Vad kan du göra när du hatar ditt jobb men inte kan sluta?

Upplever du att du hatar ditt jobb samtidigt som du inte har möjlighet att sluta? Detta är ett vanligt problem. I den här artikeln visar vi dig hur du kan förbättra din situation tills du hittar en annan möjlighet.
Vad kan du göra när du hatar ditt jobb men inte kan sluta?
Sara González Juárez

Skriven och verifierad av psykologen Sara González Juárez.

Senaste uppdateringen: 14 mars, 2023

De flesta av oss har någon gång uttalat orden “Jag hatar mitt jobb”. Det är en situation där du, när omständigheterna tillåter, helt enkelt kan sluta. Men vad kan du göra när lösningen inte är så enkel?

Faktum är att många människor har fastnat i yrken som inte passar dem. Ännu värre, de kan befinna sig i giftiga arbetsmiljöer eller utstå dåliga arbetsförhållanden eller till och med trakasserier. När det blir omöjligt att fly från dessa situationer känner de sig ofta både bekymrade och modfällda. Faktum är att deras arbetssituation helt dominerar deras tankar.

Om du befinner dig i en liknande situation är den här artikeln för dig. Här ger vi dig nämligen några strategier som hjälper dig att härda ut tills du hittar ett bättre jobb. Läs vidare.

Kvinna med utmattningssyndrom på jobbet

Varför hatar du ditt jobb?

Företag tar ofta inte hänsyn till nivåerna av arbetstillfredsställelse hos sina anställda när det kommer till produktivitet. Men en anställd som drabbas av psykiska besvär på grund av sitt arbete presterar inte bara sämre, utan tenderar också att lättare bli sjuk, skapa en dålig arbetsmiljö och motsätta sig företagets värderingar.

Därför ställer vi frågan, vad är det med vissa jobb som dränerar anställda psykiskt? Här är de vanligaste orsakerna:

 • Låga löner.
 • Dåliga chefer.
 • Giftig arbetskultur.
 • Dålig kommunikation mellan kollegor.
 • Dålig organisation.
 • Långa eller stressande resor till och från jobbet.
 • Scheman som är oförenliga med de anställdas vardagsliv.
 • Jobb med hög känslomässig stress. Till exempel veterinärer, sjukvårdspersonal och brandmän.
 • Moraliska problem med arbetsuppgifterna. Till exempel att arbeta på ett slakteri eller att vara fastighetsförvaltare och tvingas vräka hyresgäster.
 • Brist på erkännande av de anställdas värde.
 • Situationer med övergrepp eller trakasserier.

Nuförtiden hittar man ett eller flera av dessa problem på de flesta arbetsplatser. Därför bör du bör träna dig i att tänka mer positivt eftersom det är lätt att fastna i ett jobb du hatar under en tid. Här är några användbara resurser.

Användbara tips när du hatar ditt jobb

Det första du bör veta är att det inte är särskilt negativt att byta jobb, och det betyder inte heller att du har misslyckats. Tyvärr kan du hamna i en situation där du ständigt försöker förbättra dig på jobbet men ändå kvävs av alla dåliga förhållanden du måste utstå. Detta är inte hälsosamt och det bör aldrig bli en vana. Så innan du läser resten av dessa tips, besluta dig för att komma ifrån jobbet du hatar så snart som möjligt.

Sluta aldrig söka andra jobb

Vissa människor ägnar åratal åt att leta efter ett passande jobb. Men om det inte är möjligt för dig att säga upp dig på stående fot, låt inte detta hindra dig från att leta efter ett bättre jobb (eller starta eget!). Det är faktiskt det enda sättet att hitta nya möjligheter.

Gå med i facket

Om du blir trakasserad eller utnyttjad har du rätt att kräva förändring. Fackföreningar erbjuder resurser och råd om du behöver vidta rättsliga åtgärder. Det är alltid svårt att stå på sig inför övergrepp. Men genom att göra det kommer du att uppnå rättvisa för dig själv. Dessutom kan du mycket väl inspirera andra att göra detsamma.

Avsätt kvalitetstid för dig själv

Det är alldeles för lätt hänt att frustrationen, ångesten och ilskan som kommer från ett jobb du hatar, går ut över din fritid. Tyvärr gör detta bara att den giftiga miljön blir mittpunkten i ditt liv när den i verkligheten bara är en aspekt av det.

Utför några aktiviteter som du tycker om med människor du gillar. Det är ett utmärkt sätt att skingra tankarna.

Att spendera kvalitetstid, både på egen hand och med andra, hjälper dig också att flytta ditt fokus till roligare saker. Det ger dig klarhet i sinnet för att lösa dina problem.

Försök att hålla dig sysselsatt på jobbet

När du utför en tråkig och tidskrävande arbetsuppgift, tenderar du att låta timmarna gå genom att önska att dagen var över. Detta gör dock att tiden tycks gå ännu långsammare.

Se därför istället på sådana uppgifter som ett sätt att få slutet på arbetsdagen att komma snabbare. Det bidrar också till att hålla din produktivitet på en acceptabel nivå, vilket gör att du undviker spänningar med dina kollegor.

Försök att lösa situationen internt om du hatar ditt jobb

Du kan mycket väl ha möjlighet att förändra din arbetssituation utan att du är medveten om det. Faktum är att inlärd hjälplöshet är vanlig i många arbetsmiljöer. Detta innebär helt enkelt att du tror att du inte har möjligheten att förbättra din situation.

Så innan du ger efter för frustration och ångest, använd de resurser och möjligheter som står till ditt förfogande för att förbättra dessa tillstånd. Du kan prata med dina chefer, göra förbättringar själv, rapportera missförhållanden och mycket annat. Dessutom är dessa åtgärder inte oförenliga med ditt sökande efter ett annat jobb.

Anställd pratar med sin chef

Om det påverkar din hälsa

Problemet med giftiga arbetsmiljöer är en realitet. Faktum är att många människor försöker utstå outhärdliga situationer så gott de kan, men utvecklar ändå så småningom ofta depressiva tillstånd eller ångest. Om du hamnar i denna typ av situation bör du ta hjälp av en specialist.

Till sist finns det något du alltid bör komma ihåg. Du ska aldrig skuldbelägga dig själv om du blir utsatt för trakasserier eller utnyttjad. Även om du alltid bör säkerställa att du presterar bra, måste andra också säkerställa att de förtjänar dina ansträngningar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Rothwell, J. & Crabtree, S. (2019) Not Just a Job: New Evidence on the Quality of Work in the United States. En: Gallup.
 • Maslach, C. & Leiter, M. (2016) Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry. World Psychiatry; 15(2): 103–111.
 • Biskup, M. J. et. Al. (2019) Just how miserable is work? A meta-analysis comparing work and non-work affect. PLoS One; 14(3): e0212594.
 • Myrtek, M. et. Al. (1999) Stress and strain of blue and white collar workers during work and leisure time: results of psychophysiological and behavioral monitoring. Appl Ergon; 30(4): 341-351.
 • Leal-Costa, C., Díaz-Agea, J. L., Ruzafa-Martínez, M., & Ramos-Morcillo, A. J. (2021, April). El estrés laboral en profesionales sanitarios en tiempos de pandemia. In Anales del Sistema Sanitario de Navarra (Vol. 44, No. 1, pp. 123-124). Gobierno de Navarra. Departamento de Salud.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.