Vad är Dr. Stephen Porges polyvagalteori?

Porges hävdar att människan har ett undermedvetet skanningssystem som tolkar signaler utan att man ens inser det.
Vad är Dr. Stephen Porges polyvagalteori?
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Du är antagligen inte medveten om många av de undermedvetna processer som händer i din kropp och ditt sinne. Dr. Stephen Porges polyvagalteori försöker förklara en av dessa intuitiva processer.

Du har antagligen genomlevt ögonblick då du upplevde att du befann dig i fara utan att det fanns någon uppenbar anledning till det. Du kände dig hotad men ingen omkring dig upplevde något liknande.

Varje dag läser du olika typer av sociala tecken. Då du interagerar med andra personer snappar du upp deras ansiktsuttryck, kroppsspråk och röstläge.

Din kropp och hjärna tolkar dessa tecken, men de formar även din självbild.

Den information som din kropp hanterar genom dessa signaler säger till dig vem du kan lita på och vem du inte kan lita på. Du tolkar vem eller vad som kan vara ett tecken och svarar därefter.

Kvinna med ryggen mot sin man.

Neuroperception och Dr. Stephen Porges polyvagalteori

Dr. Stephen Porges polyvagalteori beskriver den process som uppstår då neurala kretsar läser tecken på faror i din omgivning som “neuroception”.

Neuroperception är vad som gör att du ofrivilligt utforskar personer och din omgivning för att avgöra om det har att göra med ett hot.

Detta är en helt omedveten process som uppstår i det autonoma nervsystemet. Precis som du andas utan att anstränga dig så upplever du dessa tecken omkring dig automatiskt.

Att skanna din omgivning

Denna ofrivilliga skanning efter potentiella faror uppstår vid födseln. Den är extremt viktig för din överlevnad. Din kropp är designad för att observera, processa och svara på det som pågår omkring dig.

Bebisar reagerar då de känner att de befinner sig i fara, säkerhet eller då de befinner sig nära föräldrarna. Det händer då du föds och du spenderar resten av livet med att skanna och utvärdera dessa tecken på fara eller säkerhet.

Tre nivåer av svarsutveckling

Med den polyvagala teorin så beskrev Porges tre utvecklingsstadier. Teorin menar att interaktionen mellan det sympatiska och parasympatiska nervsystemet inte är en fråga om balans.

Porges ansåg att det finns en hierarki av svar som utgör en del av det autonoma nervsystemet. Han hävdar att responsen förekommer i tre steg:

  • Immobilisering. Det här är det mest grundläggande steget. Immobiliseringen svarar mot tecken på fara som involverar vagusnerven. Den dorsala delen av nerven svarar mot tecken på extrem fara och gör dig totalt immobiliserad. Det är som om ditt parasympatiska nervsystem aktiverades på full hastighet och kroppens svar tvingar dig att stanna till.
  • Mobilisering. Denna respons kommer från det sympatiska nervsystemet, som hjälper dig att mobilisera dig under farliga situationer. Det är ett sätt att kämpa mot hot.
  • Socialt åtagande. Det här är det sista steget och den sista responsen som människan utvecklar i hierarkin. Den svarar mot den ventrala sidan av den lägre nerven som är en del av den nerv som svarar mot känslor av säkerhet och sociala band. Socialt åtagande är en process som gör att du känner dig förankrad i känslor av säkerhet och frid.
Hjärna med kugghjul.

Traumats påverkan

För folk som har upplevt trauman, speciellt då immobiliseringen var en viktig del av händelsen, så kan din förmåga att skanna din miljö för tecken på faror bli allvarligt påverkad.

En av funktionerna i systemet, enligt den polyvagala teorin, är att du inte kommer hamna i en sårbar ställning igen. Kroppen reagerar för att undvika det.

Som ett resultat så kan du bli betydligt känsligare för tecknen omkring dig och du upplever att det förekommer hot där de egentligen inte finns.

Många mindre tecken kan därför tolkas som hotande av en person som har genomlevt ett trauma.

Ett förändrat ansiktsuttryck, ett annat röstläge eller ett visst kroppsspråk kan ge upphov till ett omedvetet defensivt svar.

Vagusnerven och Dr. Stephen Porges polyvagalteori

Din vagusnerv spelar en roll inom många delar av kroppen. Den påverkar de kraniala nerverna som reglerar sociala åtaganden med hjälp av bl.a. ansiktsuttryck.

Människor längtar efter säkerhet och litar på sina interaktioner med andra. Vi lär oss kvickt att tolka de tecken som säger till oss att vi inte är säkra.

Det kommer då bli enklare för dig att etablera hälsosamma band med andra människor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Clarke, Jodi (2019) Polyvagal Theory and How It Relates to Social Cues. How the Body and Brain Are Impacted by Your Environment. Verywell Mind

  • Porges S. W. (2009). The polyvagal theory: new insights into adaptive reactions of the autonomic nervous system. Cleveland Clinic journal of medicine, 76 Suppl 2(Suppl 2), S86–S90. doi:10.3949/ccjm.76.s2.17

  • Maercker, A., & Hecker, T. (2016). Broadening perspectives on trauma and recovery: a socio-interpersonal view of PTSD. European journal of psychotraumatology, 7, 29303. doi:10.3402/ejpt.v7.29303


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.