Teorin med skogstestet och psykoanalysen

Psykoanalys har olika metoder. Bland dess rader kan vi hitta experiment som kan hjälpa oss att upptäcka oss själva. Lär dig om "Skogen" och hur den kan hjälpa dig.
Teorin med skogstestet och psykoanalysen
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 01 november, 2023

Hinder och irritationsmoment som förstör vår lycka, djupgående rädslor och värderingar som styr våra val såväl som beteenden… Skogstestet försöker klargöra och tolka många av dessa problem baserat på den relationella psykoanalysen. Enligt teorin med skogstestet beror det psykologiska lidandet på underliggande problem som vi måste föra fram i ljuset för att kunna återhämta oss och fortsätta framåt.

Om du inte har hört talas om detta test förut vill vi först och främst klargöra att det inte är ett konventionellt test, eftersom det inte har en tillräcklig vetenskaplig grund för att ingå i en vanlig klinisk behandling. Det innebär dock inte att det inte har en relevans inom det teoretiska ramverk som det har skapats.

Skogstestet kan visa varje patients rädslor, hinder samt personens djupaste intressen.

Relationell psykoanalys

Den relationella psykoanalysen är ett sätt att utföra en modern typ av psykoterapi, och det främsta målet är att förbättra personens emotionella välmående. För att lyckas med detta måste man hantera de hinder och blockeringar som får oss att må dåligt.

Vad den relationella psykoterapeuten vill göra är att “återuppbygga” patienten. Terapeuten guidar patienten så att denne kan interagera med och relatera till sin miljö på ett hälsosammare sätt. Terapeuten kommer också träna patienten till att observera världen från varje vinkel. Dessutom kommer terapeuten att hjälpa patienten att besöka de mörka områdena i dennes sinne som denne aldrig förr har vågat närma sig. Skogstestet är dessutom en bra början för att börja lära känna patientens underliggande karaktärsdrag.

Skogsväg och träd.

Vad utvärderar teorin med skogstestet och varifrån kommer det?

Skogstestet är inte till för att utvärdera en förmåga, utan har som mål att titta in i en persons emotionella värld. På vår sajt har vi redan flera gånger pratat om så kallade projektiva tester. Ett sådant exempel är trädtestet eller familjetestet. Detta är helt enkelt psykologiska instrument som kompletterar en utvärdering.

De kan å andra sidan aldrig utgöra en evaluering som sådan, utan det behövs andra strategier, såsom intervjuer, observation och andra psykologiska tester som är bevisat pålitliga. Allt detta för att uppnå en lämplig diagnos eller en startpunkt för processen. Inom den relationella psykoanalysen används detta test av följande anledningar:

 • Det visar patientens emotionella tillstånd.
 • Det låter oss skönja olösta konflikter från barndomen och hur det förgångna påverkar nuet.
 • Man kan se förbättringsstrategier.
 • Man får se viktiga personer i personens liv.
 • Det visar personens rädslor.
 • Man får se personens önskningar och förväntningar.

Teorin med skogstestet som verktyg inom psykoanalysen

Skogen är en väldigt mystisk och emotionell komponent inom många kulturer. Carl Gustav Jung förklarade detta i sin bok The Archetypes and The Collective Unconscious. Han visade att man kan få reda på dolda faror och rädslor inom våra liv.

Inom psykoanalysen anses skogen vara en reflektion av det undermedvetna. Det är alltså en symbolisk relation som ibland manifesterar sig i våra drömmar, där många av våra fobier finns. Det kan röra sig om rädsla för mörkret, att falla ner i ett hål eller rädsla för insekter eller vilda djur.

“Det klaraste sättet att nå universum är genom en vild skog.”

John Muir

Hur tillämpar man teorin med skogstestet?

Skogstestet börjar med en visualisering. Terapeuten guidar patienten under varje fråga och poängterar sedan de slutsatser som kommer från svaren. Det är ett enkelt test. Allt man behöver är nämligen en bekväm och säker miljö så att personen naturligt ska kunna genomgå denna inre resa.

Det första steget består av att man ber patienten visualisera en skog. Det är en lugn och tyst miljö med träd där patienten går för sig själv. Därefter ställer man personen följande frågor?

 • Står träden glest? Är det en djup och snårig skog eller finns där en viss ordning?
 • Verkar det enkelt att gå i skogen eller måste man komma över många hinder?
 • Är det dag eller natt?
 • Är det en frisk skog eller är den nedbränd? Håller den på att dö?
 • När du går i skogen hittar du plötsligt en nyckel. Vad kommer du göra med den?
 • Fortsätt gå och du träffar på ett djur. Vad är det för djur? Är det ett hotfullt djur? Är du rädd för att gå fram och klappa djuret? Du kommer sedan fram till en stuga. Du knackar på dörren och någon öppnar. Vem är det?
 • Visualisera sedan att du går in i stugan. Du är inne och allt har plötsligt försvunnit. Allt är alltså blankt under några sekunder. Vad är detta för plats? Berätta vad du ser och hur du känner dig.

Slutsats

Skogstestets frågor kan ge upphov till en väldigt avslöjande och djup inre resa. Om patienten utför övningen på rätt sätt kommer därmed analytikern att få ta del av väldigt användbar information.

Vi kan få insikt i personens emotionella tillstånd baserat på skogens form och tillstånd (om den är nedbrunnen, om det är natt etc.). Vi kommer att kunna se de dolda rädslorna, de viktigaste personerna i hans eller hennes liv och de viktigaste händelserna. Då teorin med skogstestet kombineras med intervjuer och andra tester kommer de relationella psykoanalytikerna att kunna utföra en lämplig och insiktsfull analys.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.