Att bygga upp din självkänsla

Att bygga upp din självkänsla

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Att ha en hälsosam självkänsla är helt nödvändigt för varje person eftersom det är så vi kan tackla livet med stor glädje och självsäkerhet. Detta kommer leda till att vi uppnår fler mål och öppnar fler dörrar åt oss själva. Som ett resultat av detta kommer vi känna oss mer uppfyllda. Här går vi igenom symtomen på låg självkänsla och ger dig några effektiva strategier för att bygga upp din självkänsla.

6 symtom på låg självkänsla

1. Konformism, brist på motivation. De som slutar kämpa för sina drömmar eftersom de tror att de inte är kapabla att uppnå dem. De tror att de har lågt värde.

2. Blyghet, rädsla, osäkerhet. Oändliga rädslor för att tappa ansiktet, för vad andra ska tänka om dem, för att göra något löjligt. Oförmågan att ta initiativet.

3. Fysisk försummelse och ouppmärksamhet på livsvanor. De slutar ta hand om sitt fysiska utseende eller går tvärtom till extrema höjder för att täcka sin brist på självkänsla. De har ohälsosamma livsvanor, äter dåligt, tränar inte etc.

4. Negativitet och stelhet. Allt som sker, alla misstag de begår, är anledningen till brist på respekt för dem själva, att de trycker ned sig och skuldbelägger sig. De har inte förståelse för sig själva och är inte flexibla.

5. Vägran att acceptera förändringar och perfektionism. Dessa personer blir för stressade när de ställs inför alla typer av förändringar i livet, även om förändringen är av positivt slag. De föredrar att hålla sig till vad de vet, av rädsla för att inte passa in någon annanstans. De kommer även vara perfektionister eftersom ett felsteg kan leda till att de skuldbelägger sig själva, interna gräl och att de trycker ned sig själva ännu mer.

6. Att behandla andra illa. Många personer med låg självkänsla attackerar andra för att själva känna sig mer värdefulla. Om de är kapabla att göra någon annan till offret så kommer de känna att de befinner sig i en maktposition och står över den andra personen. Denna situation lindrar dem och de lurar sig själva till att tro att de är överlägsna.

Vad kan du göra för att bygga upp din självkänsla?

Nedan ska vi visa dig åtta vanor som kan hjälpa dig att bygga upp din självkänsla så att den blir hälsosam:

Känn dig själv för att bygga upp din självkänsla

Om en person inte känner sig själv kan han eller hon inte älska sig själv. Har du någonsin älskat någon du inte kände? Detta är inte särskilt troligt, för kärlek föds ur kunskap och känslomässig upptäckt.

Det är väldigt viktigt för dig att känna till dina dygder och brister, för om du inte gör det kan du inte följa stegen nedan. Det är väldigt vanligt att vi inte kan se på oss själva realistiskt eftersom låg självkänsla kan förvränga verkligheten och göra den överdrivet negativ.

I det fallet skulle det vara nödvändigt att förlita dig på någon annans hjälp; inte bara en person du litar på, utan som även har kunskap som kan hjälpa dig. När vi vet vilka vi är och vart vi är på väg, kan vi ge oss ut på den vägen för att leva effektivt.

En fågel kan flyga som ingen annan, men om du sätter den i vatten kommer den knappt kunna göra något. En person kan vara en mästare på datorprogrammering, men kanske ha svårt att arbeta med händerna.

Det mest intelligenta skulle vara att följa datorprogrammeringens väg, och inte hantverkets. Väldigt ofta leder vi dock oss själva ovetande längs med fel vägar. Om du inte vet var dina svaga och starka punkter ligger, kommer ditt liv inte gå i rätt riktning.

Fokusera på dina dygder

Alla har vi dygder såväl som brister. Absolut alla har dessa; vad som sker är att personer som verkar väldigt säkra i sig själva helt fokuserar på sina dygder samtidigt som de lämnar bristerna i bakgrunden.

Tankar är som rullande snöbollar som samlar på sig mer och mer snö och blir större. Det förklarar varför din osäkerhet och ditt obehag kommer växa om du fokuserar på dina brister. Om du å andra sidan fokuserar på dina dygder så kommer du att bygga upp din självkänsla.

