Sympatiska personer: vad gör dem som de är?

Vissa personer är omtyckta av alla. Det är på grund av deras attityder, färdigheter och vissa egenskaper. Vi berättar vilka karaktärsdrag som gör dem unika.
Sympatiska personer: vad gör dem som de är?
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 23 april, 2023

Man brukar som bekant säga att smaken är som baken. Faktum är att någon som verkar underbar, intelligent och rolig för vissa av oss kanske inte väcker någon typ av intresse hos andra. I själva verket kan personen till och med framkalla känslor av avsmak. Det finns dock de som utan ansträngning lyckas vinna över alla (åtminstone majoriteten) redan från första mötet. Vad är det med dessa sympatiska personer som gör dem så speciella?

Du känner säkert några sådana här personer. Alla har bara bra saker att säga om dem och de lyckas behålla de positiva första intrycken. Oavsett vilka sympatiska personer relaterar till och hur mycket de har gemensamt eller inte, vet de hur de ska få dem att känna sig bekväma, trygga och välkomna. Så vad exakt består denna gåva av?

Sympatiska personer är öppna och sällskapliga

Utan tvekan har sympatiska personer karisma och höga nivåer av social kompetens. De är öppna, extroverta och vet hur man hanterar både verbalt och icke-verbalt språk. Dessutom ler de ofta (och genuint), intar en avslappnad och informell hållning och visar intresse för vem de än pratar med.

Vi gillar alla att bli lyssnade på, och sympatiska personer är inte annorlunda. Ändå försöker de inte monopolisera konversationen eller tvinga sig på andra. Snarare lyssnar de aktivt och låter motparten uttrycka sig. De vet också hur man modulerar sin röst och utnyttjar fysisk kontakt för att skapa känslor av närhet och tillit.

kvinnor pratar

De är glada, optimistiska och positiva

Dessa är utan tvekan några av deras mest utmärkande egenskaper. Ja, sympatiska personer sprider sin glädje och goda humor till alla. De klagar eller kritiserar inte. Tvärtom fokuserar de naturligt på de positiva aspekterna av varje situation och är flexibla och optimistiska.

Med denna attityd lyckas de väcka positiva känslor hos personerna som de interagerar med. Det slutar med att de förknippar deras sällskap med lugn, lycka och komfort.

De gillar alla också

Deras optimistiska attityd gör att de ser den goda sidan av varje person. Det betyder att de är toleranta, empatiska och öppna. Hos varje individ de träffar hittar de något positivt och de fokuserar på det när de bedömer dem.

Kort sagt, alla gillar dem. Men samtidigt tenderar de också att känna sympati för de flesta personer. Kanske är det denna attityd som gör det lättare för dem att ansluta till andra. När allt kommer omkring gillar vi alla att känna att den vi pratar med förstår oss.

De har självkänsla och ödmjukhet

Självförtroende är en av de mest attraktiva egenskaperna. De som känner sig och verkar trygga tenderar att väcka mer sympati hos andra. Med det sagt måste det vara sund och genuin självkänsla. Om vi bara pratar om ett artificiellt uppblåst ego, som gör att personen mest pratar om sig själv eller försöker framstå som bättre än alla andra, har det motsatt effekt.

Sympatiska personer är självsäkra och värdiga. De är också enkla och ödmjuka. De tar emot komplimanger med glädje och tacksamhet men blir inte malliga och försöker trycka ner andra.

De är autentiska och äkta

Den sista touchen av magi är deras äkthet. När allt kommer omkring har vi alla mött personer som är vänliga, leende och till synes trevliga, men som ger oss en viss känsla av osäkerhet och skapar misstänksamhet. Vi kan vanligtvis uppfatta om deras avsikter och attityder är äkta eller falska.

Men det som gör sympatiska personer så annorlunda är deras spontanitet och förmåga att visa sig som de är utan att försöka låtsas eller gömma sig bakom en mask av perfektion. De öppnar sig verkligen för världen, och världen tackar dem för det.

Kollegor som pratar

Sympatiska personer är födda och skapade

Det finns många psykologer som betonar hur skadligt det är att försöka behaga alla. De hävdar att det förvränger vår identitet. Samtidigt råder det ingen tvekan om att kontakt med andra gör våra liv enklare och förbättrar vår känsla av tillfredsställelse och välbefinnande.

Sociala relationer är fördelaktiga för vår fysiska och känslomässiga hälsa och vi måste odla dem. Med detta sagt, vad kan du göra om du inte är en av de personer som alla gillar?

Visst, några av dem som besitter denna typ av karisma och dess tillhörande egenskaper kommer att ha varit så här sedan barndomen. Detta betyder dock inte att vi andra inte kan utveckla dem lika bra. Det är verkligen upp till dig att anta en mer öppen, optimistisk och tolerant attityd, förbättra dina sociala färdigheter och öka din självkänsla. Du kan till och med be om professionell hjälp om du vill. Hur du än gör det kommer du att upptäcka att dina relationer med andra kommer att öka i kvalitet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Carnegie, D., & Cole, B. (2011). How to win friends and influence people in the digital age. Simon and Schuster.
  • Pease, A. (2010). Comunicación no verbal. El Lenguaje del Cuerpo. Barcelona, España: Amat.
  • Umberson, D., & Karas Montez, J. (2010). Social relationships and health: A flashpoint for health policy. Journal of health and social behavior51(1_suppl), S54-S66.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.