Sårbarhet är ett tecken på psykologiskt mod

Att låta dig själv vara sårbar är ett tecken på mod. Du är stark då du släpper ut dina känslor i världen.
Sårbarhet är ett tecken på psykologiskt mod
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Genom att vara sårbar så tar du inte bara över ditt emotionella universum, utan du knyter även autentiska band med din omgivning och visar tecken på psykologiskt mod.

Till skillnad från vad samhället kanske har fått dig att tro så är sårbarhet en psykologisk dygd. Det är en annan del av din verklighet som människa och som måste accepteras.

Det krävs styrka för att vara sårbar. I en värld där folk värdesätter självförtroende och tuffhet så kommer de som vågar släppa rustningen att vara de modiga. Sårbarhet är inte ett tecken på svaghet.

Det är värt att man är medveten om att sårbarhet inte innebär brist på mod, utan är en annan sida av den mänskliga karaktären. Det är en del av din natur som gör dig känslig för dina behov.

Den låter dig också vara empatisk med andras smärta och emotionella verkligheter.

“Jag är bara så tacksam för att känna denna sårbarhet betyder att jag lever.”
-Brené Brown-

Fjäder i hand.

Du är inte en hjälte, du är en person: sårbarhetens kraft

Mario Benedetti sade en gång att perfektion är en polerad samling av fel. Låt oss dock erkänna en sak: folk har svårt att acceptera sina misstag och förändringar.

Samhället har antagligen sagt till dig att visa upp dig som framgångsrik och på gott humör då du egentligen är ledsen eller känner ångest.

Med ett kulturellt synsätt så har den emotionella och även fysiska sårbarheten alltid haft en negativ konnotation.

Den som tar ett steg bort från perfektion, styrka och bestämdhet och istället accepterar tvivel och misstag mår ofta dåligt eftersom de inte efterlever det som samhället förväntar sig.

Det är samtidigt intressant att sårbarheten är något nödvändigt och konstruktivt inom litteraturen, filosofin och den existentiella filosofin.

Böcker som Robert D. Stolorows World, Affectivity, Trauma påminner oss om att denna typ av “dimension” bara är ett annat område av vår existens. I slutändan så är du människa: känslig och dödlig.

Tecken på psykologiskt mod: balansen mellan sårbarhet och styrka

Det är fantastiskt att visa upp sina förmågor inom vissa aktiviteter eller utmaningar; det är fantastiskt att låta andra se hur bra du är på något. Men att erkänna att du ibland inte kan göra allt är också acceptabelt.

Faktum är att det måste vara det, för det är så verkligheten ser ut.

Att ta ansvar för dina misstag, visa din smärta eller ledsamhet inom vissa omständighet kan göra att du känner dig överväldigad, eller då du säger till andra att du går igenom en jobbig tid och behöver lite tid för dig själv.

Detta är också beundransvärt. Det är inget fel med det och det gör dig inte mindre värd, för du accepterar att din styrka och sårbarhet båda är delar av dig som individ.

Tuffheten är inte en psykologisk dygd, men det är sårbarheten

Att verka tuff och ofelbar gör inte alltid att du når toppen, iallafall inte när det gäller lycka, välmående, respekt och mänskliga interaktioner. Faktum är att detta inte ens anses vara bra på arbetsplatsen.

Nuförtiden kan du lyckas bra inom arbetet om du är känslig, empatisk och sårbar, eftersom det då blir lättare att komma överens och hela miljön blir mer mänsklig.

Foto av kvinna, gråskala.

Tecken på psykologiskt mod: Du är perfekt då du låter dig själv vara sårbar

Brené Brown är professor vid University of Houston och hon påpekade att kärleken, glädjen, modet, empatin och kreativiteten föds i sårbarheten. Varför skulle det då vara något fel med att vara sårbar?

Det är ganska trist då en person aldrig låter sig själv vara sårbar.

Faktum är att det är ännu mer trist då en person aldrig vågar öppna upp sig för en annan för att kommunicera känslor och känna den andra personens smärta eller glädje.

Det är olyckligt att vissa personer är besatta över att visa världen att de är kompetenta, tuffa och oflexibla, och att de inte gör misstag.

Mod innebär att du visar upp dina ljus och skuggor, dina styrkor och svagheter. Mod är att kunna falla då du inte längre kan fortsätta och att sedan resa dig då det är dags.

Sårbarhetens kraft gör dig mänsklig. Den gör dig perfekt genom att du accepterar dig själv och andra för de som ni är. Inget är lika bekvämt som detta.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Brown, Brene (2012). Daring Greatly: How the Courage to be Vulnerable Transforms the Way We Live, Love, Parent, and Lead.  Gotham Books.
  • Stolorow, RD (2011). Mundo, afectividad, trauma: Heidegger y psicoanálisis post-cartesiano . Nueva York: Routledge

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.