Vad hjälper dig att uppnå fantastiska saker?

Vill du analysera varje aspekt av din personlighet för att förbättra den? Vill du veta hur man vinner? I den här artikeln kommer vi ta upp några tips, så fortsätt läsa!
Vad hjälper dig att uppnå fantastiska saker?
Adriana Díez

Skriven och verifierad av psykologen Adriana Díez.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Vad hade hänt om du bara hade kommit ihåg de saker som du uppnått, men inte hur du kom dit? Om du hade glömt vad du hade uppnått så hade det varit svårt för dig att upprepa detta för att uppnå fantastiska saker. Du hade också förlorat förmågan att veta att du hade uppnått ett mål. Det är anledningen till varför du måste komma ihåg det som du har uppnått.

Det är antagligen enkelt för dig att identifiera den del av din personlighet som du skulle kunna arbeta med. Med andra ord de delar av dig själv som du tycker minst om eller som orsakar mest problem. Men tänk om jag frågar dig vad som gör dig stark och speciell? Försök att besvara den frågan och tänk på om det är svårare att svara på den än att identifiera den värsta delen av dig själv.

Du måste komma ihåg vad som har hjälpt dig att uppnå fantastiska saker. Detta kommer nämligen få dig att se vilka typer av egenskaper som definierar dig när du bemöter en utmaning. Du kommer se var du har misslyckats och du kommer få bättre idéer nästa gång. Fråga de personer som hjälpte dig under dina svåra stunder. Lita på dig själv. Om du gjort det en gång, varför skulle du inte kunna göra det igen?

Kvinna som går barfota på marken.

SWOT: Ett ovärderligt redskap

SWOT (strength, weakness, opportunities, threat) är ett redskap som hjälper dig att objektivt analysera verkligheten. Det guidar dig och får dig att tänka på interna såväl som externa aspekter och att uppskatta styrkor och svaghet i var och en. I början användes detta av företagare eftersom det hjälpte dem att analysera marknaden och sin verksamhet på ett mer effektivt sätt.

Så varför inte analysera dina personligheter och förmågor på samma sätt?

Akronymen för denna idé kommer från dess fyra komponenter: styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Svagheterna och styrkorna anses vara interna och utgörs av sina respektive interna aspekter. De andra två är externa. Låt oss titta på varje punkt separat:

  • Styrkor: Denna aspekt kräver själviakttagelse så att du kan analysera och vara medveten om dina styrkor. På vilket sätt är jag speciell? Vad är det som skiljer mig från andra? Kreativitet inom problemlösning hjälper dig exempelvis att hitta nya sätt att göra saker.
  • Svagheter: Detta refererar till din inre kamp som kräver mest arbete. Det är orsaken till stress eller problem, saker som du vill förbättra. Detta är barriärer som vi alla har att lösa. Några exempel på svagheter är en brist på viljestyrka, låg tolerans för frustration, en oförmåga att prata offentligt etc.
  • Möjligheter: Här bör du analysera de yttre egenskaper som du kan använda för att förstärka dina styrkor eller arbeta med dina svagheter. Med andra ord de resurser som du kan använda för att utveckla dig själv som person. Du kan exempelvis börja med en kurs där du lär dig prata offentligt, välja ett träningsprogram, välja en hälsosam kost etc.
  • Hot: Detta refererar till externa farliga aktörer och det som påverkar din personlighet och utveckling på ett negativt sätt. Du måste utvärdera och tänka på dem när du får möjligheten att bemöta dem. Om du exempelvis måste prata offentligt och du vet att det kommer bli svårt för dig, ska du se till att din presentation är så bra som den kan bli.
Swot analys.

En bra analys kan ge dig styrkan att uppnå fantastiska saker

SWOT-analysen har visat sig vara effektiv. Du kan använda den för att utvärdera en organisation, som tidigare nämnts. Du kan dock även använda den med dig själv. Den kan hjälpa dig att organisera ditt liv och ditt schema. Med andra ord ger den dig lite mer autonomi så att du kan vara kreativ och anpassa den till dina behov.

Denna metodologi utvecklar dina egenskaper, oavsett om de är styrkor eller svagheter, oavsett om du tycker om dem eller inte. Att veta vem du är, vem du skulle vilja vara och vilka resurser du har för att få det att hända ger dig en möjlighet att uppnå fantastiska saker. Det ger dig möjligheten att designa den väg som tar dig dit du vill.

“Utmana dig själv, det är den enda vägen som leder till utveckling.”

-Morgan Freeman-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.