Fem studietekniker som faktiskt fungerar

Att förstå och komma ihåg information kan vara en utmaning för många. I den här artikeln tar vi upp några strategier som kan vara till hjälp.
Fem studietekniker som faktiskt fungerar
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Det finns studietekniker som fungerar för alla och många att välja bland, för alla lär sig inte på samma sätt. Det som fungerar för dig kommer inte nödvändigtvis att fungera för någon annan.

Vissa personer lär sig genom att titta på medan andra lär sig genom att föra anteckningar, läsa eller lyssna.

I den här artikeln kommer du upptäcka fem studietekniker som fungerar. Du kan till och med kombinera dem!

Markera de viktiga bitarna

En artikel av Universitetet för nationell distansutbildning i Spanien tar upp att man kan komma ihåg bättre de mer relevanta delarna genom att markera de viktiga bitarna.

Detta gör det enklare att hantera tid eftersom man under den andra läsningen kommer att fokusera sig på vad som man har läst.

Att markera text är ett sätt att hitta det viktigaste i en paragraf. Då du senare gör en andra läsning så kommer du tänka mer på de bitar du har markerat.

studietekniker som faktiskt fungerar för inlärning

Studietekniker som faktiskt fungerar: Läs ut högt

Den andra studietekniken som fungerar är att läsa ut högt. Att göra detta kommer hjälpa dig att fokusera din uppmärksamhet om du känner dig uttråkad med det du studerar.

Att läsa högt hjälper dig även att förstå vad du studerar och det kan vara till hjälp då du behöver memorera något.

Högläsning låter dig repetera det som du finner svårt att förstå, vilket gör det enklare att förklara det med ord. Detta är en väldigt effektiv studieteknik som ger bra resultat.

Att skriva ihop en sammanställning

Många personer studerar genom att skriva ihop sammanställningar rörande det som de studerar. De älskar att studera med hjälp av dessa sammanställningar.

Ibland kan det dock vara svårt för dem att veta vad som är viktigt och vad som inte är det. Därför kan vår tredje teknik var mindre framgångsrik än de första två.

Efter att du har uttryckt det som du studerar med dina egna ord så bör du ta dig tid till att markera viktiga delar av texten. Detta kommer göra sammanställningen mer koncis och enklare att studera.

Neuroner i hjärnan.

Skissa upp en översikt av ämnet

För vissa personer är det svårt att studera med hjälp av sammanställningar. De tror att det är ett steg som de kan skippa eftersom det fungerar bättre för dem att rita upp en sammanställning av ämnet.

Detta är bra för personer som lär sig bättre visuellt. Om detta är fallet för dig så kommer det bli lättare för dig att se vad som är viktigt och vad som inte är det.

Översikter kan hjälpa dig att förstå viktiga koncept på kort tid. Detta gör att du kan förklara vad du har lärt dig med dina egna ord. För att detta ska vara möjligt måste du läsa hela programmet.

För att skapa en bra översikt av ämnet bör du använda korta meningar, lösa koncept och en struktur som låter dig förstå sammanfattningen. Detta är en väldigt personlig teknik.

Studietekniker som faktiskt fungerar: använd mnemoniska enheter

Om du har upptäckt att det fungerar bäst för dig med dessa översikter men samtidigt känner att vissa koncept är svåra att lära sig så kan du använda mnemoniska enheter.

Texas Statewide Leadership for Autism har exempelvis en strategi för att skriva prov som kallas PIRATE. Den består av följande steg:

  • Förberedd dig för att lyckas
  • Inspektera instruktionerna
  • Läs, kom ihåg, reducera
  • Svara eller överge
  • Återgå
  • Uppskatta
  • Undersök

Denna sista studieteknik kan användas på många sätt och är jättebra för att komma ihåg listor, exempelvis då man går och handlar.

Test med matematik.

Vilken av dessa studietekniker som fungerar använder du?

Har du provat att kombinera dem? Försök att studera genom att använda en eller även alla av dessa tekniker eller lär dig vilka andra alternativ som finns tillgängliga om de inte fungerar för dig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Camarero Suárez, F. J., del Buey, M., de Asís, F., & Herrero Díez, F. J. (2000). Estilos y estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios. Psicothema, 12 (4).
  • Pérez, V. M. O., & Barberis, L. T. (2005). Análisis de los hábitos de estudio en una muestra de alumnos universitarios. Revista Iberoamericana de Educación36(7), 1-9.
  • RIFFO, BERNARDO, CARO, NATALIA, & SÁEZ, KATIA. (2018). CONCIENCIA LINGÜÍSTICA, LECTURA EN VOZ ALTA Y COMPRENSIÓN LECTORA. RLA. Revista de lingüística teórica y aplicada56(2), 175-198. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48832018000200175

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.