Vad får dig att lita på andra människor?

Att lita på andra människor innebär att öppna sig själv för att de kan såra och svika dig, men också för att de hjälper dig och finns där för dig. Vilka är de vanligaste hindren, och hur kan man motivera sig, för att ta det steget i tillit?
Vad får dig att lita på andra människor?
Elena Sanz

Skriven och verifierad av psykologen Elena Sanz.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Om vi ​​tittar på hur många människor som har svårt att lita på andra, kan vi lätt se att förtroende innebär risk. Det innebär att du ger upp säkerheten i din komfortzon och tar risken att den andra personen sviker dig, eller till och med orsakar dig omfattande skada. Vad är det egentligen som får oss att lita på andra människor? Vad driver oss till att ta den risken?

På detta område finner vi mycket stora individuella skillnader. Vissa människor är snabbare i sin tillit, i motsats till andra som behöver känna sig för under lång tid för att sätta samma förtroende till personen i fråga.

Å ena sidan har vi människor som alltid förväntar sig det bästa från andra. Å andra sidan förväntar sig vissa, och tar nästan för givet, att deras medmänniskor kommer att förråda dem. Är detta alltså bara en fråga om personlighet?

Vad får oss att lita på andra människor?

En leende kvinna

Vår natur

Människor är sociala varelser och som sådana behöver vi social interaktion. Att skapa meningsfulla relationer med andra är till nytta för vår hälsa. Att kunna känna tillhörighet är ett av våra grundläggande behov. Men utöver detta är socialisering någonting givande och som påverkar vår självkänsla och vårt välbefinnande positivt.

Därför är förtroende en viktig ingrediens när det gäller att skapa anknytningar till andra och låta dem komma nära oss. Det skulle inte vara möjligt att upprätthålla band av något slag med andra människor utan åtminstone ett minimum av förtroende. Så vi kan se att vår sociala natur är en av de viktigaste aspekterna som motiverar oss att lita på andra.

Inlärning

Utöver detta är förmågan att lita på varandra till stor del något vi lär oss. Det är miljömässigt konditionerat av våra erfarenheter under de första månaderna av våra liv och av det sätt på vilket människorna omkring oss lärt oss hur vi ska relatera till andra baserat på de relationer vi skapat med dem. Vi pratar här om kvaliteten på en persons första anknytningar.

Om dessa första kontakter tillgodoser en persons behov på ett adekvat, konsekvent och sammanhängande sätt, kommer en grund av förtroende mot världen i allmänhet att skapas i dem. Omvänt, om den uppmärksamhet och omsorg som barnet fått varit oförutsägbar och inkonsekvent, kommer personen sannolikt att uppleva svårigheter med att lita på andra.

Som ett resultat kommer alla våra påföljande livserfarenheter att bidra till att antingen bekräfta eller forma dessa tidiga intryck. Våra erfarenheter av alla viktiga relationer som vi har, de antingen ökar eller undergräver vår förmåga att lita på andra.

Tid

Utan tvekan är tiden en av de faktorer som mest påverkar det förtroende som du sätter till andra. När du precis har träffat en person kan du inte helt lita på den, eftersom du ännu inte känner till dennes värderingar och attityder.

Allteftersom tiden går skapar du dig en uppfattning om vilken typ av person den andre är, och hur den beter sig eller reagerar i olika situationer. Baserat på detta kommer du antingen att öka eller minska graden av förtroende till dem.

Detta händer också i relationer utan någon typ av känslomässigt inslag. Låt oss föreställa oss att du precis har börjat arbeta i ett företag. Den mest logiska situationen här är att dina kollegor och överordnade till en början inte litar särdeles mycket på dig.

Men när du börjar visa dina förmågor och att du är värd deras förtroende kommer du gradvis att tilldelas mer och mer ansvar och uppgifter.

Om du analyserar dina relationer ser du att personerna du litar mer på är de du har delat ditt liv med under längre tid. Med tiden har de visat konsekvens i sitt beteende och i sina attityder, och detta har bidragit till att relationen stärkts och utvecklats.

Rykte

Slutligen, låt oss komma ihåg att handlingar talar högre än ord. Detta innebär att en persons rykte är grundläggande för huruvida du litar på dem eller inte. När du är med någon du inte riktigt känner, kommer deras rykte (vad du har hört talas om dem) att påverka om du är mer öppen eller mer försiktig med dem.

Allteftersom tiden går kommer de saker du fått reda på om personen att bli mindre betydande jämfört med de faktiska upplevelser du har haft med dem. Tillit blir uppnått genom handlingar. Det är den andras beteende och attityd som avgör om de är värda ditt förtroende eller inte.

Vänner som håller händer

Ändra din vilja till att lita på andra

Kort sagt finns då förtroende på båda sidor. Det är tveklöst så att de flesta av oss behöver lära känna den andra personen mer eller mindre för att lita på dem. Det finns dock också många människor vars tidigare upplevelser av svek hindrar dem från att etablera goda solida relationer.

Om detta är fallet för dig och det gör att du mår dåligt, kan du alltid söka hjälp av en specialist för att hantera situationen. Deras utvärdering och handlingsplan hjälper dig att hitta ett sätt att lita på andra, vilket möjliggör närhet i relationer. Som ett resultat kommer du att känna dig väldigt mycket bättre i dina kontakter med andra människor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Luhmann, N. (2005). Confianza (Vol. 23). Anthropos Editorial.
  • Gallardo, R. Y., Figueroa, L. A., & Solar, F. C. (2006). Confianza y desconfianza: dos factores necesarios para el desarrollo de la confianza social. Universitas Psychologica5(1), 9-20.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.