Sexsomni: Sömnsex

Sexsomni leder till att människor ägnar sig åt sexuellt beteende medan de sover, kränker sina sängpartners eller till och med skadar sig själva. Ta reda på mer i den här artikeln.
Sexsomni: Sömnsex
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 15 juni, 2024

Det mänskliga sinnet är fascinerande och komplext. Faktum är att många av förändringarna i normala kognitiva och motoriska processer är minst sagt överraskande. Så är fallet med sexsomni, även känt som sömnsex. Detta är en störning som ofta skildras i fiktiva filmer och tv-serier. Det är dock ett verkligt tillstånd som har stora återverkningar för drabbade.

Du kanske har hört talas om andra fenomen som uppstår när du sover, som nattskräck, sömngång och sömnförlamning. Även om de skiljer sig åt i sina egenskaper och manifestationer, klassificerar man dessa i samma diagnostiska kategori som sexsomni. Men det senare är mindre vanligt. Dessutom är kunskapen om tillståndet begränsat, både hos den allmänna befolkningen och läkare.

I den här artikeln kommer vi att förklara vad sexsomni består av, varför det uppstår och vad man kan göra åt det.

Sexsomni eller sömnsex

Människor som lider av detta tillstånd uppvisar olämpliga och omedvetna sexuella beteenden under djupsömnstadiet. Efter att ha somnat utför de omedvetet eller försöker utföra sexuella beteenden. När de vaknar minns de ingenting av det. Det är så sexsomni definieras av den internationella klassificeringen av sömnstörningar (ICSD).

Sexsomni leder till onani eller försök till samlag, antingen med en partner som sover i samma säng eller en annan person som kan vara i ett annat rum. Detta beteende är dock inte planerat eller avsiktligt. Faktum är att det skiljer sig kvalitativt från hur de drabbade vanligtvis agerar när de är vakna. De kan till exempel uppvisa hårdare eller till och med våldsammare attityder.

På klinisk nivå ingår sexsomni som en av subtyperna inom parasomni. Dessa är onormala beteenden kopplade till sömn. I Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-V) omtalas detta tillstånd som sömnrelaterat sexuellt beteende och ingår i tillståndet sömngång.


Du kanske också är intresserad av att läsa Sömngång och stress är nära relaterade


Symptomen på sexsomni

Egenskaperna för detta tillstånd belyses i en artikel publicerad i tidskriften Neurología:

 • När de drabbade vaknar upp och får reda på vad som hänt, känner de vanligtvis skam och ånger.
 • De upplever sexuell upphetsning som åtföljs av autonom aktivering. Till exempel erektioner, vaginal smörjning och till och med orgasmer.
 • Beteendet är olämpligt och ovanligt. Det betyder att det är icke-karakteristiskt för de drabbade och skiljer sig från deras vanliga sätt att agera.
 • De är omedvetna om sina handlingar och upplever total minnesförlust angående episoden. Även om det är möjligt att de kan vakna någon gång under upplevelsen, förblir de vanligtvis sovande.
 • Den motoriska aktiveringen som sker ger upphov till ofrivilliga sexuella beteenden. Till exempel hårdhänt onani, beröring av en partner, försök till samlag eller andra sexuella handlingar, eller högljudda stön och vokaliseringar med sexuellt innehåll.
Par under lakanen
Efter en episod av sexsomni kommer den drabbade kanske inte ihåg vad som hände.

Orsaker till sexsomni

Denna störning är sällsynt. Följaktligen finns det inte mycket medicinsk information och klinisk litteratur om ämnet. Det kan delvis bero på den ovilja som drabbade känner när det kommer till att prata om sina upplevelser och söka professionell hjälp. Faktum är att de i många fall är omedvetna om vad som händer med dem eftersom deras partner inte tar upp ämnet.

Enligt Instituto del Sueño i Madrid i Spanien (Sömninstitutet), drabbar denna parasomni ungefär två procent av världens befolkning. Ny forskning tyder dock på att det kan vara ännu vanligare. Faktum är att en studie publicerad i Sleep Medicine tyder på att sexsomni representerar cirka 19,4 procent av alla NREM-parasomnier.

Trots detta är forskningen om sjukdomen knapphändig och dess orsaker är inte helt klarlagda. Men man tror att genetiska och ärftliga aspekter spelar en roll. Och enligt ovannämnda forskning från Instituto del Sueño finns det flera riskfaktorer förknippade med sexsomni. Bland dem finns:

 • Ångest, stress och trötthet
 • Sömnbrist
 • Att vara en man (Det är vanligare hos män än hos kvinnor)
 • Alkoholanvändning
 • Relationsproblem
 • Andra samtidiga psykiska störningar
 • Andra komorbida parasomnier. Till exempel sömngång, apnéer eller Willis-Ekboms sjukdom.


Behandling

Denna parasomni har allvarliga negativa återverkningar för de drabbade och deras anhöriga. Därför är det viktigt att söka professionell hjälp och påbörja behandling.

I regel ställs en diagnos efter att man har analyserat den drabbades sjukdomshistoria. Specialisten kommer också att bekräfta symptomen med släktingar och vänner och utföra polysomnografi.

Denne kan också ordinera vissa läkemedel, såsom klonazepam och andra hypnotika, för att minska frekvensen av episoder. Detta bekräftades i en recension publicerad i Sleep 2007. Men det är också viktigt för de drabbade att anpassa sin sömnhygien för att förebygga fragmenterad eller otillräcklig vila.

Dessutom är det till hjälp att intervenera i andra samtidiga tillstånd. Detta faktum bekräftades i en studie publicerad i Sleep Science 2016.

Man som vaknar efter en episod av sexsomni
Sexsomni leder till känslor av skam och skuld.

Slutsatser

Sexsomni är sällsynt, men det har en enorm inverkan på de drabbades liv. Det kan faktiskt orsaka känslor av förvirring, skam och skuld, leda till äktenskapsproblem och ångest i ett förhållande och kan till och med leda till rättsliga förfaranden.

Därför är det viktigt att inte ignorera detta tillstånd och att alltid söka professionellt stöd. Med lämplig behandling är det möjligt att minimera uppkomsten av episoder eller få dem att avta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.