Vad är neurofeedback och hur kan det hjälpa oss?

Vad är neurofeedback och hur kan det hjälpa oss?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 22 november, 2023

Neurofeedback är en typ av avancerad teknik som tränar hjärnan i att gradvis reglera sin egen aktivitet. Den kan avhjälpa vissa psykologiska problem, såsom ångest, stress och sömnstörningar. Dessutom kan metoden användas för att förbättra människors kognitiva färdigheter, koncentrationsförmåga, minne och inlärning.

När de hör ordet “neurofeedback” är det säkert många som ser framför sig en person med skallen täckt av en massa elektroder avsedda att ta emot elektriska impulser. Inget kunde vara mer felaktigt. Neurofeedback är en icke-invasiv, smärtfri behandling som inte innefattar vare sig elektrisk ström eller medicinering.

“Neurofeedback är en banbrytande teknik som ställer oss ansikte mot ansikte med vår innersta dimension – hjärnan.”

-Barry Sterman-

Med hjälp av några sensorer anslutna till en dator kan man med en enkel teknik inom några sekunder få en uppfattning om hjärnans aktivitet och kopplingar. Tack vare denna fantastiska programvara för hjärnanalys, (qEEG – kvantitativ elektroencefalogram – eller hjärnkartläggning), kan man till exempel identifiera vilka områden i hjärnan som är överstimulerade och vilka som inte har optimalt samordnad aktivitet.

Hur uppkom neurofeedback?

Neurofeedback är ingen ny teknik. Den började utvecklas i slutet av 50-talet och i början av 60-talet av Dr. Joe Kamiya (University of Chicago) och Dr. Barry Sterman (University of California). De arbetade båda med ett NASA-projekt och tränade flera astronauter med neurofeedback, i syfte att förbättra hjärnans förmåga att anpassa sig till förhållandena i yttre atmosfären. Senare använde de samma teknik för att behandla epileptiker, vars anfall minskade med 60 %. 

Numera finns det allt fler institutioner som specialiserar sig på den här formen av terapi. Men det finns fortfarande de som är kritiska till behandlingssättet. Ett område där mycket positiva resultat har uppnåtts är inom behandlingen av koncentrationssvårigheter (ADD), med eller utan hyperaktivitet.

Låt oss ta en titt på några fakta.

Flicka vid dator

Vad är neurofeedback?

Neurofeedback är inget botemedel. Det fungerar inte som ett läkemedel för att eliminera ångest. Det kan heller inte lösa problemen förknippade med en stroke. Snarare ska det ses som en metod att använda och reglera våra hjärnmönster, så att vår hjärna därmed fungerar på ett mer hälsosamt och effektivt sätt.

Normalt består behandlingen av minst 20 upprepade träningssessioner med ett datoriserat program. Programmet lär det centrala nervsystemet att omorganisera och reglera hjärnvågsfrekvenserna.

För att illustrera detta ger vi här ett exempel.

Jag kan inte sova, jag har försökt allt och min livskvalitet har blivit sämre

Sarah har plågats av allvarliga sömnproblem i nästan sex månader. Hon har provat allt. Det har nu gått så långt att hon har svårt att koncentrera sig. På morgonen vågar hon knappt ta bilen till jobbet, och hon upplever det som att hon helt har tappat greppet om sina känslor.

  • Hennes läkare rekommenderade neurofeedback-träning för henne.
  • För att göra detta behövde hon följa några grundläggande steg. Först måste hon genomgå en psykiatrisk utvärdering. Denna skulle åtföljas av ett neurologiskt test, och slutligen av en hjärnkartläggning, eller qEEG.
  • När specialisten genomförde det sista testet avslöjade dataprogrammet att Sarahs hjärna, som misstänkt, var på helspänn.
  • De områden som ansvarar för känslomässiga reaktioner och ängslan var tre gånger så aktiva som normalt. Det visade sig att hennes underliggande ängslan förbrukade all energin i hennes hjärna. Effekten har blivit att hon har svårt att sova, att koncentrera sig och att kontrollera sina känslor.
  • Efter den första diagnosen lade experterna upp en speciell träningsplan för Sarahs neurofeedback. Genom att ansluta en dator till patientens centrala nervsystem skulle de börja med träningssessioner som inbegrep en rad bilder, ljud, fraser, musikstycken och andra stimuli. På så sätt kan Sarahs hjärnmönster få en sundare och mer avslappnad aktivitet. Det ger henne optimal hjärnfunktion, vilket innebär att hon kan få den livskvalitet hon strävar efter och förtjänar.

Högteknologisk meditation

Behandlingen är smärtfri, läkemedelsfri och icke-invasiv. Den ger inte ens någon kittlande känsla. Neurofeedback kan jämföras med behagliga yogapass, där vi kan se oss själva reflekterade i en spegel. Här är det förstås hjärnans aktivitet som reflekteras. Vår fascinerande och ibland kaotiska hjärna, som vi har så svårt att kontrollera.

Neurofeedback hjälper oss att få mer kontroll över vår hjärnaktivitet och att bättre styra våra kognitiva processer och våra emotionella reaktioner.

Bara det att sitta framför skärmar hjälper oss att börja tänka på ett annat sätt. Det får våra hjärnvågor att ändra takt, vilket gör det enklare att slappna av och att koncentrera sig. Vi blir mer kreativa och produktiva. Somliga personer behöver upprepade sessioner. Men för en del räcker det med en enda 30-minuterssession av alfavågsträning för att hjärnans nyckfulla aktivitet ska upphöra och den kognitiva prestationen ska förbättras. Var och en behöver sin egen träningsplan beroende på det enskilda behovet.

Med neurofeedback kan man påverka hjärnvågorna

Lindring av depression

Neurofeedback har medfört mycket goda resultat för personer som lider av depression, migrän, tvångssyndrom och sömnlöshet. Det är också en lämplig behandling för en del drogberoende patienter och, framför allt, för barn med ADHD. En träningssession på 20-30 minuter per vecka kan räcka för att många barn ska göra stora framsteg. Deras koncentrationsförmåga och arbetsminne har därmed påtagligt förbättrats.

Helt klart är det inte fråga om någon mirakelkur. I många fall, som för depression och ångest, kan neurofeedback erbjuda en minskning av symtom, men behandlingen går inte till roten av problemetMen som experterna inom fältet säger så pågår det ständigt ny forskning på området och behandlingsmetoderna utvecklas hela tiden. Förhoppningen är att efter hand som vi lär oss mer om hjärnans funktion, så kommer behandlingen med neurofeedback att bli mer effektiv. Vi ser därför med spänning fram emot utvecklingen under de kommande månaderna och åren.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.