Håll dina tankar under kontroll

Personer med låg självkänsla ger vika för negativa tankar om sig själva. De trycker ned sig själva, tror att de är inkapabla, att andra är bättre etc. Det finns till och med vissa som kontinuerligt kritiserar och förolämpar sig själva.

Vi måste respektera och behandla oss själva med tillgivenhet, för om vi inte gör det så kommer det vara omöjligt för vår självkänsla att förbättras. Försök att ändra dina tankevanor, ändra din inre dialog med dig själv. Gör det till en vana att tala med dig själv med goda, berömmande ord. Var tålmodig med dig själv och var framförallt extremt flexibel och förstående. Att bombardera dig själv med negativitet kommer bara dränka dig ännu mer i osäkerhet.

Du har en fiende inombords som inte slutar att sabotera och säga “du kan inte”, “du är inte kapabel”, “det där är inte för dig”, “du förtjänar inte det där”, “du är inte värd det”, “du kommer göra fel, försök inte ens” etc. Byt ut denna fiende mot en allierad som värderar dig och säger “du kan göra det”, “du är kapabel”, “du förtjänar det”, “jag älskar dig”, “du är bra”, “prova, och om det inte går bra spelar det ingen roll. Du kommer fortsätta lära dig och få till det i slutänden” etc.

Om du vänjer dig vid att vara din egen bundsförvant istället för din egen fiende, kommer du känna dig mer självsäker eftersom de ord som finns i dina tankar är en avgörande faktor i att övertyga dig själv att tro på dig själv.

Gör dig av med etiketter

Gör dig av med varenda etikett. Koppla inte ditt personliga värde till något utanför dig själv. Varken ditt jobb, dina ägodelar, ditt kärleksliv etc. Vem du är som person har inget att göra med vad du har.

Om du har låg självkänsla kommer du förmodligen må värre än andra eller känna att du har lågt värde eftersom du är arbetslös, inte har någon partner etc. De goda nyheterna är att inget av detta är viktigt. Du kan bygga upp din självkänsla utan att behöva storslagna saker, för det som spelar roll är inte vad som finns utanpå dig, utan inuti.

Nyckeln är att ge värde åt vem du är som person, dina värderingar, ditt sätt att se på livet, ditt sätt att behandla andra, din vänlighet, din integritet, din pålitlighet etc.

Ta ansvar för dig själv för att bygga upp din självkänsla

Alla måste vi axla våra egna ansvar. Det finns ingen anledning att skuldbelägga andra för våra egna osäkerheter och problem. Andra influerar oss också, men vid dagens slut är det vi som gör val, inte andra, vilket är anledningen till att vi är ansvariga för våra egna liv.

Vad som sker utanför är en sak, men sedan är det du som väljer vad du ska göra med denna situation.

Om någon till exempel inte behandlar dig väl och du ändå beslutar dig för att påbörja ett förhållande med denne, kan du inte lägga skulden för din olycklighet på denne. Det var du som valde detta på grund av brist på erfarenhet, tillit etc. Hur som helst är det vårt ansvar, och precis som att vi vid en punkt kan påbörja det, kan vi även avsluta det.

Allt vi har i våra liv, bra eller dåligt, har vi förtjänat på något sätt. Även om undantag och otur ibland sätter oss i situationer vi inte väljer, kan vi alltid ta beslut för att förändra situationer. En annan sak är att kunna räkna med självsäkerhet och mod för att tackla förändringar.

Du måste sluta skuldbelägga andra

Så länge du fortsätter att skuldbelägga andra kommer du inte kunna bygga upp din självkänsla. Om du undviker ansvar kommer du inte kunna skrida till handling för att åstadkomma en förändring. Om du å andra sidan börjar axla ansvar och ser att du är den som styr ditt liv, kommer du börja göra förändringar i ditt liv. Du kommer våga ta beslut för att ändra på det du inte gillar.

De handlingar du börjar göra för att förbättra ditt liv kommer ge dig en känsla av självkärlek. Du kommer göra något för att hjälpa dig själv. Och precis som att du känner tacksamhet och kärlek när du mottar hjälp från andra, kommer du känna samma sak för dig själv om du hjälper dig själv.

Känn till dina mål

Det är viktigt att inte låta dig svepas iväg av livet. Alla kan vi hantera vårt liv och inte lämna det åt slumpen eller ödet.

