Hur mycket kan vi tolerera någon annans offerroll?

Hur mycket kan vi tolerera någon annans offerroll?
Cristina Roda Rivera

Skriven och verifierad av psykologen Cristina Roda Rivera.

Senaste uppdateringen: 10 augusti, 2023

I det första ögonblicket känner man ofta empati för någon annans lidande. Man kan även stöta på personer som lider av depression och som inte vill vara i någon offerroll eller söka bekräftelse eftersom de helt enkelt går igenom en dålig period och de är psykologiskt bräckliga. Man bör ha tålamod, förståelse och visa kärlek för det behöver de verkligen.

Det händer dock att vissa i vår omgivning tar på sig en offerroll, något som är känt som “Martyrsyndromet”, med avsikt att manipulera känslor, tankar och andra beteenden.

Det är personer som är fångade i en offerroll eftersom de känner sig begränsade och har dålig självkänsla. Till vilken grad ska man tolerera denna attityd?

Konstverk

Hur är personer som tar på sig en offerroll?

Dessa personer visar upp några generella beteenden. Att känna till dem kan hjälpa oss i våra relationer med dem.

 • De vill alltid bli kompenserade för sina ansträngningar.
 • De är fångade i ett sinnestillstånd där de inte kan föreställa sig glädje utan lidande.
 • Ibland tänker de på andra framför sig själva, men med intentionen att vinna något i det långa loppet på detta.
 • I vissa fall anser de inte att den tacksamhet de får är tillräcklig, och kommer då med argument till varför andra är egoister.
 • De har väldigt fasta och beslutsamma uppfattningar, vilket gör att det är väldigt svårt för dem att se saker från en annan synvinkel.
 • De kan acceptera en förklaring, men bara om den innehåller en ursäkt.

Hur bemöter man en person i en offerroll?

När du märker att en person ofta tar på sig denna roll har du ett antal alternativ som du kan använda dig av för att relatera till denna person eller för att avsluta relationen. Om du har en relation med en person som tar på sig en offerroll kan du:

 • Ignorera attityden eftersom personen kompenserar med många andra saker.
 • Börja ignorera personen och ha allt mindre kontakt.
 • Försöka att prata med personen för att lösa problemet, och prata om varför personen har denna attityd.

Om personen är viktig för dig, försök då först och främst lösa problemet och berätta vad du förväntar dig och vad du vill. Försök att inte gå in för mycket på denna persons personliga utrymme som om det är något internt problem hos denna eftersom detta får personen att må dåligt.

Ansikte

Därför bör man se till att situationen blir så bekväm som möjligt, så att personen är avslappnad. När man har valt ett tillfälle bör man “ta tjuren vid hornen” och berätta hur det ligger till.

Försök med följande punkter:

 • För fram att man kan sätta gränser för andra, att detta inte är för att vara oförskämd utan det är något som kommer att skapa balans i livet. Om man vill säga nej så bör man inte säga ja för att senare bli ledsen.
 • Genom att forcera saker förlorar man tid och energi med andra, när man kunde ha gjort saker på ett annat sätt.
 • Om man känner sig bitter och utnyttjad när man har gjort någon en tjänst kanske det är så att man inte gjorde det för att hjälpa utan för att man sökte bekräftelse.
 • Om personen är fast i sitt lidande ska du förklara att det inte behöver vara på detta viset. Berätta att personen har bra saker i livet och att han eller hon inte behöver känna sig stressad.
 • Kanske personen känner sig skyldig, arg eller deprimerad över något som har hänt i det förflutna. Försök få personen att öppna sig för dig så att ni kan upprätta en förståelse.
 • Det är bra om kritiken inte är ensidig. Ta på dig ansvaret att du själv inte har varit ärlig från första början. Detta kommer att balansera relationen.
Kvinna som intar en offerroll

Försök inte att vara perfekt, men försök att bli bättre. Ta initiativet till att korrigera fel, tänk på ett liv utan lidandet, att leva på ett mer hälsosamt sätt. Lev livet utan att känna att du behöver offra dig för någon.

Från offerroll till ansvar

Ibland kan en konversation ändra allt, den kan förbättra en persons liv och den relation du har med personen. Dåliga attityder är ofta baserade på en smärta, en brist på konstruktiva sociala egenskaper och ett behov av kärlek och förståelse.

Håll denna konversation med den som kan acceptera den. Om personen fortsätter att göra dig illa kan det vara dags att avsluta relationen.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.