När jag vill gråta kan jag ej, sen börjar jag gråta för inget

När jag vill gråta kan jag ej, sen börjar jag gråta för inget

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Att gråta är en oändligt komplex handling. Faktum är att vetenskapen fortfarande inte kan ge oss ett fullständigt svar på varför människor gråter. Hos människor associeras gråtandet med starka emotionella tillstånd, oavsett om det rör sig om lycka eller ledsamhet. Man kan även komma att gråta för inget. Samma motivation verkar även gälla för vissa djur som gråter.

Att gråta är i grund och botten det första sättet som vi måste manifestera oss i världen på. Det är grunden till vår kommunikation under de första månaderna i livet. Ett sätt för oss att säga “Jag är här” och “Jag behöver andra”. Det uppstår innan språket och kommer även att genomsyra det.

“De tårar vi spiller är bittra, men de som vi har inom oss är ännu mer bittra.”

-Irländskt ordspråk-

Varje hälsosam människa vet hur det är att gråta. Ibland p.g.a. lidande som man inte har ord för. Andra gånger är det skrattet som omvandlas till tårar. Och andra gånger kommer man att gråta för inget.

När jag vill gråta men inte gör det

Att gråta är en symbol för att du har blivit drabbad och det är därför något som stöts bort, speciellt i miljöer där känslor undervärderas samt de som är för auktoritära. Det associeras med kvinnlighet och kan därför ibland ses ned på. Men även den största machokrigare började livet med att gråta. Och om en person inte tillåter sig själv att gråta under livet så är detta ett tecken på att man har undertryckta känslor, och inte att personen inte känner för att gråta som alla andra.

Man som kan gråta

Det finns gånger när vi känner att vi är fyllda med tårar, men det finns samtidigt en kraft som vi inte kan identifiera som kämpar för att stoppa dessa tårar och motverkar att de faller längs med våra kinder. I många av dessa fall känner vi oss överväldigade. Det är som en himmel täckt av mörka moln, men vi vet inte varför det är på detta sätt. Andra gånger har kraften som stoppar våra tårar att göra med rädslan som förs fram av våra egna känslor. Rädslan att om du börjar gråta så kommer du inte kunna sluta.

Titeln parafraserar en dikt av Ruben Dario: “Ungdomen, gudomlig skatt, du lämnar oss redan för att aldrig komma tillbaka! När jag vill gråta så kan jag inte det. Och ibland gör jag det utan anledning…” Det är så vi känner oss under de tillfällen i livet när vi behöver styrka för att gå framåt, men en tår säger till oss att pausa för ett slag.

Och ibland gråter du utan att veta varför…

Du gör så för att du inte är intresserad av att investera den nödvändiga tiden som krävs för att låta lidandet du har inom dig komma till ytan på ett hälsosamt sätt. Vi pratar om ett lidande som hittas under alla de uppgifter du skriver in i din agenda. Ett som manifesteras i var och en av dem. För den har inte en speciell tid utsatt som låter dig läka.

Du gråter inte för vadsomhelst. Istället gråter du kanske när du hör nationalsången eller när du stannar till för att titta på en annons som hade känts löjlig för dig i ett annat emotionellt tillstånd.

Kvinna och droppar

Det som driver dig till tårar är kanske en melodi, en viss litteratur eller till och med hur en hund går. I situationer där det finns ett olöst lidande så kan allting utlösa den där första tåren då du gråter trots att du inte vill det.

Man kan även börja gråta för inget när man går igenom stora förändringar. Varje förändring implicerar att man säger adjö till en annan era, tillfällen som aldrig kommer komma tillbaka. Även om dessa tillfällen var dåliga så betydde de trots det mycket i våra liv. När vi går igenom förändringar blir vi väldigt känsliga för allt och vi tenderar att gråta för inget, utan att ha någon riktig motivering för att göra det.

Låt oss gråta för inget!

Det är alltid en hälsosam handling att gråta. Först och främst för att det tar bort trycket i din inre värld. Detta är bra eftersom det frigör en inre kraft. När du gråter dränerar du denna kraft, vilket skapar en känsla av frihet och lättnad. Att gråta kommer oftast med en emotionell lättnad och en känsla av välmående.

Hjärta på löv

Emotionella tårar har en annan sammansättning än de så kallade “basala tårarna”. De senare produceras när ögat måste smörjas, eller när det känner sig irriterat (exempelvis när man skär lök). Forskarna har upptäckt att emotionella tårar har mer protein samt fler hormoner associerade med stress. Därför har idén att gråt är en frigörande handling även en vetenskaplig grund.

Att gråta är även ett språk, en form av kommunikation. Det uppstår när orden helt enkelt inte är tillräckliga för att definiera en känsla. Som när du uppnår något och det är en avgörande faktor i ditt liv. Eller när du bevittnar något som rör dig. Därför sägs det att gråt är något väldigt komplext eftersom det associeras med djupa känslor. Det finns dock inte någon teori som förklarar detta i sin helhet.

De som skryter över att inte gråta lider av något som kan kallas emotionell analfabetism. Psykoanalytikern Jean Allouch pratar om en period kallad “torr sorg”. Han postulerar att folk nuförtiden inte vill gråta, även om de har motiv för att göra det. Han föreslår vidare att denna begränsning kan vara grunden för många typer av depressioner. Att gråta för inget är inte ett tecken på svaghet, utan på spontanitet. Därför kan du utan problem säga: Låt oss gråta för inget!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.