädslan lurar. Att inse att förhoppningarna ligger framför dig. Styrka är också att se till att motivation och självförtroende ger dina tankar näring. Först då kan du agera utan rädsla och osäkerhet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • King, L. A., & Trent, J. (2013). Personality strengths. In H. Tennen, J. Suls, & I. B. Weiner (Eds.), Handbook of psychology: Personality and social psychology (p. 197–222). John Wiley & Sons Inc.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.