Effekter och symptom på atypisk depression

Det är svårt att ställa diagnosen atypisk depression. Många som lider av atypisk depression vet inte om det eftersom de ibland känner sig glada. Det tar dock inte lång tid förrän molnen börjar hopa sig.
Effekter och symptom på atypisk depression
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Trots namnet så är det ganska vanligt med symptom på atypisk depression. Det påminner om klinisk depression, men de patienter som lider av denna störning har mindre vanliga symptom.

De kan exempelvis svara positivt på sin omgivning och ha god aptit, men de känner sig tunga i armar och ben.

Psykologerna använde denna kliniska term för första gången på 50-talet. De använde detta begrepp för att löst beskriva patienter med depression som inte svarade på vanliga antidepressiva medel.

Det krävdes vidare analys och forskning för att hitta de gemensamma faktorerna mellan dessa personer och förstå vad de hade att göra med.

Det första som de märkte var att dessa patienter hade smärta i armar och ben. De berättade att det var svårt för dem att röra sig eftersom lemmarna kändes tunga.

Psykologerna märkte också att de uppvisade atypiska tecken och symptom på klinisk depression, som hypersomni och överätande.

De såg dessutom att patienternas symptom förvärrades under dagen. Under morgonen kunde de svara på komplimanger, njuta av andras sällskap och reagera positivt på vissa stimulin.

Under eftermiddagen förändrades dock detta. Efter att de hade samlat på sig data och hittat dessa gemensamma symptom började forskarna kalla detta tillstånd för “atypisk depression”.

Det blev därefter betydligt enklare att skapa nya läkemedel speciellt för detta tillstånd. Många läkare tror också att den atypiska depressionen utgör nära 20% av alla fall med depression.

Det är därför viktigt att man utvecklar ett psykologiskt och medicinskt tillvägagångssätt som är anpassat till denna sjukdom. Låt oss gå in lite djupare på detta.

Kvinna som sitter mot en vägg.

Egenskaper och symptom på atypisk depression

En studie av Jonathan R.T. Davidson vid University of California visar att de vanligaste symptomen på atypisk depression antingen är biologiska eller vegetativa.

Andra studier har kommit till liknande slutsatser. Patienter med symptom på atypisk depression klagar främst på fysiska smärtor. De är ofta utmattade och känner att deras kroppar håller på att ge vika.

Detta är en av anledningarna till varför det är så svårt att ställa en diagnos gällande detta tillstånd.

Du kanske tror att du har arbetat för mycket, att du är för trött eller att du inte äter tillräckligt bra eller får tillräckligt med träning. DSM-5 beskriver dock den atypiska depressionen som ihållande.

Det innebär att om du inte får hjälp så kommer din mentala hälsa att förvärras.

Vilka är de vanligaste egenskaperna hos detta psykologiska tillstånd? Låt oss ta en titt.

Ditt humör svarar på positiva stimuli

Ett kännetecken på klinisk depression (eller dystymi) är oförmågan att reagera på positiva situationer eller stimulin.

En individ med klinisk depression har stora svårigheter med att uppleva någon form av glädje.

Individer med atypisk depression upplever tillstånd då de känner sig positiva då de ser någon de älskar eller får höra att de gjort något bra.

Symptom på atypisk depression: Ångest, nervositet, rastlöshet och misstro

Atypisk depression har också en hög komorbiditet med andra tillstånd, som i fallet med ångest och bipolär störning. De vanligaste symptomen är därför nervositet, överkänslighet, att konstant känna att något går fel, etc.

Patienter med atypisk depression har svårt att bibehålla lyckliga och stabila relationer. De har svårt för att lita på andra personer, de är väldigt känsliga för kritik och är rädda för att bli övergivna.

Blyparalys

Blyparalys refererar till den tunga känslan i extremiteterna som vi nämnde i början på denna artikel. Patienter med blyparalys känner en intensiv trötthet och även smärta i armar och ben, vilket hämmar deras rörlighet.

Hypersomni

Att sova för mycket är ett annat tecken på atypisk depression. Du sover mycket, tar långa tupplurar, går upp sent på morgonen och har svårt med att få saker gjorda på jobbet.

Det spelar ingen roll hur mycket du sover, du känner dig permanent trött. Att vila ger dig inte ny energi.

Kvinna med symptom på atypisk depression.

Stor aptit

Ångest och nervositet leder ofta till att man konstant överäter. Man är hungrig hela tiden och äter tvångsmässigt.

Vad finns det för behandlingar för symptom på atypisk depression?

Enligt Cristancho, O’Reardon och Thase (2012) tenderar atypisk depression att vara kroniskt och mer vanlig hos kvinnor och äldre.

Det är samtidigt den vanligaste typen av depression som läkarna behandlar utanför sjukhuset. Om du har atypisk depression och inte får behandling så kan konsekvenserna bli ganska allvarliga.

Det stämmer framförallt om det förekommer komorbiditet med andra tillstånd, som ångest och bipolär störning.

Det bästa tillvägagångssättet för att behandla det beror på varje patients situation. Många kvinnor med atypisk depression behöver även hjälp med att behandla problem som bulimi.

Med bra psykologisk terapi och rätt medicin kan man dock se stora förbättringar.

  • Kognitivt beteendeterapi låter patienten bearbeta sina tankemönster och beteenden för att förbättra sin dagliga sociala kompetens.
  • Det finns också en behandling med en typ av antidepressiva medel som kallas MAOIs som har visat sig vara effektiva för patienter med atypisk depression.

Det är också viktigt att nämna ytterligare en detalj rörande atypisk depression. Denna störning är betydligt vanligare än vad du tror och folk tenderar att drabbas i början på 20-årsåldern.

Om man upptäcker det tidigt så kommer patienterna att få bättre kontroll över sina liv.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.