Vad är egentligen tillämpad psykologi?

Vad är egentligen tillämpad psykologi?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 03 januari, 2023

Du kan tänka på psykologi som ett stort träd med otaliga grenar, som alla försöker att förstå människans beteende. I detta virrvarr av löv och grenar finns det en gren som sticker ut. Här talar vi om tillämpad psykologi. Tillämpad psykologi strävar efter att hitta konkreta lösningar till problem som vi stöter på i vårt dagliga liv.

Kanske undrar du om inte detta är vad psykologi alltid har gjort. Har inte denna vetenskap från början har varit fokuserad på att söka finna svaren till människans vanligaste och mest komplexa behov? Det är faktiskt inte så.

“Intelligens utgörs inte bara av kunskap, utan även av förmågan att tillämpa denna kunskap i praktiken.”

-Aristoteles-

Till en början var psykologin mest fokuserad på att samla in information och förstå psykologiska processer. Här är det fråga om grundläggande processer som uppmärksamhet, minne, inlärning och språk. Vi kallar detta spännande, stora och ständigt växande fält “grundläggande psykologi”.

Det var inte förrän i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet som psykologin tog ytterligare ett kliv framåt. Detta skedde tack vare en tysk-amerikansk psykolog vid namn Hugo Münsterberg. Münsterberg hjälpte till att styra denna brett definierade vetenskap mot sökandet av praktiska lösningar.

Med all den kunskap som den grundläggande psykologin utvecklade så kom fältet att utvidgas till att omfatta förändringen av människors liv och förbättringen av deras hälsa, inlärning och välmående. Som du förstår är det nästan omöjligt att tänka på de båda områdena som separata fält.

Grundläggande psykologi och tillämpad psykologi är två väsentliga grenar av samma träd. Och detta häpnadsväckande träd kommer alltid att växa och hitta nya möjligheter att göra våra liv bättre.

Hugo Münsterberg

Hugo Münsterberg: grundaren av tillämpad psykologi

Hugo Münsterberg brukade läsa Kant. Han hade också en god relation till William James, som inbjöd honom att arbeta tillsammans med honom i psykologilabbet vid Harvard University. Men det slutade med att de blev oense.

Det sägs att William James var intresserad av att studera paranormala fenomen. Münsterberg, som var efterföljare till Wilhelm Wundt och en stark anhängare av objektivitet och praktisk tillämpning, kunde inte förstå eller acceptera den sidan av James.

Münsterberg katalogiserade allt som inte var logiskt och materiellt som “hokuspokuspsykologi”. Vid denna tidpunkt var han mest intresserad av att höja företagens produktivitet. Kanske var det därför som han alltid kände en viss motsättning från sina akademiska kollegor.

Deras förståelse av psykologi utgick helt från vad som framkommit i laboratoriearbete. Deras perspektiv var begränsat till observationer och experiment, med slutmålet att publicera en artikel eller möjligtvis ifrågasätta en kollegas teori.

Hugo Münsterberg lade grunden för tillämpad psykologi av ett mycket bestämt skäl. Han ville förbättra arbetarnas förmågor under denna tid då industrin och vetenskaplig förvaltning (scientific management), eller Taylorism, krävde nya färdigheter. Systemet fordrade mer förberedda och kunniga arbetare för en mer komplex arbetsmiljö.

Tre män med kugghjul

Så även om Münsterberg gick bort vid knappt 50 års ålder, bidrog han på ett betydande sätt till psykologins utveckling. Det mest anmärkningsvärda är att han etablerade den industriella psykologin och flertalet testmetoder för att utvärdera yrkesmässiga färdigheter. Han la även grunden för vittnespsykologin, genom att upprätta en skala för att pröva vittnens trovärdighet.

Olika aspekter av tillämpad psykologi

Vi påpekade i början att många av de verktyg och den kunskap som används inom tillämpad psykologi är direkt hämtade från den grundläggande psykologin. I praktiken är det emellertid alltid så att tillämpningen och utvecklingen av en uppgift leder till nya kunskaper, data och begrepp. Detta gäller även för tillämpad psykologi. Tillämpad psykologi uppvisar ett visst oberoende gentemot systergrenen grundläggande psykologi.

Följaktligen har tillämpad psykologi ett oändligt antal verksamhetsområden. Dessa områden omfattar många av våra dagliga aktiviteter. Tack vare tillämpad psykologi kan vi hitta lösningar, stärka våra förmågor, förbättra processer, innovera m.m. Låt oss titta på några exempel.

“…teori i all ära, men hur kan vi omsätta den i praktiken? Om den är fullständigt ogenomförbar finns det ingen teori som har något som helst värde annat än som intellektuell gymnastik.”

-Swami Vivekananda-

Ansikte som representerar tillämpad psykologi

Grenar

 • Hälsopsykologi. Även om den är besläktad med klinisk psykologi, så utgör de båda två skilda discipliner. Hälsopsykologin analyserar sambandet mellan beteenden och fysiska störningar. Dessutom försöker den förebygga och behandla olika sjukdomar.
 • Klinisk psykologi. Fokuserar på att förebygga och behandla dysfunktionellt beteende. Målet är att förbättra livskvalitet och psykiskt välbefinnande.
 • Sportpsykologi. Strävar efter att höja idrottsutövares prestationer, exempelvis genom att minska oron och stärka lagarbetet.
 • Organisationspsykologi. Denna och den kliniska psykologin de två mest kända grenarna inom tillämpad psykologi. Här är målet att förbättra arbetsmiljöer, lösa problem, utbilda, maximera färdigheter och förvalta organisationers mänskliga kapital.
 • Pedagogisk psykologi. Här använder sig tillämpad psykologi av grundläggande psykologi för att förbättra inlärningen och metodiken. Den syftar till att förstå hur elever lär sig och att ge dem de resurser de behöver i sitt dagliga liv.
 • Miljöpsykologi. Försöker förstå hur människor relaterar till sin omgivning och hur omgivningen i sig kan påverka vårt beteende.
 • Rättspsykologi. Yrkesutövare inom denna bransch ägnar sig inte endast åt brottsforskning. Deras uppgifter består även i att analysera giltigheten av vittnesmål, utvärdera vårdnadsstrider, tillhandahålla hjälp till offer etc.
 • Marknadsföringspsykologi. Vi vet alla att marknadsföring spelar en betydande roll inom konsumentekonomin. Att förstå vad som motiverar en köpare att välja vissa produkter och vilka undermedvetna processer som styr begär och behov är viktiga delar av detta intressanta område inom psykologin.

Sammanfattningsvis kan man säga att varje fält är som en gren av tillämpad psykologi. Det finns många andra fält som vi skulle kunna nämna, som t.ex. katastrofpsykologi, trafiksäkerhetspsykologi, åldringspsykologi etc. Detta är bara några exempel på hur många situationer där psykologin spelar en avgörande roll.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Münsterberg, Hugo (1914) “Psychology and Industry”. Psychology Press
 • Münsterberg, Hugo (2008) “Psychology and Social Sanity”. Psychology Press
 • Muchin, Paul (1994) “Psicología aplicada”. Paidós
 • Olivares Rodriguez, José (2012) “El ejercicio de la psicología aplicada”. Pirámide

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.