Stärk din vagusnerv och förbättra din generella hälsa

Stärk din vagusnerv och förbättra din generella hälsa
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Senaste uppdateringen: 30 april, 2023

Din vagusnerv är den längsta och mest komplexa nerven i hela kroppen. Den kopplar samman hjärnan med flera viktiga organ, såsom tarmarna, magen, hjärtat och lungorna.

Vagusnerven är också del av det parasympatiska nervsystemet och påverkar andningen, matsmältningen och hjärtrytmen. Den influerar dessutom den mentala hälsan. Därför kan en optimering av vagusnerven förbättra din generella hälsa och stärka ditt försvar mot stress.

En ökning av toningen hos vagusnerven aktiverar det parasympatiska nervsystemet. En stark vagusnerv innebär att kroppen kan slappna av på kortare tid efter att ha varit stressad.

Faktum är att forskare år 2010 upptäckte en loop av positiv feedback mellan en starkare vagusnerv, positiva känslor och god fysisk hälsa. Med andra ord: ju mer du stärker din vagusnerv, desto bättre blir din fysiska och mentala hälsa och vice versa.

Vagusnervens roll för avslappning

Vagusnerven har många olika funktioner. Några av de viktigaste är relaterade till dess roll som den viktigaste komponenten i det autonoma nervsystemet. Det här systemet kontrollerar ofrivilliga kroppsfunktioner såsom hjärtrytm, matsmältning och andning. 

Det autonoma nervsystemet är uppdelat i två grenar: det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet förbereder kroppen för att hantera en uppfattad fara i en stressig och farlig situation.

Å andra sidan förbereder det parasympatiska nervsystemet kroppen för vila och avslappning. Detta avslappnade tillstånd borde vara vårt felsäkra läge. Detta är dock inte fallet för de flesta som lider av ångest och höga stressnivåer.

Vagusnerven går genom kroppen

Förutom att stimulera avslappning influerar din vagusnerv reducering av inflammation, minneskapacitet och homeostas. Det aktiverar även produktionen av viktiga signalsubstanser som GABA, noradrenalin och acetylkolin.

Tecken och symptom på dysfunktion i vagusnerven

Vår övergripande hälsa och funktionen av vagusnerven är nära relaterat till dess styrka. När vagusnerven fungerar som den ska är den starkt tonad, vilket är kopplat till god fysisk hälsa, mentalt välmående och motståndskraft mot stress.

När vagusnerven inte fungerar som den ska är den ofta försvagad. Ofta har människor som lätt blir stressade och har svårt att lugna ned sig en svag vagusnerv.

Då en av de många funktionerna hos vagusnerven är att fungera som strömbrytare för inflammationer innebär en svag vagusnerv risk för kronisk inflammation, en viktig faktor vid tillstånd som ADHD, ångest, depression, Alzheimers, hjärtsjukdomar, cancer och diabetes. Dessutom har en försvagad vagusnerv länkats till en lång lista av fysiska och mentala tillstånd.

Vagusnervens styrka påverkar många viktiga system. Här listar vi symptom och störningar som relateras till en försvagad vagusnerv:

 • Förstoppning
 • Depression
 • Diabetes
 • Ångestrelaterade störningar
 • Autoimmuna sjukdomar
 • Bipolär sjukdom
 • Svårigheter att svälja
 • Tendens att storkna när man äter
 • Matsmältningsproblem såsom gastropares
 • Heshet
 • Migrän
 • Övervikt
 • Reumatism
 • Plötsliga blodsockerfall
 • Hjärtsjukdomar inkluderande låg hjärtrytm
 • Alzheimers
 • Kronisk trötthet
 • Epilepsi

Nycklar till att stimulera din vagusnerv

Det finns många olika sätt att stimulera vagusnerven för att stärka den. Forskare föredrar att använda termen stimulans av vagusnerven. Faktum är att det som stimulerar vagusnerven faktiskt är det som stärker och tonar den, precis som motion tonar och stärker muskler.

En hälsosammare vagusnerv är mer receptiv. Om din vagusnerv är hälsosam hjälper den dig att återhämta dig snabbare från stress.

Smärta i nerver

Stimulera vagusnerven genom den psykosomatiska kopplingen

Här följer några övningar på psykosomatiska terapier som kan stimulera vagusnerven:

 • Sjung. Att sjunga för dig själv eller med andra kan enligt forskning stimulera vagusnerven. När du sjunger med andra synkroniseras hjärtslagen. Man tror att vagusnerven är ansvarig för detta.
 • Meditera. En studie visar att meditation automatiskt stärker vagusnerven. Dessutom har forskare upptäckt att Om-mantrat stärker vagusnerven och reducerar amygdalans aktivitet. Amgydalan är hjärnans centrum för rädsla.
 • Utöva yoga. Lagom motion av valfri typ kan stimulera vagusnerven. Yoga är dock den som står ut bland andra som den mest effektiva av alla. Flertalet studier visar att yoga ökar det parasympatiska nervsystemets aktivitet, vilket i sin tur stärker vagusnerven. Andra studier har visat hur yoga även ökar frisättningen av GABA – hjärnans avslappnande signalsubstans.
 • Akupunktur. Detta stärker din vagusnerv. Traditionell akupunktur, speciellt aurikulär akupunktur, stimulerar vagusnerven.
 • Reflexologi. Enligt forskning ökar fotreflexologi styrkan i din vagusnerv.

Andra sätt att stimulera din vagusnerv

Att bibehålla hälsosamma relationer är ett annat sätt att hålla vagusnerven hälsosam. Faktum är att vissa säger att människor med stark vagusnerv är mer altruistiska och har bättre relationer.

Detta beror delvis på faktumet att stimulering av vagusnerven främjar frisättningen av oxytocin. Detta är ett hormon som vanligtvis kallas en “sammankopplande molekyl” eftersom den gynnar förening. Oxytocin länkas till mänskliga drag som lojalitet, empati, tillit och mod.

Många studier visar att det finns en positiv feedback-loop mellan upplyftande socialt umgänge, positiva känslor och fysisk hälsa som satts igång av den stärkta vagusnerven.

Goda vänner stärker din vagusnerv

Därför är ett bra sätt att stimulera vagusnerven att träffa vänner som du kan få ett gott skratt med och som får dig att må bra. Skratt stärker relationer och ökar hjärtrytmens variation. Detta är ett pålitligt tecken på att din vagusnerv är hälsosam.

Till sist är det värt att nämna att vissa tillskott kan hjälpa dig att stimulera vagusnerven. Anledningen till detta är att de faktiskt kan förbättra dess funktion. Några exempel är ingefärsrot, probiotika (närmare bestämt Lactobacillus rhamnosus), essentiella fettsyror som Omega 3-familjens DHA och zink.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.