Att klippa banden med en familjemedlem

Att klippa banden med en familjemedlem
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Folk tar avstånd från sina föräldrar, syskon beslutar sig för att klippa banden med varandra, familjer är splittrade… När du inte längre talar med en familjemedlem rör det sig i grunden om innesluten smärta, frustration och olycka.

Om du inte längre talar med en familjemedlem finns det utan tvekan anledningar som rättfärdigar ditt beslut. Denna sorts beslut är inte lätt och det kan ta dig på en svår väg. Anledningarna för att klippa banden med en familjemedlem varierar och innebär slitningar, pågående meningsskiljaktigheter, öppna känslomässiga sår och en ovillighet att förändras.

Experter på familjedynamik säger att den här formen av avståndstagande är ett svar på några av de mest plågsamma situationer en människa kan uppleva. Det innebär inte att människor lider när de beslutar att klippa banden med en familjemedlem. Rakt motsatt kan denna form av att sätta gränser vara en lättnad. Den verkliga smärtan kommer från dåtida upplevelser, samma upplevelse som motiverade beslutet till att klippa banden.

Samhället har en tendens att döma denna typ av beslut väldigt hårt. De som inte kan kommunicera med familjemedlemmar klassas omedelbart som “dåliga”. Det förekommer ofta en “komplett brist på empati”. Ingen stannar till för att fråga sig vilken typ av omständigheter som skulle kunna rättfärdiga en viktig handling som denna.

Det är också viktigt att notera att även om du tar beslutet att klippa banden, så kanske det inte innebär slutet på ditt lidande. För att verkligen hantera ett svårt och smärtsamt förflutet, kanske du behöver hjälp av en terapeut.

“Jag har lärt mig att det är tillräckligt att vara med de jag gillar.”

-Walt Whitman-

pappersfamilj

Att klippa banden med en familjemedlem är ett svårt beslut

Generellt sett klipper du banden med en familjemedlem när du känner att du nått din gräns. Ert förhållande har brutits ned, det finns en negativitet som impregnerar varje interaktion, ert förhållande känns skadligt. Att slutligen ta beslutet är ett viktigt ögonblick men det existerar inte i ett vakuum. Problemen som har utlöst situationen startade för länge sedan.

Än en gång, det är inte ett lätt beslut att ta och det tas normalt sett inte lätt på. Faktum är att det är så svårt att det idag finns organisationer som ägnar sig åt att erbjuda stöd för människor som har tagit avstånd från sina familjer.

2015 publicerade centrumet för familjeforskning på Cambridges universitet en studie om avståndstagande. Målet var att få bättre förståelse för ett ämne som är vanligt, men som verkar vara något av ett tabu i vårt samhälle.

Studien kallades Hidden Voices: Family Estrangement in Adulthood. Forskningen visade bland annat att när människor klipper banden med en eller flera familjemedlemmar så utlöser det ilska i resten av familjen.

Dessutom verkar det ibland inte som om det spelar någon roll att det finns ett tydligt rättfärdigande för beslutet (såsom misshandel eller utnyttjande). Det är inte alla som respekterar den här sortens beslut eller visar empati inför andra människors upplevelser.

man med huvudet mot väggen

Att bli tagen avstånd ifrån är känslomässigt smärtsamt och komplext

Avståndstagande inom familjen drabbar oftast människor mellan 18 och 60 år. Vissa väntar tills de blir officiellt myndiga tills de tar beslutet. Andra tar längre tid på sig för att säga upp kontakten.

Ibland kan folk tveka på grund av rädsla, obeslutsamhet eller socialt tryckt. Från det att du är liten talar samhället om för dig att det är fel att ta avstånd från din familj. Oavsett detta växer antalet människor som tagit avstånd från sin familj hela tiden. Familjepsykologer som Joshua Coleman hävdar att detta är en tyst verklighet” som kräver mer forskning och medvetenhet.

När du slutar tala med en familjemedlem kommer du att uppleva en komplex blandning av känslor som det inte är lätt att tala om. Problemen och lidandet som utlöst din reaktion finns fortfarande där, och du vet förmodligen inte hur du ska hantera det.

Många människor känner sig också skamsna. De skäms över att inte ha en “bra” familj eller för att de inte kan förlita sig på sina familjemedlemmar för stöd och kärlek. De mår även dåligt för att de inte är säkra på om de tar det rätta beslutet och på grund av kritik som de mottar från andra familjemedlemmar.

Stigmatiseringen av att ta avstånd från din familj och social isolering är andra viktiga faktorer att ha i åtanke.

att klippa banden med sin familj

Är det rätt beslut att klippa banden med en familjemedlem?

Som vi sagt tidigare är beslutet att sluta tala med en familjemedlem inte ett som folk tar lätt på. Det är inte resultatet av ett utbrott eller en tonårings infall.

För det mesta är det något djupare som har legat och grott under en längre tid. Det kan röra sig om utnyttjande, förakt, brist på stöd, att känna sig osynlig, brist på tillgivenhet eller någonting annat som slutligen leder dig till att ta det här allvarliga beslutet.

Alla lever sina liv på ett unikt sätt och har olika upplevelser. Vissa människor har aldrig upplevt någotdera av ovanstående, andra går igenom sådant dagligen. Oavsett detta är det klart att en olöst konflikt är det som utlöser avståndstagande.

Om du vill undvika att klippa banden med din familj, försök närma dig problemet på ett sätt som de värdesätter och erkänner alla parters anledningar till missnöje och på så sätt ger plats för positiv förändring.

När avståndstagande är det enda sättet

Om det är omöjligt, så är avståndstagande det rätta svaret. För att göra processen så lätt som möjligt rekommenderar vi följande:

  • Bestäm hur ofta ni träffas. Istället för att abrupt ta beslutet att aldrig träffa den här personen igen kan ni försöka träffas varannan vecka eller en gång i månaden. Stipulera även hur länge besöken ska vara.
  • Välj den mest bekväma typen av kommunikation. Vad passar bäst för er båda? Besök i hemmet? På ett kafé? Telefonsamtal, textmeddelanden…?
  • Utvärdera processen medan du genomför den. Efter några månader kan du utvärdera hur det går. Är en gång i månaden nog? Eller två besök om året? Kanske är det bästa att låta all kommunikation upphöra. Det finns inga rätta svar, det beror på varje individuell situation.

Sammanfattningsvis innebär inte att klippa banden med en familjemedlem slutet på historien. Ibland finns det många lösa trådar och upplevelser som får dig att känna dig illa till mods. Om du slutar att kommunicera med en giftig familjemedlem och fortfarande inte mår bra, kan det vara hjälpsamt att boka tid hos en psykolog.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Agllias, Kylie. (Sep 2013). Family Estrangement. Encyclopedia of Social Work. Subject: Couples and Families, Aging and Older Adults, Children and Adolescents. DOI: 10.1093/acrefore/9780199975839.013.919

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.