Återfall i sorg: när vi inte kan gå vidare

Återfall i sorg: när vi inte kan gå vidare
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 06 juli, 2023

Återfall i sorg sker oftare än man kan tro. Istället för att se det som en motgång bör vi se det som en normal del av sorgeprocessen. Att ta två steg bakåt kan vara det bästa sättet att få farten vi behöver för att gå framåt. I slutänden kommer ingen över sorg på ett par dagar. Det är en lång resa och det är vanligt att både stanna upp och ta några steg bakåt ibland.

Terapeuter med erfarenhet av behandling av depression, ångestsjukdomar, beroende och andra mentala problem har alla något gemensamt: de vet att kliniska behandlingsstrategier för deras patienter måste inkludera ett bra program för att förebygga återfall. Det är även viktigt att patienten själv har risken för återfall i åtanke.

“Dina känslor ska inte paralysera dig. De bör inte vara defensiva. De bör inte hindra dig från att vara allt du kan vara.”

-Wayne W. Dyer-

En sörjande person hoppas ofta på att det jobbiga skedet ska gå över så fort som möjligt. Framförallt längtar individen efter stunden när han eller hon kan andas utan smärta och sova några timmar i sträck utan att vakna i tårar. Vi ser ofta återhämtningsprocessen som en rak linje. Varje steg tar oss närmare mållinjen.

Men det fungerar inte alltid så. Det är viktigt att komma ihåg det. Det är inte ovanligt att vi vid någon punkt, utan att riktigt förstå varför, tar ett par steg bakåt. Eller så hamnar vi till och med där vi började. För att undvika ett sådant återfall i sorg och undvika lidande som är värre än den inledande händelsen, måste vi skrida till handling. Vi måste förbereda en “arsenal” av åtgärder som skyddar oss och hjälper oss framåt.

Blad på vatten

Varför sker återfall i sorg?

Enligt en studie från Biological Psychiatry fastslår sättet vi behandlar information huruvida vi upplever återfall i sorg. Något som vi kan se på datortomografi är till exempel att det finns olika “typer” av hjärnor. Vissa är mer kapabla att reagera på traumatiska, komplexa eller utmanande situationer än andra.

Det finns många personer som är bättre på att hantera sorg eftersom de har ett mer motståndskraftigt mentalt fokus. Deras tankemönster är mer motståndskraftiga och flexibla. Andra personer är långsammare på att hantera sorg. De upplever fler bakslag eftersom de tenderar att grubbla och bli fixerade vid negativa tankar. De behandlar även stimuli på ett mer negativt sätt. Det innebär att de upplever högre mental utmattning. Patienten fastnar och har svårt att gå framåt eftersom denne använder mycket av sin energi.

Men bara för att det finns olika sätt att behandla information och flera mentala tillvägagångssätt, betyder inte det att vissa är dömda att drabbas av återfall i sorg och andra inte. Om det finns en sak vi känner till om hjärnan så är det dess otroliga plasticitet och att vi kan träna den. Det är möjligt att forma den och ta bort lite av kanterna som gör oss sårbara. Alla kan vi uppnå det. Låt oss se hur…

Signaler i hjärnan

Strategier för att undvika återfall i sorg

Som vi sade tidigare vet bra psykologer och hälsoexperter att man måste behandla patienter på två nivåer. Detta är sant oavsett om vi talar om en fysisk sjukdom, ett psykiskt tillstånd eller en problematisk händelse. De måste utveckla en strategi för att ingripa och sedan förebygga återfall. Det är viktigt att bibehålla patienten i ett tillstånd där denne kan finna styrka och uppmuntran att fortsätta.

Härnäst bjuder vi in dig att reflektera över några strategier som du kan tillämpa på daglig basis.

Acceptera möjligheten att du kan drabbas av återfall i sorg

Ibland tvingar omständigheterna oss att börja om. En förlust, vare sig den är fysisk eller emotionell, antyder en typ av fall. Det är en tid av sorg där allt faller samman omkring oss, och vi måste bygga upp oss själva igen. Vi måste lära oss att gå framåt igen.

Under denna process är det väldigt vanligt att ta två steg bakåt och ett steg framåt. Se det inte som ett problem och ta det inte som ett tecken på att det är omöjligt att gå framåt. Förstå att du ibland måste ta ett steg tillbaka för att samla kraft.

Återfall tar sig många uttryck

Vi måste vara medvetna om de olika formerna av återfall. Om vi är förberedda kan vi reagera snabbare.

  • Återfall sker ofta när vi är på dåligt humör.
  • Ett återfall kan göra dig trött och energilös. Men det kan även få dig att känna att du måste vara konstant upptagen. Du måste konstant göra något för att “inte tänka”.
  • Du måste vara försiktig så att du inte hamnar i substansmissbruk. Vissa personer känner behovet att börja dricka alkohol eller ta andra tyngre droger.
Mediterar vid vatten

Mindfulness för att förebygga återfall

Att utöva mindfulness kan vara väldigt användbart för personer som har upplevt depression. Om du sörjer eller försöker komma över ett beroende är mindfulness en hjälpsam strategi. Det hjälper dig att utveckla bättre mental kontroll och öppnar upp en kraftfull kanal för att hantera emotionellt lidande.

  • Samtidigt kan mindfulness vara speciellt hjälpsamt för att reglera negativa eller grubblande tankemönster. Det ger dig inre lugn och bättre reglering av känslor som ilska, frustration eller sorg.
  • Å andra sidan kommer genuin närvaro (som mindfulness går ut på) vara bra för att låta patienten upprätta intern dialog. Personen kommer kunna reagera bättre och förstå sina behov, rädslor och orosmoln eftersom denne kommer vara sammankopplad med sig själv.

Avslutningsvis är det värt att nämna att mindfulness kräver konsekvens. Det är viktigt att introducera det till din dagliga rutin. På så sätt kommer det vara otroligt fördelaktigt och hjälpa dig att undvika återfall.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.