Vi måste sätta upp mål för oss själva och göra upp handlingsplaner att gå mot. Om du inte har mål i livet kan du inte ta fram verktygen för att uppnå saker. Detta kommer få dig att bli stillastående i din personliga utveckling.

Självkänsla bildas alltid av våra upplevelser och livshändelser. Om du undviker att ställas inför situationer och mål, kan du inte förbättra dem. Det är som att förvänta sig att en basketspelare ska spela bra utan att träna.

Ta hand om dig själv

Vad gör du när du älskar någon? Oavsett om det är ett barn, en vän, en släkting… När vi älskar och värderar andra är vårt naturliga svar att ta hand om dem. Vi vill se till att de har det så bra som möjligt. Det verkar som att vi inte ser deras brister och multiplicerar deras dygder.

Du måste göra samma sak med dig själv! Ta hand om dig själv med en balanserad kost, träna, lyssna på dina önskningar, följ dina drömmar, ge vika för dina infall, njut av sakerna du har passion för, säg “nej” när du vill etc.

Utöver att ta hand om dig själv ska du inte glömma att skämma bort dig själv. Fokusera på de bästa sakerna du har, nyttja dem och känn dig stolt över dem. Du är en unik person, och alla har vi dygder; vad som sker är att vissa personer inte är kapabla till att se dem eftersom de är alltför fokuserade på sina brister.

Du måste anamma vanan att fokusera på de goda sakerna du har, sakerna du uppnår. Dessa behöver inte nödvändigtvis vara gigantiska saker. Bara att lyckas konfrontera något som skrämmer dig är anledning att skämma bort dig. Du gör något för att förbättra ditt liv, och det är värt ett erkännande.

Vem har inte hört saker såsom “överdriv inte när du ser det bästa i mig”? När vi ser på oss själva med älskande ögon ser allt annorlunda ut. Du måste lyckas med det: att älska dig själv på ett sådant sätt att du är kapabel att se de goda sakerna du besitter. När du börjar älska dig själv mer kommer det bli lättare för dig att se dina egna dygder.

Acceptera dig själv för att bygga upp din självkänsla

Utan acceptans finns det inte välmående eller säkerhet. När du inte accepterar dina brister kommer de bli ännu starkare. När du tvärtom börjar erkänna och acceptera dem kommer de intressant nog börja bli mindre.

Perfektionism är en av orsakerna till brist på acceptans. Vi växer upp med annonser, filmer etc. som hjärntvättar oss med perfektionism. När sommaren närmar sig ligger allt fokus på “Beach 20XX”. Vi letar efter sätt att ta hand om vår hud så att den alltid ser ung ut, tandkrämer som lovar oss tänder lika vita som i filmer etc.

De hjärntvättar oss att tro att vi alltid måste se fantastiska ut, även om vi inte märker det. Detta är en av anledningarna som kan få oss att sakna personlig acceptans. Allt i livet har sina bra och dåliga sidor; i allt finns det en balans av för- och nackdelar.

Vi måste veta att vi alla har en bra och dålig sida, både fysiskt och personlighetsmässigt. Acceptera att du är mänsklig och som alla andra har bra och dåliga sidor.

Vi tenderar att endast acceptera det bra, utan att inse att de värsta sakerna också har ett syfte; de finns där av en anledning. Det finns inga regnbågar utan regn, men ändå kan folk njuta av och hylla skönheten hos regnbågen samtidigt som de klagar på och avfärdar regnet.

Allt har två sidor, och de kompletterar varandra. Om du avfärdar dina brister kommer det vara en attack mot din självkänsla. Du måste acceptera dem, och intressant nog tenderar de att lindras när du gör det.

Det innebär inte att ge upp

Att acceptera sig själv är inte att ge upp. Det är okej om något inte behagar oss; låt oss försöka förbättra det. Att acceptera oss själva är att inte störa oss på saker vi inte gillar med oss själva. Det är snarare att vara kapabla att inte avfärda dem och acceptera att vi är på det här sättet. Utan oro, stress och negativa känslor, trots att vi skulle älska att förändra vissa saker.

Vi måste acceptera oss själva, även när vi inte gillar saker med oss själva. Vi måste älska oss själva ändå och jobba på att förbättra brister, utan negativa känslor och med mycket kärlek.

Foto av Alba Soler.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.